Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Museumnieuws

Museumboerderij Westfrisia
Tentoonstelling Land in Beweging
De Museumboerderij in Hoogwoud staat al vanaf 1857 als stolpboerderij langs de Koningspade in het West-Friese land te pronken. Alles lijkt bij het oude gebleven, maar dat is schijn. De omgeving maakt namelijk deel uit van het laatste grote ruilverkavelingproject met de naam De Gouw. Behalve unieke foto's met specifieke landschapselementen zijn er archeologische vondsten uit de Steentijd en de Middeleeuwen te zien die in het gebied zijn gevonden.
Deze ingrijpende landinrichting is inmiddels afgerond: reden om de expositie ‘Land in beweging’ in de Museumboerderij in te richten. De expositie is te bezoeken tot en met 9 september.
Open: t/m 9 september, di t/m zo 13-16.30 uur. De rest van het jaar: groepen na telefonische afspraak. Adres: Koningspade 31, 1718MP te Hoogwoud, tel: 0226-351431.
Website: www.museumboerderijwestfrisia.nl

Museum 't Achterwurft
Het museum toont de privéverzameling van Fred van Assenbergh.
Naast een uitgebreide verzameling politiepetten en uniformen zult u veel dingen zien die u aan uw ouderlijk huis of aan het huis van uw grootouders herinneren.
Een topstuk van Freds collectie is een Peugeot vrachtwagen uit 1920.
Open: t/m september elke woensdag van 10-17 uur. Andere dagen en groepen op afspraak.
Adres: Hauwert 48,1691 EH te Hauwert, tel: 0229-201555.
e-mail: assenbergh@quicknet.nl,
Website: www.info123.nl/museumachterwurft

Een blik in het verleden. (foto Museum 't Achterwurft)
Een blik in het verleden. (foto Museum 't Achterwurft)

Museum Vreeburg
De tentoonstelling ‘Op 't Zijspoor’ laat zien welke mogelijkheden van vervoer er in en rond Schagen waren. Men woonde en werkte in dezelfde plaats.
Familiebezoek op grote afstand kwam nauwelijks voor, want men woonde dicht bij elkaar. Goederen en personen werden vervoerd over de waterwegen.
Personen vooral door de trekschuit. De behoefte aan wegen werd groter toen het goederenvervoer een snellere bezorgtijd vereiste. De aanleg van het wegennet vergrootte de mogelijkheid om mensen en goederen over grotere afstanden te verplaatsen.
Open: t/m 27 oktober: wo t/m za 13.30 - 16.30, juli en aug.: zo 13.30 - 16.30, Westfriese Donderdagen (28 juni t/m 30 aug.): 9.30-16.30.
Groepen/rondleidingen dagelijks na telefonische afspraak.
Adres: Museum Vreeburg Loet 14, 1741BP te Schagen.
Tel: 0224-216906, b.g.g. 0224-213120.
E-mail: info@museumvreeburg.nl

Museum In 't Houten Huis
De tentoonstelling ‘Meesterlijke Polder, Beemster 400 jaar’ focust op de droogmaking van het 7000 hectare grote Beemstermeer in 1607-1612. De tentoonstelling laat een serie interessante objecten uit het verleden van de Beemster zien. Zelden getoond is bijvoorbeeld een 17e eeuwse ijzeren geldkist uit de kerk van Oosthuizen. De kist is beschilderd met gezichten op dorpen rond de Beemster toen het meer nog water was. Ook stelt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tal van objecten uit zijn collectie ter beschikking, zoals een originele koperen etsplaat uit de 17e eeuw van een kaart van de Beemster.
Bijzonder is ook de ‘wapenkaart’ van de bestuursleden. Die toont de schitterend ingekleurde familiewapens van alle hoofdingelanden van de polder tussen 1612 en 1856.
Verder is een model van een schepradmolen uit het Molenmuseum te Koog aan de Zaan (onderdeel van de Zaansche Molen) te bewonderen.
Te zien tot en met 14 oktober.
Adres: Museum In 't Houten Huis, Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp, tel: 0299-671286.
Website: www.houtenhuis.nl/home

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.