Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Zichtbaar maken

Hoe breng je geschiedenis onder de mensen? Onder meer door het zichtbaar maken van de historie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Blokker. Daar is in mei een Cultuur Historische Route geopend die voert langs twaalf plaatsen van geschiedkundige betekenis. Op kleurige panelen is informatie te lezen over bijvoorbeeld de monumentale boerderij De Barmhartige Samaritaan, de dikste bruine beuk van West-Friesland (200 jaar oud) en meelmolen De Krijgsman. Bijzonder is de plaats aan de Koewijzend waar klooster Nieuwlicht heeft gestaan. In 1392 werd dit klooster gebouwd. Bij opgravingen is ondermeer een steen gevonden met daarop een wapenschild doorboord door pijlen. Dit is het symbool van Sint Augustinus; de monniken in Nieuwlicht volgden zijn kloosterregels. De sluitsteen werd geplaatst in een nieuw gemetselde poort die staat op de plek van het klooster.

Nieuw gemetseld poortje met eeuwenoude sluitsteen aan de Koewijzend in Blokker.
Nieuw gemetseld poortje met eeuwenoude sluitsteen aan de Koewijzend in Blokker. Op deze plaats stond het klooster Nieuwlicht. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Verhalen als erfgoed

Maar ook door het vertellen van verhalen breng je geschiedenis tot leven. Onontbeerlijk zijn deze verhalen én de mensen die ze vertellen.
Laatst trof mij een beeld. Ik was in het dorpshuis van Hoogwoud. Daar had men een kleine tentoonstelling ingericht met materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van inwoners van dat dorp. Enkele kinderen stonden geboeid te luisteren naar Bep de Haan-Appel die vertelde wat haar broer was overkomen in die tijd. Natuurlijk, er stonden spullen van die broer en daar lag ook een informatiekaartje bij, maar het verhaal maakte alles levend en dichtbij.
Hetzelfde gebeurde in het toneelstuk ‘Hoogwoud in oorlogsjaren’ dat begin mei op diverse locaties werd opgevoerd door de plaatselijke toneelvereniging Schakels. Verhalen van Hoogwouders vormden de basis van dit stuk, verhalen over onderduikers en verraad, over een schoolmeester die in het verzet zat, over meelopers en een goede en foute burgemeester.
Verhalen over de Westfriese Omringdijk kunnen op zaterdag 22 september worden beluisterd op bijzondere locaties in Oosterleek, Schellinkhout en Hoorn. Het thema is water en dijk en de organisatie is in handen van de stichting Op Roet.
Acht bewoners die een relatie hebben met dijk en/of water voeren ieder vijftien minuten het woord. Op 22 september wordt de dijk officieel weer geopend na een lange periode van werkzaamheden en het nodige ongerief voor de aanwonenden. Om voor hen iets terug te doen worden deze Verhalenvertelcafés, die gratis toegankelijk zijn, gehouden.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.