Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2019 » Nummer 3 » Pagina 4-11

Verenigingsnieuws

Eerste jaarboek voor Floor Jonkers

Op zaterdag 29 juni is in het Regionaal Archief Alkmaar het 86e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw gepresenteerd.
Na de opening door voorzitter Jan Smit en het welkomstwoord van Paul Post, directeur van het Regionaal Archief, kreeg stadsarcheologe Nancy de Jong-Lambregts het woord. Zij vertelde over nieuwe technieken waarmee, zonder te graven, allerlei ontdekkingen gedaan zijn over de door graaf Floris V in de 13e eeuw gestichte dwangburchten Middelburg en Nieuwburg bij Alkmaar.

In het nieuwe jaarboek staat een artikel van Peter Smit met de titel: ‘Opkomst en teloorgang van de Westfriese streekroman’. In een aanvullend artikel geeft hij een overzicht van schrijvers van Westfriese streekromans.
Wij mogen het belang van de streekromans voor onze regionale geschiedschrijving niet onderschatten. Deze boeken geven een goed inzicht in het leven van de tijd waarin zij spelen. Niet alleen worden de mensen, hun karakters en hun dagelijkse bezigheden beschreven, maar je leest ook over sociale verhoudingen, het landschap, de gebouwen en de gebruiksvoorwerpen.
Floris Butter was de eerste uitgever van Westfriese streekromans. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bestierde hij in Hoorn Drukkerij West-Friesland. Daar werd het veelgelezen Dagblad voor West-Friesland gedrukt. Bij dezelfde drukkerij werd jarenlang het jaarboek van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland vervaardigd en de Stolphoevereeks uitgegeven. Kleinzoon Floor Jonkers is in 1981 uitgever geworden. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij anno 2019 zo'n beetje de laatste uitgever van streekromans is.
Vanwege zijn medewerking aan het artikel van Peter Smit en vanwege de grote betekenis van streekromans voor onze regionale geschiedschrijving, leek het de redactie van het jaarboek en het bestuur van het Westfries Genootschap een goede gedachte om het eerste exemplaar van ons nieuwe jaarboek aan Floor Jonkers uit te reiken. Laatstgenoemde toonde zich in zijn dankwoord bijzonder vereerd en vertelde dat hij, ondanks dat hij al heel lang in het uitgeversvak zit en veel boekpresentaties heeft meegemaakt, nog nooit zelf het eerste exemplaar van een boek had gekregen.

Nadat de redactiecommissie en de uitgever waren bedankt voor hun werk, was het officiële gedeelte van de presentatie afgelopen en volgde nog een rondleiding door het archief onder leiding van archivaris Harry de Raad.

Jan Smit

Voorzitter Jan Smit (links) en Floor Jonkers na de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek.
Voorzitter Jan Smit (links) en Floor Jonkers na de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek. (foto Frans Leek, Stichting Projector)

Hooivijzels gezocht!

Na de projecten over koolboeten en voersilo's buigt de Bouwhistorische Commissie zich de komende tijd over hooivijzels. Ook dit agrarisch erfgoed is nog steeds te vinden op de boerenerven. Er worden zelfs geregeld ‘nieuwe’ hooivijzels gebouwd, bestemd voor divers gebruik.
De commissie is echter op zoek naar hooivijzels die nog zo veel mogelijk in de originele staat verkeren. Dus geen muren erom, huisje erin en dergelijke. Wél altijd met de drie of vier ijzeren of betonnen palen en daarbovenop de wieltjes waar de kabel over liep.

Inventarisatie
De commissie wil de hooivijzels inventariseren die zich binnen de Westfriese Omringdijk bevinden. Weet u waar zo'n hooivijzel staat? Of hebt u er zelf één op uw erf? Dit is ons verzoek:

- Geef het adres door aan het secretariaat van het genootschap: contact@westfriesgenootschap.nlof 0229-217121. Dan gaat een commissielid op stap om de vijzel vast te leggen;
- of maak zelf een duidelijke foto van de hooivijzel en stuur die op, met de volgende gegevens: adres, jaar van plaatsing, omtrek, hoogte, eventueel het huidige gebruik en andere interessante feiten.

We hopen op een goede respons. Alle foto's en gegevens van de hooivijzels zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. Daarop staan alle projecten die de commissie tot nu toe heeft vastgelegd, zie: www.westfriesgenootschap/bouwhistorie.

