Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2018 » Nummer 2 » Pagina 4-11

Verenigingsnieuws

Molenprijs voor De Lastdrager in Hoogwoud?

Stichting De Westfriese Molens probeert dit jaar meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud te restaureren van een geheel uitgesloopte molen tot een weer werkende meelmolen.
Daarvoor is veel geld nodig. We hebben al een goede opsteker gehad van de provincie die ons voor € 163.545 aan subsidie heeft toegezegd, maar dit is lang niet genoeg: veertig procent.
Er is dus nog wat te gaan, geldelijk gezien. We doen onder andere mee aan de nominatie voor de Molenprijs 2018 (€ 95.000). Als we door de selectie komen (vier eindkandidaten), zouden we, als we winnaar worden, weer een deel van het benodigde geld binnen kunnen krijgen. Maar zelfs als we niet winnen, hebben we een prijs: het aantal op De Lastdrager uitgebrachte stemmen in euro's. Als we genomineerd worden, stem dan op ons via www.molenprijs.nl. De stemming is van 1 september 10 uur tot 1 oktober 12 uur.
Alle beetjes helpen! Bij voorbaat dank!

Bart Slooten, voorzitter-secretaris
Stichting De Westfriese Molens.

In Memoriam

Gedurende 36 jaar, van 1972 tot en met 2007, maakte zijn naam deel uit van de kop van de Kroniek van West-Friesland: samensteller Evert C. de Vries. Op 27 mei 2018 is hij op 90-jarige leeftijd overleden. Drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Lid van Verdienste van ons Genootschap. Erelid van Oud Enkhuizen.
Evert Cornelis de Vries. Geboren in Enkhuizen. En deze stad altijd trouw gebleven. Hij was allereerst chroniqueur van zijn stad, maar ook het land achter de stadswal - Westfriesland - had zijn belangstelling. Hij was een trouwe bezoeker van het Westfries Archief. Het archief dat hij als chroniqueur anderzijds met een flink stuk geschiedenis - feiten - van het land binnen de Omringdijk heeft gevuld.
De redactiecommissie van het jaarboek is Evert C. de Vries, een aimabel mens, veel dank verschuldigd

De Googer Molen, een ronde stenen molen bij de aanlegplaats van de boot in Roelofarendsveen.
De Googer Molen, een ronde stenen molen bij de aanlegplaats van de boot in Roelofarendsveen. (foto Jan Smit)

Met de Reiscommissie naar Vogelenzang en de Haarlemmermeer

Het jaarlijkse uitje van de Reiscommissie was dit jaar op 17 april. Na het vertrek uit Hoorn reed de bus naar de buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. Deze buitenplaats is een van de drie die Vogelenzang rijk is.
Koffie en thee werden geserveerd in De Gasterij, het in 2015 gerestaureerde houten Tweelinghuis Jufferhuis uit 1796, dat oorspronkelijk is gebouwd als boerenbedoening behorende bij de eerste villa Leyduin.

Huis Leyduin.
Huis Leyduin. (foto Jan Smit)

Na de koffie was er tijd om te voet de buitenplaats te verkennen of een bezoek te brengen aan Huis Leyduin. Dit is in 1921 onder leiding van architect Andries de Maaker in opdracht van de familie Dorhout Mees gebouwd. Thans is Landschap Noord-Holland eigenaar van de buitenplaats en wordt een deel van Huis Leyduin verhuurd als kantoorruimte. Ook is het huis een officiële trouwlocatie en zijn er vergaderruimten te huur. Op het terrein vindt men verder onder andere het voormalige koetshuis en een Belvedère (een uitkijktoren).

Bloembollenvelden vlakbij Cruquius.
Bloembollenvelden vlakbij Cruquius. (foto Jan Smit)

Vanuit Vogelenzang bracht de bus ons naar Roelofarendsveen, waar partyboot Koningin Juliana op ons wachtte. Aan boord werd een lunch geserveerd. Na een ongeveer drie uur durende vaartocht kwamen we bij stoomgemaal Cruquius, vlakbij de brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer bij het dorpje Cruquius. Het gemaal uit 1849 is een van de drie stoomgemalen die zijn gebouwd ten behoeve van de drooglegging van de Haarlemmermeer (1849-1852). Destijds was de keuze voor stoomgemalen opmerkelijk. Tot die tijd was het gebruikelijk dat bij het inpolderen windmolens werden gebruikt.

