Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2017 » Nummer 1 » Pagina 10-11

Voorjaarsstreekmiddag

Op zaterdag 20 mei

Volg het spoor van Grote Pier door Westfriesland!
In 2017 herdenken we dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Grote Pier met zijn troepen al plunderend en brandstichtend door Westfriesland trok. Een rooftocht die een spoor van verwoesting tot gevolg had en waar tot op de dag van vandaag over gesproken wordt. Voor het Westfries Genootschap is dit aanleiding om in de geschiedenis te duiken en de gebeurtenissen van vijf eeuwen terug op een rijtje te zetten en met een bus door de plaatsen te rijden waar Grote Pier en zijn mannen in 1517 huis hebben gehouden.

Opening van het programma in Kasteel Radboud in Medemblik
We komen bij elkaar in Kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8 in Medemblik. Het kasteel dateert uit 1288. In 1517 lukte het Grote Pier ondanks verwoede pogingen niet om het kasteel te veroveren.
In het kasteel is een collectie voorwerpen aanwezig die de historie van het gebouw en het dagelijks leven in de Middeleeuwen illustreert. Op 20 mei is er een expositie over piraten, waarbij Grote Pier ook aan bod komt. De tentoonstelling kan door deelnemers aan de Voorjaarsstreekmiddag gratis worden bezocht.

Het tijdschema voor de Voorjaarsstreekmiddag luidt als volgt:
12.30 uur: Mogelijkheid om de expositieruimte te bezoeken
13.00 uur: Ontvangst in de Ridderzaal met koffie of thee en koek
13.30 uur: Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap
13.40 uur: Inleiding over Grote Pier door Mark Raat, historicus en onderzoeksmedewerker bij de Fryske Akademy
14.10 uur: Pauze en gelegenheid om een tweede kopje koffie of thee te drinken
14.30 uur: Vertrek van de bus richting Alkmaar

Bustocht van Medemblik naar Alkmaar
Met de bus reizen we van Medemblik naar Alkmaar. We volgen zo veel mogelijk de route door Westfriesland die Grote Pier in 1517 heeft afgelegd. Onderweg wordt in de bus in de verschillende plaatsen verteld wat er daar destijds gebeurd is.

Bezoek Kapelkerk Alkmaar
In Alkmaar bezoeken we de middeleeuwse Kapelkerk aan de Kapelsteeg, op de hoek van de Laat. De kerk is gebouwd tussen 1500 en 1540 in de stijl van de Brabantse gotiek. Kenmerkend is de toepassing van Brabantse witte steen in onder andere de buitenmuren. Het grootste deel van het interieur, waaronder het stucgewelf en de fraaie preekstoel, is kort na een grote brand in 1760 aangebracht. In de kerk bevindt zich een orgel dat in 1762 gebouwd werd door Christiaan Müller. We worden verwelkomd door Leen Spaans, voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar. Hij vertelt ons onder andere over de gebeurtenissen in Alkmaar ten tijde van Grote Pier. Vervolgens kunt u luisteren naar een orgelconcert met muziek uit ongeveer 1517. Ook is er kort de gelegenheid om de kerk te bezichtigen. We sluiten ons bezoek af met een hapje en een drankje. De bus rijdt vervolgens rechtstreeks naar Medemblik. De verwachte aankomsttijd is omstreeks 18.00 uur.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit uitgebreide programma bedragen € 19 per persoon. Daarbij zijn inbegrepen twee maal koffie of thee met eenmaal koek in Radboud en een drankje en een hapje in de kerk.
U kunt u opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeld daarbij aub duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 15 mei binnen te zijn.
Als u beschikt over een Museumkaart, wilt u deze dan meenemen? Dat levert voor het Westfries Genootschap een besparing op die ons helpt om onze Grote Pier-activiteiten te bekostigen.

Het Westfries Genootschap houdt in samenwerking met het Westfries Archief en historicus Mark Raat in het weekend van 24 en 25 juni een aantal Grote Pier-activiteiten.
Meer hierover kunt u lezen op pagina 12.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.