Deze authentieke hooivijzel met ‘ nieuw’ hooi staat aan de Dijkweg in Andijk.
Deze authentieke hooivijzel met ‘ nieuw’ hooi staat aan de Dijkweg in Andijk. De afmeting bedraagt 8.10 bij 6.80 m. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Wie maakt oôs weer skoftig bloid?

Alle kere dat we vroege om stukkies voor 't jaarboek, hewwe jolle oôs heêl wat stuurd. Deer benne wai vezelf bar verguld mee. Zô kenne d'r heêl wat mense geniete van oôs oigen taaltje, omdat deer zô'n twuntig bladzaides mee volskreven stane in 't jaarboek.
Dat je begroipe 't zeker al…, je worre weer noôd om voor 't ankomend jaarboek wat in te sturen. Je magge zelf wete weer je over skroive, want we hewwe niks bezonders ofpraat.
Roim, verhaal of are Westfriese praat, maak oôs bloid! 't Moet voor end dezember inleverd weze bai Tom Wester of Tim de Haan.
E-mailadres: westertom@hetnet.nlof Tim.dehaan@quicknet.nl.
Wai benne barre benuwd wat of jolle nei oôs opsture.
Alvast bedankt.

Dag 'oor,
Tom Wester en Tim de Haan

Rabobank Clubkas Campagne

De deelname aan de Rabobank Clubkascampagne heeft voor het Westfries Genootschap een prima resultaat opgeleverd. Met 81 stemmen hebben wij € 443,07 uitgekeerd gekregen. Iedereen die op ons gestemd heeft, heel hartelijk bedankt!

Toonbeeld Westfries, volop genieten van kunst

Op zondag 2 juni vond in Zorgcafé 't Koetje in Zandwerven voor de derde keer Toonbeeld Westfries plaats. Een grote groep amateurkunstenaars liet een goed gevulde zaal genieten van haar werk. Bij kunst denken we in eerste instantie vaak aan beeldhouwwerken of schilderijen, maar het begrip kunst is veel ruimer. Het heeft betrekking op alle creatieve uitingen van de mens. Ook proza, poëzie en muziek horen erbij.
Leden van de bij Creatief Westfries aangesloten skroiversgroepe konden op de website van de expositiekring een schilderij uitzoeken dat hen inspireerde tot het schrijven van een verhaal of een gedicht. Het leverde een afwisselend geheel op van mooie teksten over bijvoorbeeld het Westfriese landschap en het boerenleven, maar ook over actuele onderwerpen zoals de terugkeer van de wolf in ons land. Andere schilderijen nodigden uit tot het schrijven van meer persoonlijke teksten. Zo had Tom Wester een gedicht geschreven bij het schilderij ‘ Moeder’ van zijn broer Ben.
Bijzonder was dat moeder Wester zelf ook in de zaal zat.
Bij binnenkomst en in de pauze was er muziek van Blaaskapel De Blauwe Reigers uit Heerhugowaard.
Ter bestrijding van de onkosten ging in de pauze een hoge hoed rond en er was een verloting. Moeder Wester trok het winnende lootje.
Gerrie Kamp was de gelukkige en ging met een door Susan Groot gemaakt schilderij naar huis. Jaap Meester had daar de volgende tekst bij gemaakt.

't Begroôt je dat zô'n sloôtje,
bedat gien meer te vinden is,
'n rietskoôt, 'n breggie en 'n knoeitje *
't raakt an 't zai en da's gemis.

Ik hew 'r vist, ik hew 'r skaast,
ik hew 'r glist over 't ois,
met 't knoeitje vaart deur 't kroôs
en genôten gewoôn onwois.

We verkavele en we dempe,
tot 'r gien sloôt meer overbloift.
De kikkers en de blauwe roigers
't is goed dat 'r nag ientje over skroift.

Wees bloid dat 'r nag zô mooi skilderd,
en in mooie kleure vastloid wort.
Den rake toch deuze mooie plekke,
echt nag niet in inienen vort.

't Begroôt je dat zô'n sloôtje
bedat gien meer te vinden is,
'n rietskoôt, 'n breggie en 'n knoeitje
't raakt an 't zai en da's gemis.


* roeibootje

Voor alle muzikanten, schrijvers en schilders was er als dank een roos. Na afloop van het officiële deel van deze mooie middag speelde Koos Konijn uit Abbekerk bekende melodieën op zijn mondharmonica.