Stoomgemaal De Cruquius.
Stoomgemaal De Cruquius. (foto Jan Smit)

Het gemaal Cruquius, dat ontworpen is door de Nederlandse waterstaatsingenieur Jan Anne Beijerink, is na de drooglegging in gebruik geweest voor het reguleren van de waterhuishouding in de Haarlemmermeer en is nu ingericht als museum. Er is veel te zien over het aanleggen van polders in Nederland. Ook wordt de werking van het gemaal gedemonstreerd.
Na het bezoek aan het gemaal werd de thuisreis aanvaard. Het was alles bij elkaar een welbestede en goed georganiseerde reis op een dag met prachtig weer.

Jan Smit

Cursusaanbod Kap en Dek 2018-2019

Kostuum uit de periode 1860/1865. Dit is te zien aan de hangende kap, de grote toeren en de wijde rok met schort. (Bron: Pikt en Dreven)

In september start het cursusprogramma van de commissie Kap en Dek. Aangeboden worden een cursus kostuum- of ondergoed naaien, kanten kap herstellen en naaien, boerenhoedje opknappen of hul restaureren en plooien. De lessen worden gegeven in het Timmermansgildehuis, Dal 3-achter te Hoorn.

Kostuum naaien
Om het kostuum zo authentiek mogelijk te maken, geeft de commissie advies bij de aanschaf van de juiste stoffen, materialen en patronen. Vindt u het moeilijk om tot een juiste keuze te komen? Lies Smit gaat graag met u mee om stof te kopen.

De cursus wordt geleid door Ingrid Strijbis en Lies Smit, bestuursleden van Kap en Dek.
Voor het ondergoed zijn standaard patronen aanwezig. De patroonkeuze voor het kostuum kan worden gemaakt aan de hand van oude familieportretten of voorbeelden uit naslagwerken over historische kleding. Deze naslagwerken zijn bij Kap en Dek in te zien.
Als u nog geen onderkleding heeft, begint u in principe met het naaien daarvan. Want een bijpassend korset, hemd, onderbroek en onderrokken bepalen ook de uitstraling van het kostuum.
Er worden twee cursussen gegeven.
Cursus A:
Maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op de volgende data:
10 en 24 september / 8 en 22 oktober / 5 en 19 november / 3 december 2018
Cursus B:
Maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op de volgende data:
17 september / 1, 15 en 29 oktober / 12 en 26 november / 7 januari 2019

De cursisten krijgen gelegenheid hun kostuums te tonen voor aanvang van de jaarlijkse antiek- en curiosaveiling op zaterdag 2 februari 2019.
Deze veiling wordt gehouden in café De Ridder, Kerkebuurt 171 in Berkhout.

Kap naaien, boerenhoedjes en hullen
De cursussen kap naaien, boerenhoedjes herstellen en hullen plooien worden bij voldoende aanmeldingen ingepland.
Voor meer informatie over onze activiteiten:
www.westfriesgenootschap.nl/Kap_en_Dek
Aanmelden: Lies Smit, telefoon 0229-571909 of via e-mail kap-en-dek@quicknet.nl.

Bouwhistorische commissie

De deuren van De Roode Leeuw sluiten

Eind mei 2018 stonden Bob en Jantien Dekker, de eigenaren van het karakteristieke café De Roode Leeuw in Benningbroek, voor de laatste maal achter het buffet. Er was geen opvolger te vinden, het pand is verkocht voor woningbouw. Hoogstwaarschijnlijk blijft de voorgevel intact.
De Roode Leeuw was een café zoals er vele waren in Westfriesland. Met biljarts in het voorcafé, een kolfbaan en een doorrijstal.

