Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2019 » Nummer 1 » Pagina 4-12

Verenigingsnieuws

Rabobank Clubkas campagne

Ieder lid van Rabobank West-Friesland (het hebben van een rekening betekent nog niet dat u lid bent) kan tussen 8 en 28 mei stemmen uitbrengen op de verenigingen die zich voor de Clubkas-campagne hebben opgegeven. U krijgt vijf stemmen, waarvan u er maximaal twee per vereniging kunt uitbrengen. Mede door uw stem heeft het Westfries Genootschap in 2018 € 406,58 ontvangen.
Het Westfries Genootschap heeft zich aangemeld voor de campagne van 2019.

Rabobankleden krijgen aan het begin van de stemperiode nader bericht van de Rabobank.
Als u inlogt op Rabobank Internetbankieren kunt u onder ‘Mijn gegevens’ zien of u lid bent. Ook kunt u hier aangeven dat u lid wilt worden. U kunt ook bellen met de Rabobank: 0228-566200. Doet u dit echter wel voor 1 april. Het lidmaatschap kent geen nadelen, wel diverse voordelen zoals diverse aanbiedingen.
Steun het Westfries Genootschap door middel van uw stem!

Peter Koopman, penningmeester

Toonbeeld Westfries: dialect, kunst en muziek

Op zondag 2 juni houden het Westfries Genootschap, Stichting Creatief Westfries en Expositie Kring Beeldende Kunst Opmeer in Zorgcafé 't Koetje in Zandwerven voor de derde keer een gezellige middag met een afwisselend programma.
Een aantal schrijvers draagt een Westfries gedicht voor dat zij geschreven hebben naar aanleiding van een kunstwerk van een van de kunstenaars die zijn aangesloten bij de kunstkring. Muzikale medewerking wordt verleend door blaaskapel De Blauwe Reigers uit Heerhugowaard. Bovendien is er een verloting met een schilderij van Susan Groot-Dekker als prijs.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten en na te genieten met een drankje in de voorzaal en om iets te eten in Zorgcafé 't Koetje.
De middag duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De zaal is open vanaf 14.30 uur en de toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Het adres van 't Koetje is Zandwerven 29.

Toonbeeld Westfries 2018. Tom (links) en Ben Wester bij het schilderij 't Keis-en broôddoikie van Ben.
Toonbeeld Westfries 2018. Tom (links) en Ben Wester bij het schilderij 't Keis-en broôddoikie van Ben. (foto Jan Smit)

Zomeravondwandeling Twisk in het teken van uiterlijk vertoon

De commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en de gidsengroep Twisk van het Nut organiseren in samenwerking met de vereniging In 't Pak een zomeravondwandeling in het monumentale dorp Twisk. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 22 juni. Op deze avond zullen de vele mooie gebouwen in Twisk, klederdracht en sieraden centraal staan. Extra aandacht is er voor pracht en praal, ofwel uiterlijk vertoon.
Jan Vrugt schreef speciaal voor deze avond het toneelstukje ‘Lichting 69-(S)5’. Dit zal op een van de locaties te zien zijn. Na een introductie in Theaterkerk Hemels nemen gidsen groepen wandelaars mee om de historie van het dorp te verkennen. Onderweg ontmoeten de wandelaars dames en heren in Westfries kostuum. Prachtige boerderijen, huizen en andere gebouwen vormen het decor voor de wandeling.

Het programma luidt:
19.00 uur: Inloop in de kerk met koffie en thee.
19.30 uur: Welkomstwoord, inleiding over het thema en uitleg over het Westfries kostuum en bijbehorende sieraden.
20.00 uur: Aanvang historische wandeling in groepen onder leiding van gidsen, de mensen in kostuum verspreiden zich door het dorp.
22.00 uur: Afsluiting in de kerk. Het Twisker Koor zingt enkele liederen. De bezoekers wordt een hapje en een drankje aangeboden.

