Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2019 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Leden en vrienden

Dit jaar bestaat het Westfries Genootschap 95 jaar. Daarmee is 2019 een lustrumjaar en volgens Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, ook een kroonjaar.
Ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1929 schreef toenmalig secretaris K. Ruijterman in het voorwoord van het jaarboek onder andere dat de Westfriezen een werkzaam, wilskrachtig en tamelijk conservatief volk vormen. Een volk met een eigen taal, een eigen folklore en klederdracht. Hij schreef daarbij dat een niet gering deel daarvan verloren is gegaan doordat Westfriesland niet langer meer geïsoleerd was van de rest van ons land, maar dat er toch nog veel over was. Ook constateerde hij dat de belangstelling onder de Westfriezen voor alles wat typisch Westfries was toenam. Dat heeft in 1924 geleid tot de oprichting van onze vereniging.

Tot de aandachtsgebieden behoorden destijds al het landschap en de uit het oogpunt van historie of anderszins belangrijke gebouwen en monumenten. Ook in onze tijd is er nog veel belangstelling voor alles wat met de cultuurhistorie en het landschap van Westfriesland te maken heeft. Niet alleen bij mensen die in Westfriesland geboren zijn, maar ook bij veel anderen.
Onze vereniging zet zich met haar commissies en de onder onze paraplu opererende stichtingen en vereniging daar onvermoeibaar voor in.
Daarvoor zijn er niet alleen enthousiaste vrijwilligers nodig, maar ook leden. Vanaf dit jaar is het bovendien mogelijk om vriend van het Westfries Genootschap te worden. Net als leden dragen vrienden bij aan de continuïteit van het Westfries Genootschap. Meer informatie hierover vindt u verderop in dit blad.
Het bestuur roept u op om in uw familie- of vriendenkring nieuwe leden of vrienden te werven. Ons jubileum is daarvoor een mooie aanleiding. Samen staan we sterk!

Jan Smit, voorzitter

Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam.
Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.