Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 1 » Pagina 4-8

Verenigingsnieuws

Creatief Westfries

Liedjesfeist in Obdam
Op deuze middeg met Westfriese liedjes, in oktober, kenne we met genoegen terugkoike. D'r zit nag een zoôt talent onder de Westfrieze. D'r was humor, maar ok de gevoelige kant van 't leven werd nei voren brocht.
Wul je meer wete van die liedjesmiddeg? Koik den op de website onder Creatief Westfries.

Skroivendevort 25 jaar!
D'r is in die 25 jaar heêl wat beurd. Begonnen met twuntig bladzoi's, tekenings van de skroivers zelf en wat advertenties, was 't voor die toid nag 'n ampart blaadje. Nou is 't temet 't bekendste toidskrift onder de Westfrieze. Puur dikker ok, want 'r wordt pittig skreven. Met professionêle tekenings en skilderings. We houwe 't blad leigdrempelig, 'n medern begrip voor veul woorde voor woinig geld. En nou, in dut jubileumjaar, kregge de lezers ok nag 'n kedootje... Wat dat weze zel, is nag effies gehoim.

Folkloremarkte in Schagen
De skroifgroepe benne weer voor 't hêle saizoen vroegen om voordrachte te geven op de donderdage. Meisten in Slot Schagen, en ien keer bai Igesz. Vaste prik, de optredens benne van ien tot drie uur 's middes. Je kenne d'r 'n koppie doen met lekkers d'r bai. Of je koike of je nag wat Westfriese lezerai koupe kenne. Maar vooral: voor niks geniete van oôs dialect!

Kloin klassie
Wul je gnappies in 't Westfries skroive lere? Of de opzet van je stukkie of roim wat verbetere? D'r is 'n kloin klassie, met Ina Broekhuizen as juf, weer je zuks lere kenne. As je ofstudeerd benne kè je lid worre van een skroifgroep. Hoor maar d'rs an Dilly Koetsier (tel: 0228-561712 of e-mail: bonsol@quicknet.nl) of je d'r komend jaar ok bai kenne.

Nag effies dut
Wul je wat meer wete over 't dialect, de stichting zelf, over optredens of wat we nag meer van plan benne? Alle infermasie ken je vinde op de website van 't Genootschap onder Creatief Westfries. Deer lees je ok de leste nuwtjes en wat of 'r allegaar te doen is:
www.westfriesgenootschap.nl.

Namens de stichting: Diny Kreuk-Breed

Commissie Geschiedschrijving

De commissie Geschiedschrijving heeft op 6 februari 2013 afscheid genomen van haar grondlegger en oud-voorzitter Jaap Raat. Jos Leenders verzorgde een aan Jaap opgedragen, zeer interessante, historische lezing.
Op dezelfde middag werd ook afscheid genomen van Jos Bakker, voorzitter van de commissie.
De commissie Geschiedschrijving is beide heren veel dank verschuldigd en dat is verwoord.

Boek Middenstand: een prachtige uitgave
Op vrijdag 14 december 2012 werd in dorpshuis De Torenschouw in Opperdoes het vierde deel van de Westfriese Historische Reeks gepresenteerd. Deze uitgave is getiteld Middenstand, geschiedenis van de detailhandel in West-Friesland (1850-1975). Het boek, dat tot stand kwam onder redactie van Eelco Beukers, is een initiatief van de commissie Geschiedschrijving. Auteurs uit heel West-Friesland leverden er een bijdrage aan. De rijk geïllustreerde uitgave is voor € 19,50 te koop bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Het is zeker een aanrader! Er wordt geschreven over kleine dorpswinkels en grote bedrijven in de stad. De foto's trekken de lezer mee in de sfeer van de vorige eeuw.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Jaap Raat, een van de begeleiders van het project en schrijver van een hoofdstuk over de familie Renckens in Hoorn. Vervolgens kregen alle auteurs een boek overhandigd en werden hartelijk bedankt.

Volop aandacht voor de nieuwe uitgave, vlnr: Fer Beerepoot, Jaap Raat en Sijvert Laan.
Volop aandacht voor de nieuwe uitgave, vlnr: Fer Beerepoot, Jaap Raat en Sijvert Laan. (foto Stichting Projector)

De Gouw, de geschiedenis van een Westfriese ruilverkaveling
In juni wordt dit boek gepresenteerd, met als onderwerp het heel moeizame proces van landruil en boerderijverplaatsingen. Met daarbij openhartige interviews met voor- en tegenstanders.
Naast het agrarisch belang komt het belang van natuur, milieu en recreatie aan bod. De diverse voet- en fietspaden en vaarroutes, die ontwikkeld werden, zijn hiervan een bewijs.
Dit historische naslagwerk is niet alleen interessant voor West-Friezen maar voor iedereen die geïnteresseerd is in veranderingen in het landschap. Daarbij is dit boek prachtig geïllustreerd. Een genot om zo door dit stukje landschap van West-Friesland te dwalen.
Het boek is eind juni in diverse boekhandels te koop voor € 19,50. Degenen die hebben ingetekend, krijgen begin april bericht waar en wanneer het boek kan worden afgehaald en betaald. U kunt dan ook aangeven of u het boek per post wilt ontvangen.

Oproep voor het bezorgen van het jaarboek

Op 3 juli komt ons jaarboek uit. Nu zijn wij op zoek naar bezorgers, met name voor de volgende regio's: Lelystad, Nieuwe Niedorp, Obdam, Opmeer, Oudorp en Schagen. Mocht u zich als bezorger op willen geven, neem dan contact op met het secretariaat. Telefoonnummer: 0229-217121. (Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur)

Stichting Projector 25 jaren jong!

