Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 2 » Pagina 17

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Pieter Noordeloos (1887-1962), gemeentesecretaris van Grootebroek, vrijetijdshistoricus van naam

Pieter Noordeloos (1887-1962) Pieter Noordeloos is geboren te Grootebroek op 12 juni 1887 en is overleden te Lutjebroek op 2 juli 1962.
Hij was gemeentesecretaris van Grootebroek, vrijetijdshistoricus en schreef gedegen studies over diverse West-Friese geschiedkundige onderwerpen. Ook was hij bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Daarin vervulde hij de functie van voorzitter van de Commissie voor het archeologisch bodemonderzoek, de latere Archeologische werkgroep West-Friesland.
Daarnaast was hij een aantal jaren voorzitter van de redactie van het Jaarboek.
In 1935 won hij de door het Nuyensfonds uitgeschreven prijsvraag met zijn studie De restitutie der kerken in den Franschen tijd. Prof. Dr. L.J. Rogier getuigt van hem: “... en vervolgens heeft hij de scherpzinnigheid van een zeer helder brein en de grondigheid van een algemene historische kennis doen samenwerken ter verkrijging van een weloverwogen beeld in een hechte compositie. Ik kan in alle eerlijkheid getuigen van Noordeloos' stugge toewijding aan deze soort arbeid geen weerga te kennen. De verschijning van dit omvangrijke standaard werk (500 pagina's red.) dicht een leemte in de Vaderlandse geschiedschrijving”.
Deze publicatie was tevens de aanleiding tot Noordeloos’ benoeming tot lid van de vereniging die tegenwoordig Thijmgenootschap heet. In Grootebroek is een straat naar hem vernoemd: de Pieter Noordelooslaan.

Publicaties o.a.: Geschiedenis van de polder Het Grootslag (in samenwerking met Joh. Morsink). (Heiloo, 1946).
Sint Elisabethen Convent - Weeshuis der stede Grootebroek (Heiloo, 1946).
Veilingvereniging “De Tuinbouw”. Gedenkboek uitgegeven door de vereniging ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan, 1892-1952.
Antoniana. Archief van de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland I (1959)
Bronnen: L.J. Rogier, ‘Over de geschiedschrijver P. Noordeloos’, in: WFON 29 (1962).
Met volledige lijst van publicaties. Frans van den Mosselaar, ‘Erfenis van Noordeloos draagt geen vrucht meer’. in: Noordhollands Dagblad, editie Hoorn, 11 november 1973.
Bron: WFON 29 (1962), artikel P. Noordeloos 75 jaar.
Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2006).

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.