Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt. De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Monument tussen Scharwoude en Schardam

Het grote belang van een goede waterbeheersing en voortdurend onderhoud aan dijken is in de maand juli opnieuw gebleken. De beelden van de overstromingen in het zuiden van Nederland en in de ons omringende landen blijven ons bij.
Op 1 november 1975 is op de Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam op initiatief van onze vereniging, toen nog genaamd Historisch Genootschap Oud West-Friesland, een monument opgericht ter herinnering aan de dijkdoorbraak die daar tijdens een grote vloed op 5 november 1675 ontstond. Het zoute water van de Zuiderzee drong door het gat in de dijk naar binnen en stroomde tot aan Heerhugowaard en Medemblik toe. Op 15november deed een nieuwe storm het herstelwerk teniet, waardoor Opmeer, Hoogwoud en Aartswoud onderliepen.
Begin december was er weer een zware storm. Niet alleen de alweer herstelde buitendijk bezweek, maar ook de binnendijken bij Zwaagdijk en Oudendijk. Men kon toen binnendijks van Enkhuizen naar Amsterdam varen.
Het duurde tot ver in het voorjaar van 1676 voordat al het overstroomde land binnen de Westfriese Omringdijk weer droog was. Het menselijk leed en de materiele schade waren groot.
Momenteel wordt de ruim 33 kilometer lange dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterkt door de Alliantie Markermeerdijken met onder andere het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als opdrachtgever.
Om het werk te kunnen uitvoeren moet het monument tijdelijk worden weggehaald. Tijdens het overleg daarover bleek dat er geen documenten terug te vinden zijn waaruit blijkt wie de eigenaar is.
Na goed overleg is nu vastgelegd dat het monument en de bijbehorende objecten eigendommen zijn van het Hoogheemraadschap. Het monument wordt voor terugplaatsing schoongemaakt en er komt een nieuw informatiebord.

Jan Smit,
voorzitter

Monument op de Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam.
Monument op de Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.