Jan Smit

Jaap Meester, Susan Groot en Gerrie Kamp bij de prijsuitreiking van de loterij.
Jaap Meester, Susan Groot en Gerrie Kamp bij de prijsuitreiking van de loterij. (foto Jan Smit)

Commissie Kap en Dek

In 2014 heeft de commissie Kap en Dek het boekje Pikt en Dreven opnieuw uitgegeven. Nieuwe cursisten schaffen het meestal aan bij aanvang van een nieuw seizoen kostuumnaaien om kennis te nemen van de historische mode vanaf circa 1800 tot 1915. Het boekje is op glanzend papier gedrukt, genaaid en gebonden en voorzien van een stevige kaft. Er staan mooie foto's in en voor acht euro is het te koop bij het Westfries Genootschap. U kunt het boekje ook rechtstreeks bij de commissie Kap en Dek bestellen via kap-en-dek@quicknet.nl.
Als u het wilt laten opsturen, komen er portokosten bij. Erg leuk om te geven als u een cadeautje voor iemand zoekt.

In september zijn de cursussen weer gestart. Twee kostuumcursussen zijn vol bij het schrijven van dit stukje en misschien komt er zelfs een derde op de dinsdagmiddag. Mooi dat er nog steeds veel belangstelling is. De afgelopen jaren hebben tijdens de Miss Westfriese Folkloreverkiezing in Schagen veel dames een kostuum getoond dat op onze cursus is genaaid.
De kostuumcursussen worden op maandagavond in het Timmermansgildehuis in Hoorn gegeven onder leiding van Ingrid Strijbis en Lies Smit. Lisette Bart kijkt de komende jaren mee om ervaring op te doen. Voor kappen naaien en boerenhoedjes opknappen wordt bij voldoende inschrijvingen ook een cursus georganiseerd.
Heeft u nog ‘ suikerskeppies’ in de kast die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, meldt u zich dan aan. Al draagt u het hoedje zelf niet meer, wellicht kunt u het dan inbrengen op de jaarlijkse veiling in Berkhout.
Alle cursusgelden worden vermeld op de website.

De komende jaarlijkse veiling in Berkhout is op zaterdag 1 februari 2020. Wilt u iets inbrengen, neemt u dan contact op met Lies Smit.
Voor alle genoemde activiteiten en meer informatie kunt u de website van het Westfries Genootschap raadplegen: www.westfriesgenootschap.nl onder het kopje Kap en Dek.

Secretariaat:
Lies Smit, Parelgras 19, 1687 WV Wognum
0229-571909
kap-en-dek@quicknet.nl
www.westfriesgenootschap.nl/kap_en_dek.

Record aantal bezoekers bij Zomeravondwandeling in Twisk

Op zaterdagavond 22 juni is de zesde editie van de Zomeravondwandeling gehouden. De organisatie was in handen van de commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap, de gidsengroep Twisk van het Nut en de Vereniging In 't Pak. De goede publiciteit vooraf en het mooie weer droegen eraan bij dat het publiek in groten getale naar Twisk was gekomen. Met 115 betalende bezoekers is een record gevestigd.

Twisk heeft vanaf 10 februari 1970 de status van beschermd dorpsgezicht ‘als goed bewaard voorbeeld van een langgerekt Westfries boerderijendorp. Het vormt een historisch waardevol geheel dat een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter daarvan.’ Nog steeds is het dorp een van de pareltjes van het Westfriese platteland.

Dit jaar was het thema ‘Uiterlijk Vertoon’. Dat heeft vaak een negatieve klank, maar van al die pracht en praal mag je ook genieten. Dat geldt zowel voor de mooie gebouwen die er in Twisk te zien zijn als voor de streekdracht die de mensen van In 't Pak toonden. Na de opening in Theaterkerk Hemels en uitleg over het thema, de streekdracht en uiterlijk vertoon bij gebouwen, vertrokken zes groepen onder leiding van gidsen voor een wandeling door het dorp.
Onderweg zijn zes locaties bezocht. Een daarvan was voor het eerst opgenomen in de route. Dat was het voormalig gemeentehuis van Twisk, het nieuwe onderkomen van historische Stichting Twisca.
In de Doopsgezinde Vermaning vertelde ds. Bart Santema een bij het thema van de avond passend verhaal. De mensen in streekdracht waren hier aanwezig als kerkgangers. Op een andere locatie genoten de wandelaars van het door Jan Vrugt geschreven toneelstukje ‘Lichting 69-(S)5’. De spelers (onder meer voorstellende een ex-militair en een ex-voetballer) lieten op humoristische wijze zien hoe betrekkelijk veel dingen zijn. Vijftig jaar na het einde van de veelbelovende jaren zestig blijkt dat lang niet alle mooie dromen van die tijd zijn uitgekomen.
In de theaterkerk sloot het Twisker Koor onder leiding van Menno Jansma het officiële gedeelte van de avond sfeervol af.

