Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2014 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Lang leve het Westfries Genootschap!
Ik schrijf dit stukje op Bevrijdingsdag en Nederland viert feest. De Nederlandse driekleur wappert vrolijk van de kerktorens en de huizen.
In oostelijk Westfriesland hebben zeven gemeenten het ‘Pact van Westfriesland’ gesloten met als doel via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Binnen vijf jaar willen de deelnemers aan dit pact Westfriesland tot de top tien van de meest aantrekkelijke regio’s in ons land laten behoren. In het kader van dit pact werd op 10 en 11 mei een evenement gehouden onder de titel: ‘Ik leef Westfriesland.’ Doel van het evenement was de mensen van de regio ‘Westfriesland te laten beleven’ en te laten geloven in de toekomst van Westfriesland.
Een sterk en economisch gezond Westfriesland is in ons aller belang. Maar economisch gewin mag niet het enige zijn. Gelukkig is in het pact ook aandacht gevraagd voor cultuureducatie. Ons gebied heeft een rijke historie en de kennis daarvan mag niet verloren gaan.

Jan Smit steekt de vlag uit. Jan Smit steekt de vlag uit. (foto Marijke Smit)

Vanaf de oprichting in 1924 zet het Westfries Genootschap zich in voor het behoud van het streekeigene van ons gehele gebied (dus oost en west), de kennis van de historie, de Westfriese cultuur, het landschap en de monumenten.
Van dat laatste is de Westfriese Omringdijk een prachtig voorbeeld. Deze dijk is mede dankzij de inspanningen van het Westfries Genootschap op de kaart gezet en tot provinciaal monument verklaard.
Het Westfries Genootschap viert dit jaar dat het negentig jaar bestaat. Op het verlanglijstje van het bestuur staat dat wij meer leden willen hebben. U kunt daarbij helpen door mee te doen aan onze ledenwerfactie die het komende najaar zal worden gehouden. Een sterke vereniging is nodig om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen realiseren.
Lang leve het Westfries Genootschap!

Jan Smit, voorzitter.

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.