Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2018 » Nummer 1 » Pagina 21-22

Nieuwe Uitgaven

Samenstelling: Peter Smit
(Verkrijgbaar in de boekhandel, tenzij anders vermeld; niet bij het Westfries Genootschap)

Dirk Breed
‘Dirk Breed, kunstenaar die altijd een nuchtere Westfries is gebleven’: dat is de typering die Herman Fijnheer uit Winkel geeft op de omslag van het door hem Dirk Breedsamengestelde boek over de landschapsschilder uit Kolhorn. Dirk Breed (1920-2004) heeft vooral bekendheid verworven met zijn – vaak Westfriese – landschappen die de ruimte en eenzaamheid van de polders weergeven en waarin de Omringdijk regelmatig een rol speelt. Hoewel hij vanaf 1965 in Waverveen woonde, liet hij telkens zien hoeveel het land rond Kolhorn voor hem betekende. Tien jaar lang verzamelde Herman Fijnheer van alles over kunstschilder Dirk Breed, die vaak lange, sombere periodes kende. „Hij was een man die het lastig heeft gehad met de wereld”, vertelt Fijnheer. „Hij was ook een wat teruggetrokken mens.” Het boek over Dirk Breed geeft uitgebreide informatie over zijn leven en bevat veel beeldmateriaal van zijn werken.
Uitgave: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 128 pagina's. Prijs € 29,95. www.uitgeverijnoordholland.nl.

Hoorn in de twintigste eeuw
Natuurlijk was de viering in november 2017 van 100 jaar ‘Oud Hoorn’ in schouwburg Het Park dé passende gelegenheid om twee lijvige boeken over Hoorn in de twintigste eeuw te lanceren. Drie jaar lang is er hard gewerkt aan deze ‘kroon’ op het jubeljaar van de historische vereniging.
In die twintigste eeuw veranderde Hoorn sneller en ingrijpender dan in de eeuwen daarvoor. De Coenstad groeide uit van een Zuiderzeeplaatsje met 17.000 inwoners tot een middelgrote gemeente met meer dan 70.000 inwoners. Kon de uitgave over Hoorn in de negentiende eeuw – ‘Hij komt van Hoorn’ – van historicus Jos Leenders nog tot één band beperkt blijven, met Hoorn in de twintigste eeuw ging dat niet lukken. De vijftien hoofdstukken van de hand van diverse auteurs tellen bijna negenhonderd pagina's met vele honderden illustraties en zijn verdeeld over twee banden.
Uitgave: Publicatiestichting Bas Baltus, twee delen, totaal 888 pagina's. Prijs € 39,50.
www.oudhoorn.nl.

Kom vrouwen, aangepakt!
De Westfriese arbeidersvrouw Trien de Haan-Zwagerman (Hauwert 1891-Hoorn 1986) is al ver in de dertig en moeder van twee dochters als zij besluit haar leven om te gooien en de politiek in te gaan voor de Revolutionair Socialistische Partij. Ze bekleedt daar vooraanstaande posities, richt een vrouwenbond op met een radicaal-feministisch programma en gaat voorop bij een grote werklozenstaking in de Wieringermeer. Ook beheert zij dertig jaar een bureau voor geboorteregeling in Hoorn en treedt zij als eerste vrouw toe tot het bestuur van de NVSH.
Dat alleen al rechtvaardigt de biografie ‘Kom vrouwen, aangepakt!’ die de Wieringer historicus Bart Lankester over haar heeft geschreven. Maar het verhaal van Trien de Haan gaat nog verder: tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ze als lid van de ondergrondse verraden en belandt ze in het concentratiekamp Ravensbrück. Geestelijk geknakt maar niet gebroken blijft ze na de bevrijding haar idealen trouw en is zij tot op hoge leeftijd politiek en maatschappelijk actief.
Uitgave: Uitgeverij Prometheus, 304 pagina's. Prijs € 24,99.

