Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Nieuwe uitgaven

Samenstelling: Ed Dekker
(verkrijgbaar in de boekhandel, tenzij anders vermeld; niet bij het Westfries Genootschap)

Zoete Ermgard
De derde roman in het Nederlands van Ina Slot uit Wognum gaat over Bets, een jonge vrouw uit een West-Fries dorp. Bets maakt kennis met kunstschilder Matthieu die door de streek rondtrekt om inspiratie op te doen. Hij maakt een schilderij van haar en noemt dat ‘Zoete Ermgard’, naar de appelsoort in de boomgaard van haar familie. Het tweede deel van deze roman speelt in de Tweede Wereldoorlog. Bets woont dan met haar gezin in het ouderlijk huis. Tussen beide delen door weeft zich het verhaal over één dag uit het leven van voormalig fruitkweker Jaap.
Eigen uitgave. ISBN 978 90 645 5683 8. Prijs 12,90 euro, 172 pagina's.

Westfriese Spreukenkalender 2012
De dertigste! De nieuwe Westfriese Spreukenkalender is nummer dertig op rij. Samensteller Peter Ruitenberg uit Bovenkarspel bleef al die jaren trouw aan zijn succesvolle concept. Als eerbetoon aan hem mag hij de nieuwe kalender zelf aankondigen. ‘Iemlesten is de dertigste Westfriese kelender 2012 uitkommen. Voorop de briefies stane spreuke, uitdrukkings, gezegdes of opoe's woize woorde. De achterkante benne vuld met kluchtige stukkies en verhaaltjes, roime, gastskroiveraitjes, ouwe affertenties, puzzeltjes, krantenuwtjes van 'n eêuw leden en vezelf de rubriek ‘Wat de post oôs brocht’.
Uitgave Uitgeverij Van de Berg, Almere. ISBN 978 90 551 2335 3. Prijs 12,95 euro, 380 pagina's. Ook te bestellen bij Peter Ruitenberg, telefoon 0228-513328.

Westfriese Spreukenkalender 2012

Westfriese Omringdijk
Handzame gids voor de wandelaar en fietser met volop tips om onderweg op te steken en te overnachten. Het 126 kilometer lange provinciaal monument is verdeeld in zes etappes, maar de reiziger kan de lengte van de trajecten geheel naar eigen wens bepalen. Voorjaar 2011 liep journalist Ed Dekker alvast vooruit.
Uitgave HDC Media, Alkmaar, in samenwerking met Programmabureau Westfriese Omringdijk, Alkmaar. ISBN 978 90 77842 60 7. Prijs 6,95 euro, 96 pagina's.

Hadrianus Junius (1511-1575)
‘Een humanist uit Hoorn’. De grootste Hollandse geleerde is als Adriaen de Jonghe op 1 juli 500 jaar geleden geboren in Hoorn. Junius, die zijn naam had verlatijnst, studeerde aan de universiteiten van Leuven en Bologna. In 1550 vestigde hij zich in Haarlem, waar bij stadsgeneesheer en rector van de Latijnse school werd. In 1573 viel Haarlem in de handen van de Spanjaarden en vertrok Junius naar Middelburg, om daar verder te gaan als stadsgeneesheer. Vlak voor zijn aantreden als een van de eerste hoogleraren van de nieuwe universiteit van Leiden overleed Hadrianus Junius in Arnemuiden. Schrijver dr. Dirk van Miert, die zijn jeugd in Hoorn doorbracht, schetst het leven en werk van de ‘tweede Erasmus’. Van Miert is als onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Uitgave van Publicatiestichting Bas Baltus, als deel 1 in de Biografische Reeks Hoorn. Prijs 20 euro, 180 pagina's. Verkrijgbaar bij de Vereniging Oud Hoorn.

Holland is een eiland
Dit boek is de – eerste volledige – vertaling van ‘Batavia’, waarin Hadrianus Junius de Hollandse identiteit heeft vastgelegd. Hij had in 1566 opdracht gekregen van de Staten van Holland en West-Friesland om de geschiedenis van Holland te beschrijven. Het gewest Holland had in die periode behoefte aan een eigen identiteit en geschiedenis om zijn plaats ten opzichte van het centrale gezag in Brussel en de koning van Spanje te kunnen markeren. ‘Batavia’ verscheen pas in 1588, dertien jaar na zijn dood, vanwege de onrustige politieke situatie. Met dit boek wordt Junius beschouwd als een van de grondleggers in de zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Vertaald door drs. Nico de Glas.
Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978 90 87042 14 1. Prijs 45 euro, 512 pagina's.

Noorderdorp
Een familiegeschiedenis uit de periode 1940-1956. In deze historisch semibiografische roman, spelend in de Kop van Noord-Holland beschrijft Leo Besouw (een pseudoniem) een jong gezin in de oorlogsjaren en de tien jaar daarna. Het historisch kader van ‘Noorderdorp’ is bij benadering weergegeven.
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg. ISBN 978 94 61530 20 2. Prijs 14,95 euro, 94 pagina's.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.