Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2018 » Nummer 1 » Pagina 12-13

Voorjaarsstreekmiddag

Zaterdag 26 mei

Voeding, gezondheid en energie: Noord-Holland als de groene apotheker van de wereld

Voedsel is een van de basisbehoeften van de mens. Voedsel levert de energie die we nodig hebben om te kunnen functioneren. Voor velen in de wereld is het beschikken over voldoende voedsel een onderdeel van de dagelijkse strijd om het bestaan. Goede voeding is ook belangrijk voor de gezondheid van de mens. In toenemende mate is er aandacht voor een duurzame wijze van produceren daarvan. Een andere actueel onderwerp is energie. Nederland moet van het gas af! Hoe gaat de glastuinbouw hier mee om?
Vandaar dat op deze Voorjaarsstreekmiddag voeding, gezondheid en energie centraal staan.

Jacques Dekker, werkzaam voor Stichting Diverzio en oud-programmadirecteur van Agribusiness/Greenport Noord-Holland-Noord, verzorgt een lezing over het onderwerp: Noord-Holland, de groene apotheker van de wereld. Zijn verhaal wordt gevolgd door een inleiding door een van de medewerkers van paprikakwekerij Barendse DC over Agriport A7, Barendse DC, energie en aardwarmte. Bovendien is er een rondleiding door de kassen van dit bedrijf. Barendse DC produceert op duurzame wijze milieukeur-paprika's.
Bij het lopen door de kas moet rekening gehouden worden met afstanden van 350 meter aaneen. Er zijn twee rolstoelen aanwezig. Als u daar gebruik van wilt maken, wordt u verzocht dit van tevoren aan te geven bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.

Ook huisgenoten en niet-leden zijn welkom op de Voorjaarsstreekmiddag, mits van tevoren aangemeld.


Paprika's in de kas bij Barendse DC. (foto's Marijke Smit-de Groot)

Locatie
Kwekerij Barendse DC, Agriport 611 (navigatie Flevoweg/Agriport), 1775 TK Middenmeer. Gratis parkeren bij het bedrijf.

Programma
13.00 uur: Ontvangst met koffie of thee en een koekje en tekenen veiligheidsbrief.
13.45 uur: Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap.
13.50 uur: Presentatie Jacques Dekker. Daarna wordt het tweede kopje koffie of thee geserveerd.
14.45 uur: Korte presentatie Agriport A7 / Barendse DC / Energie / Aardwarmte.
15.15 uur: Kasbezoek (oranje paprikakas en snoeptomaatjeskas) en proeverij.
16.30 uur: Nazit met fris, sap en nootjes.
17.00 uur: Afsluiting Voorjaarstreekmiddag.

Alle gasten krijgen een gezonde lekkernij mee naar huis!
Er is gelegenheid om producten te kopen.

Veiligheidsbrief
Voor de rondleiding gelden een aantal voorschriften voor de gasten. Deze zijn vastgelegd in een zogenaamde veiligheidsbrief. Elke deelnemer dient deze vooraf bij de ontvangst te ondertekenen. Op verzoek kan deze via de e-mail van te voren worden opgevraagd bij het Westfries Genootschap via contact@westfriesgenootschap.nl.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit uitgebreide programma inclusief alle consumpties bedragen € 19 per persoon.
U kunt zich opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 19 mei binnen te zijn.


Paprika's in de kas bij Barendse DC. (foto's Marijke Smit-de Groot)

Stem voor het Westfries Genootschap bij de Rabobank Clubkas campagne

Tot en met 2017 ondersteunde de Rabobank door middel van de Rabofietssponsortocht de Westfriese verenigingen met een financiële bijdrage. Vanaf 2018 gaat dit op een andere manier gebeuren, via de Rabobank Clubkas campagne. Ieder lid van Rabobank West-Friesland (het hebben van een rekening betekent nog niet dat u lid bent) kan tussen 8 en 28 mei vijf stemmen uitbrengen op verenigingen die zich voor de actie hebben opgegeven. Het Westfries Genootschap heeft zich aangemeld. Van uw vijf stemmen kunt u er maximaal twee per vereniging uitbrengen.

Rabobankleden krijgen aan het begin van de stemperiode nader bericht van de Rabobank.

Als u inlogt op Rabobank Internetbankieren, kunt u onder ‘Mijn gegevens’ zien of u lid bent. Ook kunt u hier aangeven dat u lid wilt worden. U kunt ook bellen met de Rabobank: 0228-566200. Doet u dit echter wel voor 1 april.
Het lidmaatschap kent geen nadelen, wel voordelen zoals diverse aanbiedingen.

Steun het Westfries Genootschap met uw stem!

Peter Koopman, penningmeester

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.