Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 1 » Pagina 4-7

Verenigingsnieuws

Symbolische warme douche voor Jan en Toos Louter

De Noord-Hollandse stolp uit 1860 aan de Dorpsstraat 65 in Zwaag bevat een bijzonder interieur. Op verzoek van de eigenaren Jan en Toos Louter is dat op 29 juni 2021 via een deelaanbesteding door de gemeente Hoorn aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd. Het betreft de nagelvaste onderdelen zoals de schouw, kastenwanden, deuren en het plafond, aanwezig in de vertrekken aan de voorzijde: de woonkamer, de voormalige slaapkamer en het voorste gedeelte van de vroegere koegang. In de koegang bevinden zich nog de zogenaamde blauwbakken tegels, originele blauwgrijze gesmoorde plavuizen.
De werkgroep Red de Stolp, een samenwerkingsverband van Bond Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap, ondersteund door de dienst Archeologie West-Friesland en organisatie MOOI Noord-Holland, vond het initiatief van de heer en mevrouw Louter zo bijzonder dat zij besloten heeft het echtpaar in het zonnetje te zetten. Op 16 december overhandigen Elsa Gorter van Bond Heemschut en Jan Smit van het Westfries Genootschap de heer en mevrouw Louter een zogenaamde warme douche.
Het is de tweede warme douche die uitgereikt is. De eerste is in 2017 overhandigd aan wethouder Anjo van de Ven van de gemeente Alkmaar. Dit als waardering voor het stolpenbeleid van deze gemeente na de fusie met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. Op basis van een inventarisatie van de kwaliteit van de stolpen in de Schermer zijn in goed overleg met de bewoners stolpen aangewezen als gemeentelijk monument, dan wel gehandhaafd als beeldbepalend pand, op grond van het bestemmingsplan. Daardoor wordt het dominante beeld van grote stolpen in het gave, cultuurhistorisch zeer waardevolle landschap in de Schermer gewaarborgd. Dit beleid is een voorbeeld voor andere gemeenten.
De werkgroep Red de Stolp vindt het niet alleen belangrijk dat de stolp als landschapselement behouden blijft, maar ziet ook graag dat historische interieurs van stolpen behouden blijven. Daarvoor is de medewerking en inzet van eigenaren van stolpen zoals de heer en mevrouw Louter van groot belang.

Van links naar rechts Elsa Gorter, de heer en mevrouw Louter en Jan Smit.
Van links naar rechts Elsa Gorter, de heer en mevrouw Louter en Jan Smit. (foto Mitchell Schuckmann)

Bouwhistorische Commissie

De Bouwhistorische Commissie heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk beziggehouden met het schurenproject. Dat project behelst het beschrijven van redelijk authentieke schuren en hun functie. Daarnaast zijn gegevens over bakkerij De Korenschoof in Spanbroek vastgelegd. Kijk voor meer informatie op de website van het Westfries Genootschap, knop Bouwhistorie.

Jacco Bes, de zoon van Jan, bij de oven. Hij is hier zestien jaar oud.
Jacco Bes, de zoon van Jan, bij de oven. Hij is hier zestien jaar oud. (foto particuliere collectie)

De Korenschoof
Op de hoek van de Hertog Willemweg en de Spanbroekerweg op nummer 43 is bakkerij De Korenschoof van de familie Bes gevestigd. Het is een markant en sfeervol punt bij het oude raadhuisje en de kerk van Spanbroek. De bakkerij, gebouwd in 1926, bestaat uit enkele woonruimten, de bakkerij zelf en aan de voorzijde een winkeltje. De Korenschoof staat bekend om zijn originele Westfriese krentenmikken. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen en gedekt met rode pannen. De winkel verkeert niet meer in originele staat maar is wel authentiek ingericht met toonbank, kasten, rekken en koekblikken uit oude bakkerijen. De buitenkant heeft een prachtige deur en ramen met roedeverdeling.