De kosten bedragen € 7,50 per persoon, inclusief alle consumpties.
Bij slecht weer is er een binnenprogramma in de kerk.
Adres van Theaterkerk Hemels: Dorpsweg 121 in Twisk.

In verband met het parkeren worden bezoekers verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen of met meerdere personen in een auto.

Wandelaars onderweg naar de Magnoliahoeve.
Wandelaars onderweg naar de Magnoliahoeve. (foto Jan Smit)

Bouwhistorische commissie

Project voersilo's
Een oproep in het Dagblad voor West-Friesland van oktober 2018 en in de Nieuwsbrief van december 2018 leverde een gestage stroom adressen en foto's van voersilo's op. De inventarisatie leverde tot eind januari 2019 vijftig exemplaren op.
Foto's en gegevens worden gepubliceerd op de website van het genootschap onder de knop Bouwhistorie.
Hartelijk dank aan allen die informatie aanleverden.

Fraaie voersilo, Heerenweg 1 in Barsingerhorn.
Fraaie voersilo, Heerenweg 1 in Barsingerhorn. (foto Ina Broekhuizen)

Slagerij Zee: een oud pand op een prominente plek
Op de hoek van de Noorderweg en de Dorpsweg in Twisk, op nummer K190, staat het woonhuis van Piet en Riet Zee-Rentenaar met slagerswinkel en slachtplaats. Een karakteristiek en in het oog springend pand met zijn ronde muur. Rond 1860 begint Alewijn Ott hier als caféhouder, slager en veehandelaar. Tot 1997 is er een slagerij gevestigd, dan legt de laatste slager Piet Zee het bijltje erbij neer.
Het pand is eind 2018 door leden van de commissie ingemeten en beschreven.
Aan de kant van de Dorpsweg valt de stoep met de toegangsdeur naar de slagerij op. De winkel heeft hoge, geheel betegelde muren met een fraaie blauwwitte sierrand met slangenmotief. In de gang naar de slachtplaats bevindt zich een diepe put. Rechts daarvan was een kelder, die echter lekte en is dichtgegooid. In die kelder waren pekelbaden waarin hammen en spek lagen om te zouten. De steile houten trap die naar de zolder leidt, is heel oud. Op de zolder hing rookvlees en spek om te rijpen en te drogen. De slachtplaats is onveranderd gebleven. In de rechterhoek staat een mengmachine voor het worstenvlees. Dit was eertijds een deegmachine, eigendom van bakker Pool uit Oostwoud. Aan de wand hangt een zaagmachine voor mergpijpen. Buiten in de achtermuur is de stevige ijzeren deur van het rookhok zichtbaar.

In januari 2019 besteedde regionale omroep WEEFF aandacht aan dit project met een artikel en een filmpje. Het filmpje is te zien op www.westfriesgenootschap.nl onder de knop Bouwhistorie.

Piet en Riet Zee in de slachtplaats bij de mengmachine.
Piet en Riet Zee in de slachtplaats bij de mengmachine. (foto Theo Annes)

Vrienden van het Westfries Genootschap

Op 14 november 2018 heeft het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap het beleidsplan voor de periode 2019-2023 vastgesteld. In dit beleidsplan staat onder andere dat het voor de continuïteit van het Westfries Genootschap van groot belang blijft om nieuwe leden te werven, niet alleen gewone leden, maar ook bedrijfsleden en overheden.
Aan een lidmaatschap zijn diverse voordelen verbonden. Leden hebben stemrecht, kunnen verkozen worden tot bestuurslid en ontvangen het jaarboek, het Vierkant en de nieuwsbrief op papier. De contributie voor gewone leden bedraagt minimaal € 32,50 per jaar en voor bedrijfsleden en overheden minimaal € 65 per jaar.
Sinds 1 januari 2019 is het ook mogelijk om vriend van het Westfries Genootschap te worden. De minimum bijdrage voor vrienden bedraagt € 12,50 per jaar. Vrienden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden verkozen. Zij krijgen geen jaarboek. Het Vierkant en de nieuwsbrieven krijgen zij niet op papier, maar per e-mail. Met hun bijdrage steunen de vrienden de doelstellingen van het Westfries Genootschap en dragen zij bij aan de instandhouding van onze vereniging.
Voor aanmelding en meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 0229-217121 en e-mail contact@westfriesgenootschap.nl.

