Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 3 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Landbouwdag

De Landbouwtentoonstelling in Opmeer, gehouden op 6 augustus, viel dit jaar letterlijk in het water. De maand augustus bracht ons prachtig weer, maar juist op die ene ochtend zorgden hevige regen- en onweersbuien voor een onbegaanbaar terrein. Het programma werd grotendeels afgelast. Heel jammer, maar het bestuur nodigde iedereen vol goede moed uit voor 2013. Toch heb ik die dag als positief ervaren, dankzij goede gesprekken en enkele behartenswaardige uitspraken. De heer Remkes, commissaris van de koningin, zei in zijn openingstoespraak: ‘Be good and tell it.’ Wees goed en vooral: laat dit weten, vertel het. Dit geldt ook voor ons genootschap. Al 88 jaar proberen we ‘goed’ te doen en ons in te spannen voor de cultuur en de historie van West-Friesland. Maar daarnaast is het belangrijk om te vertellen, te laten weten waar je mee bezig bent, te laten zien wat je activiteiten zijn.
Als tweede werd me een gezegde aangereikt van de Franse filosoof en politicus Jean Jaurès. Het luidt: traditie is niet het bewaren van de as, maar het levend houden van het vuur. Een waar woord en een basis voor ons werk in het komende verenigingsjaar.

‘Geheimen van de dijk’ is het nieuwe kinderboek van het genootschap.
‘Geheimen van de dijk’ is het nieuwe kinderboek van het genootschap. Welk geheim is hier bij de dijk bij Eenigenburg verborgen? (foto Ina Broekhuizen)

Vooruitblik

We gaan het nieuwe seizoen goed van start met een keur aan initiatieven. In september hield de stichting Westfriese Families, voor de derde keer, de jaarlijkse familiemiddag in Obdam. Het genootschap presenteerde het langverwachte kinderboek ‘Geheimen van de dijk’ met als ondertitel ‘Verhalen van de Westfriese Omringdijk’. Een prachtig boek met tien historische verhalen en fraaie tekeningen. Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het thema is ‘Arm en Rijk’. In het kader daarvan worden er twee lezingen gehouden: in Broek op Langedijk en Wadway. Op zondag 21 oktober kunt u in Obdam luisteren naar liedjes in de streektaal, een mooie middag van Stichting Creatief Westfries. Verderop in het jaar wordt waarschijnlijk het vierde deel van de Westfriese Historische Reeks gepresenteerd, het boek over de middenstand. En dan staat ons nog een waardevolle Najaarsstreekmiddag te wachten in de Beemster met een afwisselend programma gericht op de 400-jarige werelderfgoedpolder.
U ziet: we poken het vuur op en houden het brandend!

Ina Broekhuizen-Slot,
voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.