De Roode Leeuw vanuit de lucht gezien.
De Roode Leeuw vanuit de lucht gezien. (foto Jochem Feldberg, The Flying Dutchman, Wognum)

In vogelvlucht enkele feiten uit de bewoningsgeschiedenis.*
In 1833 koopt Klaas Doornbos, winkelier in Benningbroek, huis, erf en boet en een erf met vruchtbomen. Klaas maakt van huis, erf en boet een herberg met uitspanning, genaamd De Leeuw. In 1873 wordt de nieuwe eigenaar Willem Bakker. Hij laat de bestaande panden slopen en zet een nieuw spul neer. Het wordt als volgt omschreven: woonhuis ingericht als koffiehuis, logement en kruidenierswinkel met kolfbaan, erf en grond, benevens een doorrijstal annex paardenstalling en erf.
Dit alles wordt in 1879 verkocht aan Pieter Feller, kastelein in Benningbroek.
Pieter beleeft niet veel plezier aan zijn koop, want in 1880 breekt brand uit in het voorste deel. Een stille getuige van deze brand is een tafeltje met rode poten dat nog steeds in het voorcafé staat. De onderkant daarvan is zwartgeblakerd. Pieter Feller geeft de herberg de naam De Roode Leeuw, misschien als verwijzing naar de brand. In 1888 koopt Jan Winkel café en stal. Hij is er negentien jaar kastelein. Na zijn overlijden in 1907 wordt eerst zijn weduwe Marijtje Spaander eigenaar en na haar dood in 1911 hun zoon Arien Winkel. Arien overtreft zijn vader, hij is namelijk 33 jaar kastelein in De Roode Leeuw. In 1970 wordt Gerrit Vlaar uit Benningbroek eigenaar.
De omschrijving luidt dan: café met toneelzaal, pakhuisruimte en erf, alsmede een schuur met erf. Gerrit verandert het een en ander, in 1990 verkoopt hij het spul aan Antoon Haring uit Zwaagdijk. Antoon verbouwt het café en verkoopt het na tien jaar aan Bob en Jantien Dekker uit Schagen. De Bouwhistorische commissie documenteert het pand, binnenkort staat dit project op de website.

* Bron: Kroniek van De Roode Leeuw, samengesteld door André Kok met hulp van Adrie Smit.

Westfries Genootschap en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van onze leden (de mensen van wie bij ons gegevens worden verwerkt).
Het Westfries Genootschap krijgt daardoor meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan voorheen - op de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden. Dat vergt van ons een interne regelgeving (versterking van de privacyrechten) en meer verantwoordelijkheid (bescherming van de persoonsgegevens). De controle vanuit de overheid zal worden aangescherpt.
Wij hebben in een reglement vastgelegd wat de invloed van de AVG is op onze processen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.
Onder de AVG heeft u als lid het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Wij moeten ervoor zorgen dat u uw gegevens makkelijk kunt inzien.
Wij zullen onze gegevensverwerkingen in kaart brengen en wat wij doen met deze gegevens. Over het algemeen zal dat in ons geval zijn bedoeld voor de contributie-inning en verzending van het Vierkant, het jaarboek en digitale post. Dit zijn overigens gegevens die wij van u hebben ontvangen.
Daarnaast zijn er regels die betrekking hebben op onze website. Op aanvraag is het reglement bij het secretariaat te verkrijgen.

Najaarsfamiliemiddag over families Volker(t)s en Mourits

Stichting Westfriese Families houdt haar jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag op zondag 23 september in dorpshuis De Brink te Obdam. Het is de negende Najaarsfamiliemiddag. Donateurs en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Spreker is Robert Volkers uit De Meern. De entree is gratis.

Robert Volkers belicht twee families: Volkers/Volkerts en Mourits/Maurits.
Hij heeft twee genealogische boeken op zijn naam staan. In 2017 verscheen ‘Volker(t)s – uit de Schaepskuyl’, in 2018 gevolgd door ‘Genealogie van Claes Mauritsz. uit het Westfriese Benningbroek’. Het boek over de familie Volkers/Volkerts schreef hij samen met Margreet Volkers-Groot uit Waarland. In 240 pagina's worden nakomelingen belicht van Claes Jansz. Volkers (1727/1813), boer en watermolenaar van de Schaapskuilmolen in Waarland. Negen generaties komen voorbij.
Nazaten van Claes Mauritsz. en Neel Pieters komen tot leven in het nieuwste boek van Robert Volkers. Claes Mauritsz. is geboren in of rond 1665 en is voor 21 oktober 1732 overleden in Benningbroek. Elf generaties zijn vastgelegd in 248 pagina's. Het boek biedt veel aanvullende informatie over een flink aantal familieleden en hun woonomgeving. Robert Volkers heeft dit boek opgedragen aan zijn oma Anna Tresia Volkers-Mourits (1912-1986). Zij is geboren in Zijdewind, haar man Simon Volkers (1908-1983) in Heerhugowaard.
Bestuursleden van Stichting Westfriese Families zijn aanwezig op de bijeenkomst om vragen te beantwoorden. Uitgaven van Westfriese Families kunnen worden ingezien en zijn te koop. De bijeenkomst duurt van 14 tot 16 uur.
Het adres van dorpshuis De Brink is Dorpsstraat 155, 1713 HE Obdam (op 5 minuten lopen vanaf het NS-station).