Cadeautip
Kent u mensen die Westfriesland en de cultuurhistorie van ons gebied een warm hart toedragen? Geef hen een lidmaatschap cadeau of meld ze aan als vriend!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Activiteiten van het Westfries Genootschap op film en televisie

Door regionale omroep WEEFF worden sinds enige tijd diverse activiteiten van het Westfries Genootschap en de met haar samenwerkende stichtingen, commissies en vereniging op film vastgelegd. Zo heeft WEEFF onder meer een reportage gemaakt over:
- de veiling en kostuumshow van de commissie Kap en Dek.
- Effies Klesse onder leiding van Stichting Creatief Westfries.
- het woonhuis met slagerij van Piet en Riet Zee aan de Dorpsweg in Twisk, die door de Bouwhistorische commissie is bezocht en gedocumenteerd.
- de Lutherse kerk in Hoorn die dit jaar 250 jaar bestaat, lid van Vereniging Westfriese Monumentale Kerken.
De uitzendingen zijn elke 10e en 24ste van de maand te zien op WEEFF en terug te zien op de website weeff.nl, op www.westfriesgenootschap.nlen op Facebook. De moeite waard om eens te bekijken!

Bij Effies Klesse staan deze keer microfoons op tafel vanwege de opnames van WEEFF.
Bij Effies Klesse staan deze keer microfoons op tafel vanwege de opnames van WEEFF. (foto Theo Annes)

Contributie 2019

In december hebben alle leden van het Westfries Genootschap een verzoek tot betaling van de contributie gekregen. Hoewel de contributie door de meeste leden meteen betaald wordt, kan het voorkomen dat de factuur onderop de stapel terecht is gekomen. Het Genootschap stuurt deze mensen een betalingsherinnering.
Het zou natuurlijk mooi zijn als dat niet nodig was. Dit brengt immers extra kosten met zich mee. Dus heeft u uw contributie voor dit jaar nog niet betaald? Maak het snel over op rekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 of NL79 RABO 0329 7539 16 ten name van Westfries Genootschap te Hoorn.

Creatief Westfries


Skroivendevort Loif Wat was 't 'n pracht middeg, de 14de oktober in 't Park! 'n Volle zaal kon geniete van oôze skroivers met verhale, gedichte en zang. En van 'n speciaal optreden van Karin Bloemen, die in 't Westfries vier liedjes van Nel van Laren-Zwuup zong.

Toônbeêld Westfries
Zundegmiddeg 2 juni wort 'r in 't Koetje in Zandwerven weer 'n ‘Toônbeêld’ houwen. Oôze skroivers dreige 'n roim of kort verhaal voor dat ze maakt hewwe bai de kunstwerke die deer tentoônsteld worre. In dut Vierkant ken je meer infermasie vinde van wat of 'r deer nag meer te doen is.

Folkloremarkte Skagen
We doene weer mee: op 10 donderdage van 4 juli tot en met 5 september trede de skroifgroepe op in 't Nieuwe Slot van ien tot drie uur. Allegaar met vraie inloup. 'n Koppie ken je deer ok kregge. Oôze skroivers leze om 12 uur weer 'n torenroim voor op 't plankier voor de kerk. Naast de folklore-optocht, de dansers en de krame is 'r genog te doen voor 'n mooi Westfries daggie uit! Wul je percies wete van 't hoe, wat en weer? Koik den op www.westfriesefolklore.nl.

