Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 2 » Pagina 10-11

Een agrarische Westfriezendag

De Westfriezendag 2011 wordt gehouden op zaterdag 3 september in schouwburg Het Park in Hoorn. Het thema van deze dag is: agrarisch West-Friesland. Dit komt tot uiting in het muzikale programma na de jaarvergadering én in de excursies. Die gaan voornamelijk naar plaatsen met een agrarische achtergrond.
's Morgens zingen Marijke Smit, Klaasjan Bak en Joop Schouten over het land en de mensen die erop werken. Zij worden begeleid door Wil Luiken op piano. U hoort onder meer ‘Grovvader’ van Nel van Laren-Zwuup en ‘Land in de ochend’ van Ina Broekhuizen-Slot. Voorafgaand aan de theaterproductie ‘Meisjes van 80’ (zie: Aan de keukentafel) zong Kees Kraakman het lied ‘Skrape’. Op deze Westfriezendag zal hij dit lied nog eens ten gehore brengen.

Na de lunch gaan we op pad!
De excursies bestrijken een uitgestrekt gebied: van Wieringen tot Waarland, van Benningbroek tot Andijk. In dat laatste dorp bezoeken we het Nationaal Saet & Cruyt museum, gecombineerd met een kijkje bij molen De Hoop in Wervershoof.
In Oosterland op Wieringen gaan we naar het prachtige Romaanse kerkje, in Waarland krijgen we een vakantiegevoel in de tropische tuin met exotische bloemen. Interessant is de excursie naar het grootschalige bedrijventerrein Agriport 7, uniek is de rondrit, met uitvoerige uitleg, door ruilverkaveling De Gouw. De boerderijenexcursie van vorig jaar in Wognum was een succes, daarom herhalen wij die opzet, nu echter in Benningbroek. Daar liggen een oude en een nieuwe boerderij tegenover elkaar, ze dateren respectievelijk uit 1855 en 2004. Bij alle excursies is twee maal koffie of thee met koek inbegrepen.

Excursies

A. Saet & Cruyt en meelmolen De Hoop
De Auroraprijs 2011 werd in april uitgereikt aan Nationaal Saet & Cruyt Museum in Andijk. Het museum kreeg de prijs als waardering voor de inzet om de geschiedenis en de cultuur van de oorspronkelijke zaadbedrijven voor de toekomst te bewaren. Dit jaar is in het museum, naast de vaste tentoonstelling, de expositie ‘Cruyt/kruiden verrassend veelzijdig’ te zien, over herkomst, kweek en toepassing van kruiden. Op de terugweg drinken we koffie of thee bij meelmolen De Hoop in Wervershoof. Ook bezoeken we de molen. Daar is de tentoonstelling ‘Theo Koomen, zo was er maar ien’ te bezichtigen, die een indruk geeft van leven en werk van deze beroemde Wervershover. Op beide locaties wordt een rondleiding gegeven.

Het Nationaal Saet & Cruyt Museum. (foto pr)
Het Nationaal Saet & Cruyt Museum. (foto pr)

B. Boerderijen in Benningbroek
De dorpen Sijbekarspel en Benningbroek staan bekend om de vele stolpboerderijen. We krijgen de gelegenheid een kijkje te nemen in twee mooie stolpen van de familie Vlaar. De ene stolp is bijzonder omdat hij nieuw is. In 2004 is deze boerderij onder leiding van architect Gerrit Hartog in authentieke stijl gebouwd. In het pand zijn twee woningen, de ene wordt bewoond door Niek en Annie Vlaar-Oudeman, de ander door dochter Cunera met Marcel. Schuin tegenover de nieuwe stolp staat de ‘Cunerahoeve’ uit 1855, die de status heeft van rijksmonument. Hierin wonen en werken Klaas en Wendy Vlaar. Jonge mensen met ambities en nieuwe ideeën. Zo is Klaas naast zijn zwartbonte vee de trotse bezitter van een koppel Japanse runderen, de zogenoemde Wagyu koeien. Na het bezoek aan deze twee markante stolpen sluiten we de excursie af met een koppie in het dorpscafé De Roode Leeuw.

C. Anthuriums en tropische tuin
Bij Dekker Anthuriums aan de Smeetsweg in Waarland bekijken we hoe anthuriums geteeld en verwerkt worden. Ook kan de nieuwe tropische tuin met allerlei exotische bloemen en de vlindertuin Vlindorado worden bezocht.
Anthuriums zijn populair en heel lang houdbaar. In deze kwekerij worden negen soorten geteeld. De rondleiding voert door de tropische kas en naar de boekettenafdeling. Uitgelegd wordt hoe de bloemen geplant, verpakt en klaargemaakt worden voor de veiling. Ook vertelt men over klimaatbeheersing en bestrijding van ziektes en plagen.

D. Agriport
Agriport A7 is een grootschalig bedrijventerrein voor glastuinbouw en logistieke diensten, dat ligt in de Wieringermeer. Het zijn de ondernemers die dit bedrijventerrein ontwikkelen. In februari 2005 is die ontwikkeling van start gegaan. Begin 2007 werden de eerste tomaten geoogst. Er zijn grote kavels tot zestig hectare beschikbaar voor bedrijven. Bedrijven hebben de mogelijkheid tot wederzijds gebruik van reststromen (warmte, proceswater, CO2).
Petra Barendse vertelt ons op een boeiende manier over Agriport en over het paprikabedrijf van de familie Barendse.
Na koffie en appelgebak brengen we een bezoek aan een kas van de paprikakwekerij.

E. Ruilverkaveling De Gouw
De bijna afgeronde ruilverkaveling in De Gouw is de laatste verkaveling van West-Friesland. Met de bus trekken we door het gebied onder deskundige leiding van oud-projectleider Cor Spijker. Met eigen ogen ziet u de verbeteringen voor de land- en tuinbouw, zoals de ontsluiting en de waterbeheersing. Er is in deze laatste verkaveling volop aandacht besteed aan natuur- en landschapsbehoud, recreatie en cultuurhistorie.
De tocht voert langs middeleeuwse elementen in het landschap en we zien ook verplaatste bedrijven. We steken op in dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk. Hier liggen kaarten en foto's over de verkaveling ter inzage.

Daliegaten komen bloot te liggen in het talud aan de Opmeerderweg. (foto Netty Zander) Daliegaten komen bloot te liggen in het talud aan de Opmeerderweg. (foto Netty Zander)
Een daliegat werd gegraven om kalkhoudende klei of zavel onder een veenlaag vandaan te halen. Boeren gebruikten dit ter verbetering van hun grond. Het ontstane gat werd na de winning van het kalkhoudende materiaal opgevuld met het uitgegraven veen. Dit venige opvullingsmateriaal blijft dalen, in tegenstelling tot de kleigronden er omheen.

F. Oosterland en Den Oever
We bezoeken de Michaëlskerk in Oosterland op Wieringen. Cees Klein vertelt enthousiast over de kerk en de renovatie/restauratie, die mede gerealiseerd is door de inzet en hulp van de leden van het koor en de kindercantorij. Ook speelt Klein op het orgel en er is gelegenheid om de toren te beklimmen en uit te kijken over het glooiende landschap van het voormalige eiland. Daarna gaan we naar de haven waar vanwege de visserijdagen alle kotters versierd in de haven liggen.
Er zijn diverse activiteiten op het haventerrein en in de visafslag. Wanneer de tijd het toelaat rijden we nog even door de polder Waard-Nieuwland, de polder die als Wieringerrandmeer onder water gezet zou worden en nu een wat vreemde verlaten indruk geeft.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.