Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2014 » Nummer 3 » Pagina 10-11

Najaarsstreekmiddag zaterdag 1 november

Stede Broec viert 650 jaar gezamenlijk stadsrecht voor Bovenkarspel en Grootebroek.
Dit jaar is het 650 jaar geleden dat de dorpen Bovenkarspel en Grootebroek in 1364 een gezamenlijk stadsrecht kregen. De gemeente Stede Broec viert dit met het Jaar van de Verbinding. Voor het Westfries Genootschap is dit aanleiding om de najaarstreekmiddag in Bovenkarspel te houden. Op deze middag houdt dr. Joost C.M. Cox een inleiding met als titel: ‘Stadsof Stederecht voor Grootebroek in 1364?’ De heer Cox is oud-gemeentesecretaris van Alkmaar. In 2005 verscheen zijn ‘Repertorium van de stadsrechten in Nederland’ en hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Hebbende privilege van stede’, de verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland 12de - 15de eeuw.
De tweede spreker is Frank Pennekamp. Hij is als amateur-archeoloog actief voor historische vereniging Oud Stede Broec en voor Archeologie Westfriesland. Zijn lezing draagt de titel Westfriesland in de Bronstijd. Aan de hand van kaarten en foto's vertelt hij over de ontwikkeling van het landschap, sporen in het landschap, mensen, dieren en voorwerpen. Hij zal ook enkele voorwerpen meenemen.
De middag wordt feestelijk afgesloten met een optreden van muziekvereniging Crescendo uit Bovenkarspel.

Mooie schikking op de mini Westfriese Flora in februari.
Mooie schikking op de mini Westfriese Flora in februari. (foto Marijke Smit)

Het programma
We komen bij elkaar in hotel-restaurant Het Roode Hert. Het adres is Hoofdstraat 235, 1611 AG te Bovenkarspel. Telefoon: 0228-511412.
Bij Het Roode Hert is parkeergelegenheid.
13.00 uur zaal open en ontvangst met koffie en thee
13.30 uur opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap
13.40 uur welkomstwoord van burgemeester M. Goldschmeding van de gemeente Stede Broec
13.50 uur lezing ‘Stads-of Stederecht voor Grootebroek in 1364?’
14.45 uur pauze met koffie en thee
15.15 uur lezing ‘Westfriesland in de Bronstijd’
16.00 uur muziek
16.30 uur afsluiting en aanvang gezellig samenzijn met een hapje een drankje
17.00 uur einde Najaarsstreekmiddag

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 11 per persoon. Daarbij is inbegrepen twee maal koffie of thee met krentenmik, een consumptie en een hapje. U kunt zich opgeven voor de najaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13. Vermeldt u daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 28 oktober binnen te zijn. U kunt zich ook bij de ingang van de zaal inschrijven als deelnemer en dan contant betalen.

Niet leden
Ook mensen die geen lid van het Westfries Genootschap zijn, kunnen deze middag bijwonen en zich bij de ingang van de zaal inschrijven als deelnemer en dan contant betalen.
Neemt u dus gerust iemand mee!

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.