Meer nuws
Wul je 'n paar westfriese stukkies leze, wete weer en wanneer we optrede, of 't leste nuws of filmstukkies bekoike, gaan den nei de website van 't Genoôskip: www.westfriesgenootschap.nl en klik op Creatief Westfries.

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Creatief Westfries

13 augustus 2018: Skroifgroep Hoogwoud voor de ingang van het Slot Schagen.
13 augustus 2018: Skroifgroep Hoogwoud voor de ingang van het Slot Schagen. Vlnr. Gerian Helder, Ans Klomp, Bep de Haan, Gerda Wester, Martine Meester, Gerrit Dekker, Tom Wester en Diny Kreuk op voorgrond. (foto Anja Bijlsma, Schager Weekblad)

Lekker fietsen of wandelen in eigen omgeving?

Op 29 juni komt ons jaarboek uit. Het boek wordt vanaf 3 juli bij de leden bezorgd. Wij zijn op zoek naar bezorgers, met name voor Abbekerk, Alkmaar/Sint Pancras, Callantsoog, Den Burg, Den Helder/Julianadorp, Enkhuizen, Lambertschaag en Zwaag. Dus wilt u een wandeling of een fietsritje in uw eigen omgeving combineren met het bezorgen van een stapeltje jaarboeken, neem dan contact op met het secretariaat. Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur via 0229-217121 of contact@westfriesgenootschap.nl.

Vrienden van het Westfries Museum

Meesterverteller Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, verzorgt vrijdag 12 april een unieke theaterlezing in schouwburg Het Park in Hoorn. In een spectaculair, toneelvullend decor neemt hij zijn publiek mee op een duizelingwekkende ontdekkingstocht door de Gouden Eeuw. Een periode waarin Hoorn en Enkhuizen zich ontwikkelden tot wereldsteden. Zijn lezing De Verwonderingh wordt ondersteund door oogstrelende animaties en zeventiende-eeuwse live muziek van het trio De Zoete Inval. Aanvang 19.30 uur. Kaarten voor De Verwonderingh zijn te bestellen bij schouwburg Het Park voor € 12,50 per ticket.

Het indrukwekkende decor van theaterlezing De Verwonderingh.
Het indrukwekkende decor van theaterlezing De Verwonderingh. (foto Grapefruit Moon)

Nieuw commissielid Kap en Dek stelt zich voor

k ben Kirsten Mac Donald-Mooij, 46 jaar en sinds kort lid van de commissie Kap en Dek.
Woonachtig in het gezellige Schagen met mijn man en drie kinderen. Sinds 1 december werkzaam als makelaar in Beverwijk. Mijn interesse in de Westfriese streekdracht is ontstaan in 2009. Mijn dochter van destijds vier jaar wilde meedansen bij de kinderdansgroep van de Westfriese markt. Deze dansgroep danst in het zomerseizoen tien donderdagen op het podium bij de kerk in Schagen. Ik vond haar nog wat klein om alleen te laten gaan en wilde daarom graag bij haar zijn. Dat kon als ik zelf ook in streekdracht zou gaan meelopen in de optocht. Dit is het begin geweest van het virus zoals ik het zelf noem. Mijn moeder heb ik aangestoken en ook mijn zoontje loopt mee. Inmiddels is dit voor mijn dochter lastig geworden, omdat ze hiervoor op de middelbare school geen vrij meer krijgt.
De eerste jaren heb ik in de optocht een gehuurd kostuum gedragen van Stichting Westfriese Folklore. Elk jaar wordt er een missverkiezing in Schagen gehouden. De gekozen miss mag tien donderdagen vooraan in de optocht op de sjees meerijden.
Er werd al meerdere keren gevraagd of ik mee wilde doen aan deze verkiezing. Toen ik zag dat dit een serieuze aangelegenheid was, dacht ik oké… maar dan wel in een eigen kostuum. Mijn moeder ging aan de slag met het maken van onderrokken en een lange onderbroek. In die periode werd ik ook gevraagd om mee te gaan met de Streekdrachtgroep Enkhuizen naar presentaties door heel Nederland. Hier heb ik veel meegekregen en geleerd van het hoe en wat met betrekking tot de streekdracht rond 1900 in Westfriesland.
Lies Smit bood aan om een kostuum voor mij te maken. Ongelooflijk, wat een werk heeft zij hier aan gehad en wat is het mooi geworden. Met dit kostuum wilde ik zeker meedoen aan de missverkiezing in 2015. Dat jaar werd ik tot Miss Westfriese Folklore gekozen.
Je leert in de jaren al meer over de kostuums en over de sieraden van die tijd. De veiling in Berkhout staat al jaren op de kalender, dat is toch een hoogtepunt. Kijken wat alle cursisten hebben gemaakt en of er nog iets leuks te koop is op de veiling.
Zo is het dan ook gekomen dat Lies mij gevraagd heeft om bij de commissie Kap en Dek te komen. Ik heb een aantal keren een vergadering bijgewoond en ja gezegd. Het is leuk om deel uit te mogen maken van een commissie die de streekdracht net zo interessant vindt als ik.

