Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 3 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Bijeenkomst voor nieuwe leden in Zandwerven

Het bestuur nodigt de nieuwe leden uit voor een bijeenkomst in café De Zandloper in Zandwerven op zondag 24 november. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over onze vereniging en haar commissies en over de aan het Genootschap gelieerde verenigingen en stichtingen. Dit om een indruk te geven van het werk dat door deze organisaties wordt gedaan voor het behoud en de verspreiding van de kennis van de West-Friese cultuur. Bij het bestuur kunt u terecht met uw vragen over het Westfries Genootschap. In de pauze is er gelegenheid om met elkaar en met de bestuursleden te praten. Na de pauze volgt een lezing over een interessant historisch onderwerp.
Leden die zich na de Westfriezendag 2012 hebben opgegeven als lid en nog niet eerder bij een nieuwe ledenbijeenkomst zijn geweest, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Andere leden die nog niet eerder deze bijeenkomst hebben kunnen bijwonen, zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich, bij voorkeur per e-mail, opgeven bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.
Tijd: 14 tot 16 uur, zaal open 13.30 uur.
Adres: Zandwerven 29, 1715 KM Spanbroek

Zo belangrijk zijn pr en een actuele website: twee cursussen kostuumnaaien!

Commissie Kap en Dek heeft alle regionale dag- en weekbladen aangeschreven met het verzoek informatie over het cursusaanbod te plaatsen en dat heeft geresulteerd in twee cursussen kostuumnaaien!
Met een mooie foto van bestuurslid Trudy Schouwe in kostuum werd de aandacht getrokken en hebben veertien cursisten zich aangemeld.
Begin september zijn de cursussen onder leiding van Dirkje Snijders van start gegaan. Elke dinsdagmiddag wordt er hard gewerkt in het Timmermansgildehuis. Het is leuk dat er veel variatie is in de kleding die de dames gaan maken. Naast enkele modedrachtkostuums van rond 1900 wordt er ondergoed, kinderkleding en een paardrijkostuum genaaid.
Op de veiling van 1 februari 2014 kunt u het allemaal bewonderen, want dan worden de resultaten van deze nijvere arbeid geshowd. Zet u deze datum vast in uw agenda? In de nieuwsbrief van december krijgt u meer informatie over de veiling.
Voor de kappencursus hebben zich vijf dames aangemeld. Bij de cursus boerenhoedjes opknappen en de cursus hullen plooien zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u belangstelling dan is snelheid geboden om u aan te melden bij Lies Smit, tel. (0229) 571909 of via kap-en-dek@quicknet.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.westfriesgenootschap.nl. Onder de button Kap en Dek vindt u data en cursusprijzen.

Oproep voordracht kandidaten Westfrieslandprijs

De Westfrieslandprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef of het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Genootschap.

Elk lid of organisatie werkzaam onder de paraplu van het Genootschap kan een voordracht doen voor de toekenning van deze prijs. Bij het doen van een voordracht moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De voordracht moet voor 1 mei 2014 ontvangen zijn bij ons secretariaat;
• De voordracht moet voorzien worden van een duidelijke motivering;
• In de motivering moet worden aangegeven in welke categorie de voorgedragen prijswinnaar valt.
Als categorieën kennen we (in alfabetische volgorde): archeologie, archieven, boeken/publicaties/schrijvers, creativiteit/cultuurhistorische waarden, dialect, folklore, gebouwen/molens/restauraties, historische verenigingen, natuur en landschap, regionale musea en veldnamen/toponiemen.

De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan de commissie die het bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs. Het uit te brengen advies bevat één naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het bestuur het uitgebrachte advies overneemt. De prijsuitreiking vindt vervolgens plaats op de Westfriezendag. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde.
Een overzicht van de winnaars van de afgelopen jaren kunt u vinden op onze website.