Ed Dekker, secretaris Stichting Westfriese Families

Creatief Westfries

Skroivendevort Loif
Voor een nuwe ‘Loif’ op zundegmiddeg 14 oktober in de Parkskouwburg in Hoorn benne we drok in de weer. Skroivers van Creatief Westfries brenge den hullie mooiste werk nei voren. Zet de datum alvast in je agenda. Meer nuws hierover en hoe je je opgeve kenne, komt later in de krante. Dat hou die in de gate!

Folkloremarkte
Alle donderdage trede de skroifgroepe van Creatief Westfries op bai de folkloremarkte in Skagen, meistens in 't Slot.
As je dut leze, den komme 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9, 16, 23 en 30 augustus nag an de beurt.
Om 11 uur is 'r de optocht, om 12 uur wort 'n torenroim voorlezen: die is ok maakt deur 'n Westfriese skroiver. Om 13.00 uur begint oôs program: je kenne d'r voor niks in, d'r is vraie zit en je kenne 'r 'n koppie doen. Dat: maak 'r 'n mooi daggie van!
Wul je percies wete van hoe en wat en weer? Koik den op www.westfriesefolklore.nl.

Stoommachinemuseum
In 't Westfries Weekend van 't Stoommachinemuseum in Medemblik op 14 en 15 juli benne d'r ok optredens van ôze skroivers. Met hullie verhale en roime luistere ze deuze speciale dage op.
Wul je meer wete, koik den op www.stoommachinemuseum.nl.

Meer nuws
Wul je 'n paar Westfriese stukkies leze, wete weer en wanneer we nag meer optrede, 't leste nuws of filmstukkies bekoike, gaan den nei de website van 't Genoôskip:
www.westfriesgenootschap.nl en klik op Creatief Westfries.

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Creatief Westfries

Voorjaarsstreekmiddag

Fotoimpressie Voorjaarsstreekmiddag op 26 mei met bezoek aan Barendse DC in Middenmeer.
(foto's Frans Leek van Stichting Projector)

Jacques Dekker vertelt over Noord-Holland als de groene apotheker van de wereld.
Jacques Dekker vertelt over Noord-Holland als de groene apotheker van de wereld.
De vroegkomers zoeken verkoeling in de kas.
De vroegkomers zoeken verkoeling in de kas.
Voorzitter Jan Smit in gesprek met Dick Ham van Stichting Projector.
Voorzitter Jan Smit in gesprek met Dick Ham van Stichting Projector.
Koffie drinken in de kantine.
Koffie drinken in de kantine.

Schager messen, een oproep!

Het staat in de Schager binnenstad zelfs op een straatnaambordje: ‘Molenstraat. Vroeger in de volksmond ook wel Messenmakersstraat genoemd».
Tussen pakweg 1600 en 1800 waren hier een aantal messenmakersbedrijven gevestigd. Smeden die zich hadden gespecialiseerd in het vervaardigen van gebruiksmessen van zeer goede kwaliteit. De messen waren mooi en goed en gingen zelfs naar het buitenland. Vanaf ongeveer 1640 gebruikten de Schager messenmakers een collectief meesterteken: de bootshaak, met daaronder of daarboven een liggende halve maan als stadsmerk.
Sinds december 2016 doe ik, als actief lid van de Historische Vereniging Schagen, onderzoek naar de Schager messen. Ik probeer de messen die er nog zijn te achterhalen en vast te leggen. Bovendien doe ik uitvoerig archiefonderzoek. Uiteindelijk doel: een publicatie in boekvorm. Inmiddels heb ik zo'n 125 Schager messen getraceerd, maar er moeten er nog veel meer zijn! Hebt u er eentje of weet u er eentje? Meld het me a.u.b. Ik kom graag langs om het mes te zien en te fotograferen.

Fred Timmer
Doornenhof 21
1741 ZE Schagen
tel. 0224 215261

Schager messen.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.