Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 2 » Pagina 17-18

Verenigingsnieuws

Woning Dal 3 weer gereed voor bewoning

In 1971 werd het Westfries Genootschap huurder van het Timmermansgildehuis in Hoorn. In dit pand werd het secretariaat gevestigd.
Op 29 december 1987 werden het Timmermansgildehuis en de ervoor gelegen woning Dal 3 aangekocht van de gemeente Hoorn. De woning werd verhuurd. Dit is door de jaren heen zo gebleven. In de loop van 2013 kwam de woning leeg te staan. Het bestuur stond toen voor de vraag of de woning opnieuw verhuurd of verkocht zou moeten worden. Omdat de woning qua ligging nauw verbonden is met het Timmermansgildehuis en de gebruikers van beide panden gebruik moeten maken van dezelfde steeg, heeft het bestuur besloten de woning niet te verkopen. De staat van onderhoud was echter zodanig dat de woning niet direct opnieuw verhuurd kon worden.
Het bestuur heeft Rob Hetsen van Werbouw B.V. bouwtekeningen en een plan van aanpak laten maken. Dit plan was begin 2014 gereed. Nadat het plan voor de verbouwing door het bestuur was goedgekeurd, volgde de aanbestedingsprocedure en de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente Hoorn. Na beoordeling van de ingediende offertes werd gekozen voor Aannemingsbedrijf West-Friesland als hoofdaannemer. Nadat de omgevingsvergunning definitief was geworden, kon de aannemer op 4 november 2014 met het werk beginnen. Eind april 2015 was het werk gereed. Zowel de binnen- als de buitenkant is grondig aangepakt.
De kroon op het werk is de voorgevel. Voor de verbouwing was deze voorzien van een donkere verflaag. Deze verflaag is verwijderd, kapotte stenen zijn vervangen, de voormuur is gereinigd en vervolgens opnieuw gevoegd. Het resultaat mag er zijn!
Per 1 juni is de woning weer verhuurd.

Jan Smit, voorzitter

Verslag van de reiscommissie

Over bier, een zandloper en een keizersnee
Een stralende lentezon begeleidde onze groep op 21 april naar De Weerribben in noordwest Overijssel. Het eerste doel was het stadje Blokzijl. Met koffie en een ‘brok’ op het terras van het Prins Mauritshuis genoten we van het uitzicht op het haventje, de zon en de rust. Wat wil een mens meer!
We werden opgehaald door twee gidsen van museum Het Gildehuys. Een deel van de groep ging naar het museum en het andere deel naar de Grote Kerk.
In het museum werd een video vertoond die ons een beeld schetste van de geschiedenis: het ontstaan, Diederik van Sonoy, de gilden, de walvisvaart, de stadsrechten en de mattenvaart. We kwamen te weten dat er in de 17e en 18e eeuw liefst zeven bierbrouwerijen in Blokzijl waren. Voor lezers die meer willen weten over Blokzijl, verwijs ik naar de website www.blokzijl.nl/historie.
De Grote Kerk uit 1609 is in de jaren 1995/1999 grondig gerestaureerd. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de fundering door de drooglegging van de Noordoostpolder flink was aangetast. Allerlei acties werden opgestart om hiervoor geld bij elkaar te brengen, onder andere een veiling met als een van de kavels een keizersnee voor een koe!(foto Stan Nuveen)

Onze gids wees ook op de zandloper bij de preekstoel. De dominee draaide de zandloper aan het begin van zijn preek en precies na een uur was de loper leeg en was het tijd voor de dominee om te stoppen.
Van de kerk en het museum was het maar een paar stappen naar de boot die voor ons klaar lag voor een tocht van twee uur door het Nationaal Park De Weerribben. Langs plaatsen als Muggenbeet, Nederland en Kalenberg arriveerden wij uiteindelijk in Ossenzijl. We weten nu dat ‘zijl’ sluis betekent en dat het feit dat de familie Osse de sluis beheerde heeft geleid tot de naam Ossenzijl. Onderweg wees de kapitein/gids ons erop dat het gebied ondanks de zichtbare ongereptheid voor het grootste deel door mensenhanden is gemaakt. Het turf dat hier in de vorige eeuwen is getrokken, heeft geleid tot een landschap dat door wind en golven kon worden beïnvloed, waardoor grote meren (de wieden) konden ontstaan. Vanaf de boot hadden we een mooi uitzicht op de natuur, prachtige huizen en vele ‘bewoonde’ ooievaarsnesten.
Na het afmeren in Ossenzijl kon een bezoek worden gebracht aan het bezoekerscentrum van De Weerribben of op het terras worden genoten worden van een consumptie.
Exact om vier uur vertrok de bus weer naar Hoorn. We kunnen terugkijken op een dag die een prima mix van cultuur en natuur bood.

Stan Nuveen, namens de reiscommissie(foto Stan Nuveen)

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.