De Gouw te boek

„Ik heb vorige week het boek ‘De Gouw, de geschiedenis van een West-Friese ruilverkaveling’ gekocht. Een goed initiatief dit boek. Een prachtige uitgave. Mooie verhalen en schitterende foto's.” Aldus een reactie van een lezer.
Op 10 juni verscheen deze uitgave van de Stichting Projector. Het boek beschrijft het verloop van de ruilverkaveling in het gebied De Gouw, een regio in de gemeenten Opmeer, Koggenland en Medemblik. Aan bod komt het complete, ingewikkelde en moeizame proces van landruil en boerderijverplaatsingen met daarbij openhartige interviews met voor- en tegenstanders.
Een tijdsdocument, waarin de laatste grootschalige ruilverkaveling van West-Friesland op de voet is gevolgd en vastgelegd. Een aanrader, zonder enige twijfel, voor iedere rechtgeaarde West-Fries met belangstelling voor agrarische ontwikkelingen, historie en landschap.
Verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 19,50 of te bestellen bij Stichting Projector door betaling van € 19,50 + € 2,- verzendkosten op girorekeningnummer 707913 van het Westfries Genootschap o.v.v. De Gouw te boek.

Creatief Westfries

Wordt verwacht: MMM: Mooie Middeg Meziek! We benne drok in de weer om ‘r 'n mooie middeg in Nuwe Nierep (Nieuwe Niedorp) van te maken. D'r is nag veul meziektelent in West-Friesland. Dat kè je op zundegmiddeg 3 nevember in durpshuis De Prins Maurits beluistere van 14.00 tot 17.00 uur.

Effies klesse
Wie praat 'r opheden nag Westfries? En hoe zede we dat thuis ok al?
Somwoilen hoor je nag wel de klank, maar krek de uitdrukkings en gezegdes make oôs Westfries zô ampart. Begroôt jullie dat ok?
Hè je zukke vrage, of wul je gewoôn klesse met are, den kè je meedoen an 't praatgroepie ‘Effies klesse in 't Westfries’.Ien keer in de week op woenesdagochend klesse en luistere we met 'n groepie nei mekaar. Dut onder loiding van twei mense van Creatief Westfries.
Voor 't derde jaar benne we in oktober begonnen, maar as je dut leze, kè je d'r meskien nag bai. We zitte in 't Timmermansgildehuis, achter Dal 3 in Hoorn. Je kenne infermasie kregge bai Dilly Koetsier, Essenlaan 4 in Hoogkarspel.
Wul je belle: 0228-561712. En maile ken ok: bonsol@quicknet.nl.

Kloin klassie
Wul je gnappies in 't Westfries skroive lere? Of de opzet van je stukkie of roim wat verbetere? D'r is 'n kloin klassie, met Ina Broekhuizen as juf, weer je zuks lere kenne.
As je ofstudeerd benne, kè je lid worre van een skroifgroep.
Hoor maar d'rs an Dilly Koetsier of je d'r komend jaar bai kenne: 0228 - 56 17 12. En maile ken ok: bonsol@quicknet.nl.

Nag effies dut...
Voor alle nuwtjes, foto's of 'n stukkie: we stane op de website:
www.westfriesgenootschap.nl.

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid

Westfriese stukkies voor 't jaarboek van 2014
Je benne pittig thuis in 't Westfries en je wete 'n mooi verhaal of 'n roim ok nag gnappies op pepier te kreggen? Mooi, den wor je noôd om dat te doen en 't resultaat in te sturen voor 't jaarboek van 2014 van 't Westfries Genoôtskip.
't Mag over van alles gaan. Ok stukkies of roime met 'n historische en of culturele achtergrond benne welkom. Al hew je d'r 'n gnappe fôto of tekening bai den is 't nag beterder. Houw 't kort, ien A4-tje tekst is zô'n beetje weer we op mikke.
Stuur of mail de tekst voor 31 december nei: IJs Broers, Kasteellaan 23 1829 BE Oudorp
email: ijengbroers@hetnet.nl.