Don Bosco- en Dom. Savioschool
‘Geschiedenis van de Don Bosco- en Dom. Savioschool in Hoogkarspel’ is een nieuwe uitgave in de reeks ‘Rondom de grenspaal’ van de Stichting Historisch Hoogkarspel en Westwoud. De beschrijving van een halve eeuw geschiedenis – van 1947 tot 1996 – over het katholieke speciaal onderwijs begon als een hoofdstuk in het jaarboek van de stichting, maar het enorme aanbod van gegevens en foto's leidden uiteindelijk tot een kloek boekwerk.
Eerst valt in 1978 het doek voor de Dom. Savioschool (anno 1954), die in het kader van schaalvergroting in het onderwijs opgaat in de Don Boscoschool. Bijna twintig jaar later is het afgelopen met het speciale onderwijs aan de Tuinstraat waar de zusters Ursulinen hun klooster hadden.
Deze uitgave is samengesteld door R.T.M. Hoogenboom bevat een namenregister en zo'n tweehonderd foto's, 236 pagina's. Prijs € 15.
Te bestellen via de website van de stichting: www.shhw.nl.

Roik met ‘roime’
‘Roik’ is de titel van het nieuwe boekje van Ina Broekhuizen-Slot. Het bevat 22 Westfriese ‘roime’ met bijpassende foto's. De rode draad is rijkdom. Rijk kun je zijn met zoveel dingen: mensen en voorwerpen, natuur en landschap, werk en feest. De gedichten en de afbeeldingen geven een heel eigen kijk op deze rijkdom.
RoikIna Broekhuizen is geboren en opgegroeid in Sint Maarten en woont in Wognum. Ze schrijft al jaren gedichten en verhalen in het dialect en romans in het Nederlands. Een tiental ‘roime’ staat ook ieder jaar op de Westfriese Spreukenkalender.
‘Roik’ is voor € 7,95 te koop bij de schrijfster (0229-572159) en bij diverse boekhandels in de regio en bij het Westfries Genootschap.

Oorlog in Zwaag
Ook in Zwaag heeft de Tweede Wereldoorlog diepe wonden geslagen. Dat is na de bevrijding goed merkbaar. Maar daarna neemt de tijd veel kennis en herinneringen met zich mee. Nu is er een boek om te voorkomen dat die geschiedenis verloren gaat.
Het boek ‘Oorlog in Zwaag’ behandelt de verhalen van 186 inwoners van het dorp tussen 1940 en 1945. Pater Piet Korse, Piet Bakker en Ben Kalb van de Stichting Historisch Zwaag zijn de drijvende krachten achter deze uitgave, die € 15 kost en is te bestellen door een mailtje te sturen naar info@historisch-zwaag.nl.

Ook verschenen:
• ‘Het reilen en zeilen van Enkhuizers’ door Cees Kruk behandelt de historische figuren achter de straatnamen in Enkhuizen. Deze uitgave boordevol informatie en illustraties is verkrijgbaar bij boekhandel Smit in de Vijzelstraat in de Haringstad.
• Na de historie van de tuinders heeft Jan Bakker voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec nu ‘De middenstand op z'n best’ geschreven over de winkeltjes en de dienstverleners van vroeger. Voor meer info: www.oudstedebroec.nl.
• ‘Toen & Thans, Hoorn in heden en verleden’, bevat foto's gemaakt van vijftig kenmerkende locaties: toen en nu. De rubriek onder deze naam stond lang geleden in de krant en is nu in boekvorm verschenen, met nieuwe foto's van Benno Ellerbroek en tekst van Wil Wiggelaar. Verkrijgbaar bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, voor € 12,50. www.oudhoorn.nl.

Andere afleveringen van 'Nieuwe uitgaven':
'01/1 | '01/2 | '01/3 | '02/1 | '02/2 | '02/3 | '03/1 | '03/2 | '03/3 | '04/1 | '04/2 | '04/3 | '05/1 | '05/2 | '05/3 | '06/1 | '06/2 | '06/3 | '07/1 | '07/2 | '07/3 | '08/1 | '08/2 | '08/3 | '09/1 | '09/2 | '09/3 | '10/1 | '10/2 | '10/3 | '11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1 | '14/2 | '14/3 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '17/3 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/3 | '22/1

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.