Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 3 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Achterom kijken

Op het moment dat ik dit schrijf is de maand augustus halverwege. We kijken terug op een paar mooie zomermaanden. Voor sommigen zijn het maanden geweest van hard werken, maar voor anderen was er gelegenheid om te genieten van vakantie en vrije tijd. Ons eigen West-Friesland lag, om Nel van Laren-Zwuup te citeren, weer ‘as een prentje te koik’.
Ook voor het Westfries Genootschap waren het vakantiemaanden. Het bestuur komt niet bij elkaar, maar bestuursleden onderhouden indien nodig wel contact over belangrijke zaken. Voor het secretariaat is er een welverdiende adempauze.

Afscheid

Op de Westfriezendag van 7 september namen wij afscheid van Ina Broekhuizen-Slot die na zeventien jaar is gestopt met haar werkzaamheden als bestuurslid en voorzitter van het Westfries Genootschap. Zij heeft dat met grote inzet en veel enthousiasme gedaan. Graag wil ik Ina namens het bestuur en de leden nogmaals bedanken. Ik vind het een eer dat ik haar op kan volgen als voorzitter.

Vooruit kijken

Samen met u wil ik ook vooruit kijken. Blijvende aandacht is nodig voor wat in de statuten als doelstelling van onze vereniging wordt aangegeven: het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren. Het bestuur heeft inmiddels het beleidsplan 2014-2018 vastgesteld. Van groot belang blijft het werven van nieuwe leden. In het nieuwe beleidsplan is onder meer aandacht voor het uitbreiden van de samenwerking met andere organisaties zoals lokale historische verenigingen, om onze doelstellingen te verwezenlijken. In het beleidsplan wordt ook aandacht besteed aan jongeren. Het is van groot belang jongeren te interesseren voor de cultuur en geschiedenis van hun woonomgeving en voor het Westfries Genootschap.
Kortom er is genoeg te doen!

Jan Smit

Ina Broekhuizen en Jan Smit tijdens een bespreking op 20 augustus jl. in het Westfries Archief.
Ina Broekhuizen en Jan Smit tijdens een bespreking op 20 augustus jl. in het Westfries Archief. (foto Marijke Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.