IJs Broers en Tom Wester

In Twisk keerde het verleden terug

Sfeervolle Midzomeravondwandeling
Op vrijdag 21 juni verzamelden zich in de fraai ingerichte Hervormde kerk van Twisk tussen half zeven en zeven uur meer dan vijftig personen in West-Friese streekdracht. Na zevenen kwamen de wandelaars binnen. Niet zoveel als de organisatie had gehoopt, maar dat was te wijten aan het slechte weer.
Na een welkomstwoord van Ina Broekhuizen vertelde Gerianne Helder-Dekker op plezierige wijze over de kostuums. Eerst showden Joke en Jan Wijdenes de daagse dracht, vervolgens traden Margreet en Jan de Reus naar voren als welgesteld boerenechtpaar. Menno Jansma van de gidsengroep sloot dit deel van het programma af met verhalen over de gebruiken rond midzomernacht.
De ruim zeventig wandelaars werden verdeeld over de gidsen en gingen op pad langs prachtige huizen en boerderijen in Twisk. Soms mocht er ‘achter’ gekeken worden en bij een enkele stolp mochten de wandelaars zelfs binnen kijken: een bijzondere ervaring.
De mensen in kostuum verlevendigden het dorpsbeeld. In de Doopsgezinde kerk klonk daarna gezang (het publiek mocht meezingen), er was uitleg van dominee Bart Santema en Arjen de Boer liet mooie orgelklanken horen. De rondleiders vertelden over makelaars, rouw- en trouwdeuren, Fostedina, Jan Pieterszoon Coen, kleurgebruik, blauwe wanden en Twisker families.
Tegen tienen liepen de groepen weer terug naar de Hervormde kerk. Daar stond voor iedereen een glaasje en een hapje klaar. Al met al een geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar!
De volgende Midzomeravondwandeling is op zaterdag 21 juni 2014. De organisatie is in handen van de gidsengroep van het NUT afdeling Twisk, het Westfries Genootschap en de groep In 't pak.

Ook de jeugd doet mee in Twisk.
Ook de jeugd doet mee in Twisk.Wilma Groot uit Heerhugowaard nam haar kleinzoons Jan, Melvin en Max mee. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

In de Doopsgezinde kerk van Twisk wordt volop gezongen.
In de Doopsgezinde kerk van Twiskwordt volop gezongen. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Jaarboekpresentatie in Aartswoud

De achterzaal van het café De Stompe Toren in Aartswoud zat op zaterdag 29 juni bomvol tijdens de presentatie van ons tachtigste jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Zeker tachtig belangstellenden, onder wie auteurs, tekenaars, leden, ereleden, inpakkers en cameramensen waren naar Aartswoud gekomen.
Voorzitter Ina Broekhuizen begon haar welkomstwoord als volgt. „Welkom in Aartswoud, een kleine maar sterke gemeenschap in het hart van West-Friesland. Een dorp met een kerk, een café en een school én sinds kort een uniek museum: het Rundveemuseum Aat Grootes. Wie heb 't, zou je zeggen. Maar niet alleen daarom zijn we in Aartswoud. We kozen ook voor een dorp in de gemeente Opmeer vanwege het feit dat er in dit jaarboek meerdere artikelen staan die een relatie hebben met deze gemeente.”
Archeologe Carla Soonius hield een korte inleiding gebaseerd op het artikel ‘Vuurstenen sikkels blinkend in West-Friese klei’, geschreven door Fleur Schinning. Vervolgens lazen Gerda Wester en IJs Broers hun West-Friese teksten uit het jaarboek voor. Die riepen bij de luisteraars een glimlach en ontroering op. Het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw 2013 werd uitgereikt aan Meindert Nieuweboer, voorzitter van de stichting Rundveemuseum Aat Grootes, vanwege zijn inzet voor de realisatie van dit museum. Alle aanwezigen bezochten hierna het Rundveemuseum waar Meindert Nieuweboer en Aart de Wit gedegen uitleg gaven over de totstandkoming, het vee en het gebouw.

