Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 2 » Pagina 16

Meubels in West-Friesland

Kunsthistoricus Harold D.E. Bos bespreekt een West-Fries meubel

Het sigarenkastje

Er is een tijd geweest dat rokers nog niet werden gemeden. Ook in West-Friesland stonden bij bruiloften en verjaardagen glazen gevuld met sigaren klaar. De sigaar als symbool voor luxe, menig welgesteld boer en burger genoot daarvan. De werkman nam door de weeks pruimtabak, maar op zon- en feestdagen ging er niets boven een beste sigaar.

Sigarenkastje ca. 1900. Sigarenkastje ca. 1900 (foto van internet)

Toen mijn overgrootvader Bos in de Tweede Kamer een betoog hield voor het behoud van de openbare lagere school in Opperdoes, had hij met de broer van de schoonvader van zijn zoon, de gemeentebode en veldwachter Hendrik Wolf, gewed om een kist beste sigaren. Hendrik vernam als een van de eersten op het raadhuis dat de school mocht blijven. Hij ging direct naar Oosteinde 20 en zette een kist sigaren voor mijn overgrootvader neer en zei: ‘Willem, ik mag niks zeggen maar jij weet genoeg.’

Sigaren werden meestal in een kist opgeborgen maar ook wel in een klein kastje dat veelal aan de wand hing. Sigarenkastjes kwamen in de tweede helft van de 19e eeuw in zwang. Zoals in tabakspotten losse tabak werd bewaard, werden in deze kastjes sigaren en toebehoren opgeborgen.
Sigarenkastjes werden van eiken of donker gebeitst hout vervaardigd met aan de voorzijde één paneeldeurtje. Het kastje is voorzien van enkele laatjes en plankjes voor de sigaren. De kastjes zijn zowel eenvoudig van uitvoering als voorzien van snijwerk in neorenaissancestijl, een verwijzing naar de Gouden Eeuw.
Zowel de plaatselijke timmerman als meubelzaken in de grote steden verkochten sigarenkastjes.

De volgende keer zal de brandkast worden besproken. Weet u een aardig verhaal in relatie met West-Friesland, dan zien we uw reactie graag tegemoet.

Andere afleveringen van 'Meubels in West-Friesland':
'11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1


Westfriese Vlag gaat mondiaal

Netty Zander in de outback van Australië.Neemt u de Westfriese Vlag mee naar het buitenland? Maak dan een foto van uzelf met de vlag en mail die met uw naam en plaats naar het secretariaat. De foto zal op de website worden geplaatst onder bovenstaande titel.

Netty Zander in de outback van Australië bij de heilige berg van de Aboriginals: Uluru (Ayers Rock)

 

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.