Twee fraaie Citroëns met op de achtergrond De Witte Hoeve.
Twee fraaie Citroëns met op de achtergrond De Witte Hoeve. (foto Jan Smit)

Creatief Westfries

Skagen
Van de zeumer hewwe we merakels mooi weer had voor de folkloremarkte in Skagen. Wel is 'r ien keer oflast deur de hitte, dat we hewwe negen kere met de groepe optreden. Oôs Westfries is nag altoid in trek. Met stukkies, roime en liedjes kregge bezoekers genog ofwisseling voorskôteld. En nag ampart: Gerrit Dekker begeloidt al vier jare lang de liedjes op de vleugel. As vraiwilliger bai de folkloremarkt kreeg ie deerom 'n bougie in de Schager Courant. Merakelse bloid was ie d'r mee!

Open optreden
Wul je nag meer geniete van 't Westfries? Skroifgroep Hoogwoud heb 'n open middeg optreden op zundeg 13 oktober in kefee 't Koetje in Zandwerven. De hêle groep is den present, Gerrit Dekker zit achter de piano. Met veul ofwisseling wort 't 'n mooi middegie. De zaal is om 14 uur open, 't program begint om 14.30 uur. D'r is vrai entree. Maar as je 't waardere ken, den staat 'r bai de deur 'n mandje.

Westfrieslanddag
Op 2 nevember doet Creatief Westfries ok weer mee met deuze dag in de Spartahal in Skagen. Koik voor meer infermasie bai de ankondigings en op de website van het Genoôskip.
Kloine klassie
Je kenne je anmelde om je verhale of roime in 't Westfries te toetsen. In 'n kloin klassie, onder loiding van Ina Broekhuizen, ken je alles nag beterder lere. En zô ken je je bai 'n skroifgroep ansluite. Hew je wel zinnighoid an skroiven? Meld je den an bai Dilly Koetsier: 0228-561712 of bonsol@quicknet.nl voor 't klassie in 't nuwe jaar. Hoe meer nuwe skroivers, hoe ofwisselender 't wort op de groepseivende!
Effies klesse
Dat begint half oktober ok weer: tien kere op de woenesdegochend van tien tot twaalf, in 't Timmermansgildehuis in Hoorn. In 'n groepie met mekaar klesse in 't Westfries. Met twei mense van Creatief Westfries omstebeurt d'r bai. Wul je je ‘moerstaal’ bai houwe, den ken je hier an de veert. Geef je op bai Dilly Koetsier: 0228-561712 of bonsol@quicknet.nl.
Meer nuws
Wul je 'n paar Westfriese stukkies leze, of wete weer en wanneer ovve we optrede, 't leste nuws of filmstukkies bekoike, gaan den nei de website van 't Genoôskip: www.westfriesgenootschap.nl en klik op Creatief Westfries.

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Creatief Westfries

Gerrit Dekker an de vleugel in 't Slot Skagen bai een optreden van skroifgroep Langedoik.
Gerrit Dekker an de vleugel in 't Slot Skagen bai een optreden van skroifgroep Langedoik. (foto Yvonne Dekker)

De Westfries Genootschap Prijs

Op maandag 5 augustus is de 110e editie van de Landbouwshow in Opmeer gehouden. Sinds kort is de Landbouwshow opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Niet voor niets, want het is een evenement met een rijke traditie met oog voor de actualiteit. Het bestuur van het Westfries Genootschap krijgt van het bestuur van Stichting Tentoonstelling Opmeer alle jaren twee uitnodigingen. Onze organisaties hebben gemeen dat dokter G.C. van Balen Blanken, destijds huisarts in Spanbroek, betrokken was bij de oprichting. Namens het Westfries Genootschap waren voorzitter Jan Smit en bestuurslid Netty Zander aanwezig.

Omdat onze vereniging dit jaar 95 jaar bestaat, hebben we het concours Tandem Tuigpaarden Fries Ras gesponsord. De rubriek kreeg daarom de naam De Westfries Genootschap Prijs. Winnaar was Feike Holtrop met zijn paarden Egberth en Hessel fan 'e Stjelpdyk.

De uitreiking van de Westfries Genootschap Prijs door voorzitter Jan Smit.
De uitreiking van de Westfries Genootschap Prijs door voorzitter Jan Smit. (foto Netty Zander)

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.