Meindert Nieuweboer ontvangt het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw...
Meindert Nieuweboer ontvangt het eerste exemplaar van West-Friesland Oud & Nieuw2013 uit handen van Ina Broekhuizen. (foto Netty Zander)

Schilderij Landbouwdag een jaar in gildehuis

Het prachtige schilderij dat Jannie Kuiper-Wetsteen maakte van de Landbouwtentoonstelling in Opmeer hangt een jaar lang te pronken in ons Timmermansgildehuis.
Dit schilderij wordt ieder jaar in bruikleen gegeven aan een instantie, een bedrijf of gemeente, vanwege sponsoring van of inzet voor de Landbouwshow. Aan het eind van de Landbouwdag 2013 bood voorzitter Nico Vriend het schilderij Ina Broekhuizen en Jan Smit, voorzitter en vice-voorzitter van het genootschap, aan. Het kunstwerk werd in dank aanvaard en heeft een goede plaats gekregen in het gildehuis.

Ina Broekhuizen, Jan Smit en Nico Vriend met het fraaie schilderij van de Landbouwtentoonstelling.
Ina Broekhuizen, Jan Smit en Nico Vriend met het fraaie schilderij van de Landbouwtentoonstelling. (foto Ronald van Etten)

Lezingen in de Maand van de Geschiedenis

Zoals gebruikelijk organiseert het genootschap twee lezingen in oktober, de Maand van de Geschiedenis. Het thema van 2013 is Vorst en Volk, maar dit jaar geven we een eigen invulling aan de lezingen. Op zondagmiddag 20 oktober in Wadway staat het boek Pittige Moide centraal en een week later, op 27 oktober, wordt in Schagen verteld over Schagen als marktstad.

Pittige Moide in Wadway
Pittige Moide Pittige Moide is een boek over de geschiedenis van vrouwen in oostelijk West-Friesland in de twintigste eeuw. Tientallen vrouwen van verschillende leeftijden vertellen over hun gezin en hun werk, over onderwijs en sport, over kunst en kleding, over religie, politiek en gezondheidszorg. Pittige Moide is een initiatief van de stichting Vrienden van het Westfries Archief. Drie schrijfsters, Trudy Schouwe, Anita Muller en Ina Broekhuizen, vertellen over het hoofdstuk dat zij samenstelden. Daarvoor geeft Jan de Bruin een korte uiteenzetting over aanleiding en doel van dit project van het Westfries Archief.
Natuurlijk is er gelegenheid tot vragen stellen. Het boek Pittige Moide is deze middag verkrijgbaar.

Zondag 20 oktober in café De Vriendschap, Wadway 22 te Spanbroek. Tijd: van 14 tot circa 16 uur, zaal open om 13.30 uur. Entree: leden van het genootschap en Vrienden van het Westfries Archief € 2, belangstellenden € 3.

Schagen marktstad
Op 10 februari 1463 ontving de stad Schagen marktrecht van de eerste heer van Schagen, Willem van Beijeren. De wekelijkse donderdagmarkt was en is nog steeds belangrijk voor inwoners van de stad en de omliggende dorpen. Er is veel te vertellen over de markt, die dit jaar het 550-jarig bestaan viert.
De middag wordt geopend door het kwartet De Schager Minstrelen. Het kwartet zingt liederen uit de zestiende eeuw, waaronder Amor Vittorioso, een ballet van Giovanni Gastoldi uit 1591. Vervolgens duiken we in de verre geschiedenis met verhalen over de ontwikkeling van de markt en het marktrecht. Arie Brak (1935) uit Oudesluis komt al sinds zijn kindertijd op de markt. Hij bewaart daaraan talloze herinneringen en laat de toehoorders graag meegenieten. Bij de Schager markt hoort ook de Stichting Westfriese Folklore. Joop Schouten vertelt over de activiteiten van deze stichting en over zijn rol als programmaleider.

Zondag 27 oktober, hotel restaurant Igesz, Markt 22 te Schagen. Tijd: van 14 tot circa 16 uur, zaal open om 13.30 uur. Entree: leden van het genootschap € 2, belangstellenden € 3.

De Schager Minstrelen.
Schagen 550 jaar marktrechten is in augustus groots gevierd onder meer met een optreden van De Schager Minstrelen. Het kwartet zingt ook op 27 oktober. (foto Ina Broekhuizen)

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.