Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Monumenten

Monumenten zijn er in allerlei soorten en verschijningsvormen, onroerend en roerend. Behalve monumenten die opgericht zijn als gedenkteken, kennen we ook monumenten die aangeduid worden als ‘overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur, nijverheid of wetenschap’. Het gaat om zaken die de moeite waard zijn om behouden te blijven. Om het behoud van monumenten te bevorderen bemoeit de overheid zich daar ook mee. Zo kregen veel monumenten de status van rijksmonument (bijvoorbeeld ons Timmermansgildehuis) en andere de status van provinciaal monument (de Westfriese Omringdijk) of gemeentelijk monument.

Ik wil me voor deze bijdrage aan het Vierkant beperken tot gebouwde onroerende zaken. Deze kunnen een toonbeeld zijn voor een bepaalde stijl van bouwen, of een voorbeeld zijn van een bepaalde manier van bouwen in een bepaalde periode.
Ons land is rijk aan monumenten. Westfriesland is daar geen uitzondering op. Monumenten sieren het landschap, de steden en de dorpen en vormen trekpleisters voor toeristen.
De rijkdom heeft ook een keerzijde. De monumentale status legt eigenaren beperkingen op, bijvoorbeeld bij verbouwingen. Sommige eigenaren kunnen de vaak hoge kosten van verzekeringspremies en onderhoud niet meer betalen. Het is dan ook geen wonder dat op de in februari gehouden fototentoonstelling Bouwvallen in Westfriesland met foto's van Dirk Beemster veel stolpen te zien waren.
Gelukkig wordt er veel gedaan om monumenten in een goede staat te behouden en een passende bestemming te geven. Goede voorbeelden daarvan zijn de initiatieven in veel steden en dorpen om de plaatselijke monumentale kerk voor verval te behoeden en een nieuwe, bijvoorbeeld culturele bestemming te geven. Maar er zijn ook veel particuliere eigenaren die het gebouw dat zij bewonen of gebruiken voor hun bedrijf met veel zorg restaureren en onderhouden. Organisaties als Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp geven deskundig advies over onderhoud, verbouwing, restauratie en duurzaamheid.

Hulde voor al die mensen, bedrijven en organisaties die zich beroepsmatig of als vrijwilliger inzetten om ons erfgoed in stand te houden!

Jan Smit

2001: Stolpboerderij Tempel 2 in Opperdoes voordat een ingrijpende verbouwing plaatsvond.
2001: Stolpboerderij Tempel 2 in Opperdoes voordat een ingrijpende verbouwing plaatsvond. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.