Op 4 december 2012 was het precies 25 jaar geleden dat de Stichting Projector het levenslicht zag. De bestuurs- en werkgroepleden van de Stichting hebben het jubileum gevierd met het consumeren van een goed glas!
De stichting, voortgekomen uit de Filmcommissie van het Genootschap, heeft in die 25 jaar veel activiteiten ontwikkeld. Verzamelen, documenteren en archiveren van beeld- en geluidmateriaal behoren tot het werk waarmee de leden zich bezighouden. Maar ook het vervaardigen van nieuw materiaal, geheel overeenkomstig de doelstellingen die in de stichtingsakte zijn vastgelegd.
Binnenkort komt een schitterend boekwerk over de Ruilverkaveling De Gouw van de pers.

Klaas Molenaar,
voorzitter Stichting Projector

Van de Reiscommissie

Op 23 april vindt de jaarlijkse excursie plaats van het Genootschap. Dit keer gaat de reis naar Texel en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. We vertrekken om 9 uur vanaf het P+R-terrein bij het NS-station in Hoorn. Wij dringen er bij elke deelnemer op aan op tijd te komen omdat wij op tijd bij de boot naar Texel willen zijn. De kosten bedragen € 42,50 per persoon. Voor dit bedrag krijgt u koffie met koek in het Maritiem en Juttersmuseum in Oudeschild, een lunch en uiteraard is het vervoer bij de prijs inbegrepen inclusief de rondrit per bus over het eiland.
U kunt zich aanmelden door het overmaken van de deelnemersbijdrage op rekeningnr. 2700493 t.n.v. Reiscommissie Westfries Genootschap te Zwaag. Bij afzegging binnen 5 dagen voor 23 april ontvangt u geen restitutie, bij tijdige afmelding ontvangt u 100% retour van de betaalde bijdrage.
Neemt u voor het bezoek aan het museum uw museumjaarkaart (MJK) mee. Heeft u geen MJK, dan betaalt u de groepsprijs van € 7,50 per persoon voor de entree.

Fietsers gezocht

Op zaterdag 8 juni vindt de Rabofietssponsortocht plaats. Het Westfries Genootschap fietst ook mee, maar zoekt versterking. Vindt u het leuk om samen met ons te fietsen en daarmee het Genootschap financieel te steunen, meld u dan voor 1 mei aan bij het secretariaat. Startpunt van de fietstocht is Hoorn.

Kap en Dek

De slotmiddag op 2 februari in Berkhout met modeshow en veiling was een geslaagde middag. Er werden zeven kostuums geshowd die, onder leiding van Dicky Snijders, het afgelopen jaar tijdens de cursus kostuumnaaien zijn gemaakt.
De veiling werd verzorgd door onze vertrouwde veilingmeester Fred Gutker die bijna alle ingebrachte stukken aan de man wist te brengen.
Deze middag nam Gerian Helder afscheid na twintig jaar actief te zijn geweest bij de commissie Kap en Dek. We zullen haar inzet erg missen. De voorzitter, Barbara Donker, stelde twee nieuwe commissieleden voor: Trudy Schouwe en Ingrid Strijbis.
Vanwege het 60-jarig bestaan van de commissie Kap en Dek hebben we met alle vrijwilligers na afloop gegeten in De Ridder. Een heel gezellige afsluiting van onze veilingdag.


Een impressie van de bij de veiling ingebrachte goederen. (foto Evelien Lub)Vlnr: Gea Baas, Thea Balk (boerenhoedje), Hans Verberne, Annie Huisjes, Trudy Schouwe, Dicky Snijders, Liesbeth Volten, Gerda Wester en Lien Kastelein. (foto Evelien Lub)

Midzomeravondwandeling in Twisk

Historie herleeft in het mooiste dorp van West-Friesland
Het Westfries Genootschap en de gidsengroep Twisk houden op vrijdag 21 juni een Midzomeravondwandeling in het monumentale dorp Twisk. De avond heeft als basis de geschiedenis van gewoontes, gebouwen en kostuums. Na een introductie in de hervormde kerk nemen ervaren gidsen groepen wandelaars mee om de historie van het dorp te verkennen.
Uniek is dat jonge en oudere dames en heren in West-Fries kostuum het decor voor de wandeling vormen, samen met de prachtige boerderijen en huizen.
Het programma ziet er zo uit:
19.00 uur: inloop in de hervormde kerk met koffie/thee
19.30 uur: welkom
vertelling over de tradities rond midzomernacht
uitleg over het West-Fries kostuum
20.10 uur: aanvang historische wandelingen in groepen o.l.v. gidsen, de personen in kostuum verspreiden zich door het dorp
22.00 uur: afsluiting in de kerk met drankje en hapje.
De kosten bedragen € 6,- inclusief alle consumpties. Bij slecht weer is er een binnenprogramma in de kerk.
Adres: Nederlands hervormde kerk Twisk, Dorpsweg 121, 1676 GH Twisk.

Aandacht voor geschiedenis en kostuums op vrijdagavond 21 juni in Twisk.
Aandacht voor geschiedenis en kostuums op vrijdagavond 21 juni in Twisk. Barbara Donker en Lies Smit in een monumentaal interieur. (foto Ina Broekhuizen)

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.