Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 1 » Pagina 18

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor Westfriesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.
Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking.

Eduard Stumpel, katholieke courantier en politicus

Stumpel, Eduard (1879-1967) Geboren op 24 september 1879 in Roelofarendsveen. Vader Hermanus Stumpel is daar hoofdonderwijzer, later begint hij in Hoorn een boekhandel. Eduard Joseph Marie Stumpel huwt in 1905 met Johanna Maria Maassen. Ze krijgen vier zonen en vier dochters. Eduard Stumpel overlijdt op 21 juli 1967 in Hoorn.

De boekhandel van vader Stumpel bevindt zich eerst in de Nieuwsteeg, later aan het Grote Noord, op de plek waar nu V&D is gevestigd. Daar wordt in 1892 de basis voor de drukkerij gelegd als zijn vader de 13-jarige Eduard benoemt tot de drukker van de familie. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Als de boekhandel/drukkerij in 1905 een nieuwe ‘snelpers’ aanschaft, leidt dat al spoedig tot het uitgeven van Onze Courant, een ‘anderdaagse’ (om de dag) krant voor katholieken in Hoorn en omgeving.

Rond 1913 verhuist de drukkerijtak van de familie naar de Draafsingel, waar het bedrijf zich vestigt bij het karakteristieke woonhuis ‘Huize Meta’ van directeur Eduard Stumpel. In 1923 wordt Onze Courant een dagblad. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt deze krant de naam Noordhollands Dagblad. In 1957 neemt Eduard Stumpel na ruim 65 jaar(!) afscheid als directeur van zijn onderneming. Twee van zijn zoons krijgen dan de leiding over het bedrijf. Veertien jaar na Stumpels dood in 1967 treedt het NHD toe tot de Verenigde Noordhollandse Dagbladen te Alkmaar. Vrijdag 13 februari 1981 verschijnt ‘de laatste krant van Stumpel’: 76e jaargang, nummer 24337. De edities van de VND dragen sindsdien ook de naam Noordhollands Dagblad.

Eduard Stumpel houdt zich niet alleen met zijn krant bezig, hij maakt ook carrière in de politiek en bekleedt diverse functies in katholieke middenstandsorganisaties. Voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij is hij vanaf 1916 lid van de Hoornse gemeenteraad en vanaf 1924 tot 1934 wethouder. In dat laatste jaar maakt hij de overstap naar de landelijke politiek als lid van de Tweede Kamer voor de RKSP (na 1945 KVP) tot 1946.
Op maatschappelijk gebied is Stumpel onder meer actief als voorman van ‘Hanze’ (1907, bond van katholieke middenstanders) en andere katholieke middenstandsorganisaties, zoals de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond en de Federatie van R.K. Middenstandsverenigingen in West-Friesland. In 1937 wordt Stumpel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook mag hij zich Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote noemen en ontvangt hij het pauselijke erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.

Bronnen:
www.parlementairdocumentatiecentrum.nl.
Diverse kwartaalbladen Oud Hoorn, onder meer 1989-nr. 2 en 2000-nrs. 1 en 4.

Gegevens verzameld en verwerkt door Peter Smit te Alkmaar (2012).

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.