Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2021 » Nummer 2 » Pagina 22

Verenigingsnieuws

Auroraprijs voor de Adriaan Donker Stichting

Op woensdagavond 19 mei heeft voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap de Auroraprijs uitgereikt aan de Adriaan Donker Stichting in Hoogwoud. Dit gebeurde voorafgaand aan een vergadering van het bestuur van deze stichting. Deze vergadering was in Museumboerderij West-Frisia aan de Koningspade in Hoogwoud. De prijs is al in 2020 door het bestuur van het Westfries Genootschap aan de stichting toegekend, maar door de coronacrisis kon de prijs vorig jaar niet worden uitgereikt.

In 1913 is in Hoogwoud voor notaris Hendrik de Boer de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Aurora te Opmeer opgericht. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Adrianus Donker, de grootvader van de laatste bewoner van de boerderij West-Frisia. De fabriek kwam in 1914 in productie.
Het Aurorafonds is in 1964 ingesteld door het bestuur van de voormalige zuivelfabriek ter gelegenheid van het gouden jubileum. Het Westfries Genootschap is sinds 1 januari 1980 belast met het toekennen van de prijzen uit het Aurorafonds. De prijs wordt ten minste eenmaal per drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die voldoet aan de doelstelling van het fonds om financiële bijdragen te verlenen ‘voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal’. Bij de prijs behoren een oorkonde en een geldbedrag van 750 euro.

De overhandiging van de Auroraprijs.De overhandiging van de Auroraprijs.
In het midden Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap.
Links van hem Frieda Verkooijen-Spaans en rechts Jan Bouwes, respectievelijk penningmeester en voorzitter van de Adriaan Donker Stichting. (foto Esther de Best)


De Adriaan Donker Stichting kreeg de prijs vanwege haar inzet voor het verspreiden van de kennis over de cultuurhistorie van Westfriesland en van het boerenleven in de eerste helft van de twintigste eeuw. Met de vele activiteiten in en om Museumboerderij West-Frisia wordt een groot publiek bereikt. Ouderen kunnen in het museum herinneringen ophalen aan het boerenleven van vroeger. De boerderij, het erf, de inrichting, de inventaris, het meubilair en de verzameling kleding en sieraden laten zien hoe het er in de eerste helft van de vorige eeuw op een boerderij in onze omgeving aan toe ging. Voor de jongeren is het belangrijk om kennis te maken met de agrarische geschiedenis en cultuurhistorie van ons gebied.
De voorzitter van de stichting, Jan Bouwes, was blij met de erkenning en bedankte het bestuur van het Westfries Genootschap voor het toekennen van de prijs. Tevens sprak hij de wens uit dat de museumboerderij na een lange periode van sluiting als gevolg van de coronacrisis op korte termijn weer publiek kan ontvangen.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.