Kirsten Mac Donald-Mooij in burger.
Kirsten Mac Donald-Mooij in burger. (foto Marjolein Ansink Fotografie)
Dit is ook Kirsten.
Dit is ook Kirsten. (foto Anja van Beemster Fotografie uit Schagen)

Torenbeklimming Grote Kerk in Hoorn zaterdag 13 april

Door ruw geweld. werd
ik geveld
Maar nauw'lijks is er
vrede weer
Ik wederkeer
En schoner nog dan
ooit tevoren
Laat ik mijn bronzen
stemme horen

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om, onder begeleiding van een gids van Vereniging Het Carillon Hoorn, de trappen van de toren van de Grote Kerk in Hoorn te beklimmen. De toren heeft vier verdiepingen. Via 71 treden komt u op de eerste verdieping waar drie balkons een indrukwekkend uitzicht geven over Hoorn. Ook staat hier het torenuurwerk opgesteld. Op de tweede verdieping vindt u vier grote klokken (2755, 1663, 1350 en 950 kilo!). Op de derde verdieping staan 48 klokken, variërend van 850 tot 6 kilo. Op de vierde verdieping is de speelcabine van de beiaardier.
Op zaterdag 13 april stelt Vereniging Het Carillon te Hoorn leden van het Westfries Genootschap in de gelegenheid om de toren te beklimmen. U kunt kiezen uit twee tijden: 10 uur en 11 uur. De tocht duurt een half uur tot drie kwartier.
De kosten bedragen € 2 per persoon, contant te voldoen op de dag van de beklimming. Per keer kunnen er maximaal achttien personen naar boven.

U kunt zich via het secretariaat opgeven: per e-mail contact@westfriesgenootschap.nlof telefonisch via 0229-217121 (dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur). Wilt u a.u.b. ook vermelden op welke tijd u naar boven wilt?

Torenbeklimming Grote Kerk

Gezocht: vrijwilliger voor het coördineren van het onderhoud van de panden

Het Westfries Genootschap is eigenaar van het Timmermansgildehuis, een rijksmonument, en de daarvoor gelegen onlangs geheel verbouwde woning Dal 3 in Hoorn. Het Timmermansgildehuis is in gebruik als kantoor- en vergaderruimte. De woning is permanent verhuurd. Het bestuur zoekt naar een vrijwilliger die in nauw overleg met het bestuur de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor het onderhoud van de panden. Taken zijn onder meer het signaleren van gebreken en het onderhouden van contacten met de Monumentenwacht, aannemers en andere bedrijven die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Ook wordt verwacht dat de vrijwilliger bereid en in staat is klein onderhoud zelf uit te voeren.
De voor het werk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Jan Smit: 0227-548206 of jansmitazn@planet.nl.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.