De bakkerij staat op de hoek van de Hertog Willemweg en de Spanbroekerweg.
De bakkerij staat op de hoek van de Hertog Willemweg en de Spanbroekerweg. Het is een markant punt dicht bij het oude raadhuisje en de kerk van Spanbroek. (foto Jan Mantel)

Op 5 september 1941 nam Jacobus Johannes Bes, brood- en koekbakker te Castricum, voor 1500 gulden de brood-, koek- en banketbakkerij over van Dirk Pieterszoon Karsten. Dirk Karsten had het bedrijfspand in 1926 laten bouwen nadat hij eerst elders in de gemeente een bakkerij had gedreven. Jan Bes, begin zeventig, is de zoon van de oprichter. Hij is nog steeds betrokken bij het bedrijf en woont achter de bakkerij. Inmiddels wordt De Korenschoof gerund door Jans zoon Jacco Martijn en Jacco Bes, zonen van Jan Bes.

De voorzijde van de bakkerij. (foto Jan Mantel)
De voorzijde van de bakkerij. (foto Jan Mantel)

Kap en Dek

Zoveel moois
Cursus geven
Cultuur beleven
Rok en jak
Man in 't pak
Stippeltjesband
Plooi in 't kant
Hul en hoed
Alles goed
Schatten prijken
Kenners kijken
Veiling erbij
Koopjes op rij
Zoveel moois bij elkaar
Kap en Dek 60 jaar


Gerian Helder-Dekker

Dit gedicht van Gerian omvat alles wat bij de Commissie Kap en Dek wordt georganiseerd. Begin 2020 waren we genoodzaakt veel activiteiten te annuleren. Kort na de veiling brak corona uit en werden de kostuumcursussen meerdere keren uitgesteld. In 2021 bleek een veiling onmogelijk en bleven de schatten in de kast.
Nu alles om ons heen wat rustiger lijkt te worden, is maandag 31 januari alsnog een kostuumcursus gestart. Met als uitgangspunt de historische mode zoals gedragen in de periode 1880-1910, leert de commissie Kap en Dek de cursisten de fijne kneepjes van het kostuum naaien. Van belang is dat de replica's naar het juiste tijdsbeeld en van de juiste stoffen vervaardigd worden. Aan de hand van oude familiefoto's en naslagwerken over de mode uit die tijd worden een model gekozen en patronen gemaakt. Bestuursleden Ingrid Strijbis en Lisette Bart leiden de cursus. Lies Smit zal bijspringen waar gewenst.

De cursus van 2011: Ingrid Strijbis past haar kostuum. Nu is zij zelf een van de cursusleidsters.
De cursus van 2011: Ingrid Strijbis past haar kostuum. Nu is zij zelf een van de cursusleidsters. (foto Lies Smit)

De cursisten beginnen met het naaien van ondergoed en korset, waarna de maat wordt genomen voor het kostuum. Voorgaande jaren zijn er al vele prachtige japonnen genaaid waarmee de maaksters succesvol zijn geweest bij de Missverkiezingen in Schagen.
Bij voldoende aanmeldingen worden cursussen kap naaien, boerenhoedjes herstellen en hullen plooien georganiseerd. Als u zich hiervoor wilt opgeven, kunt u zich aanmelden bij Lies Smit. Haar gegevens staan onderaan dit artikel.

De cursisten in 2018, onder wie rechts in het paars Lisette Bart, nu ook cursusleidster.
De cursisten in 2018, onder wie rechts in het paars Lisette Bart, nu ook cursusleidster. (foto Sandra van Dijk)

De commissie heeft besloten de veiling op een ander tijdstip en locatie te houden en wel op zaterdag 11 juni in dorpshuis De Vang in Benningbroek. De zaal gaat om half een open, de kostuumshow begint om half twee en na de pauze is de veiling. Uiteraard houden wij u op de hoogte over het verloop van de organisatie en ook communiceren wij via de media om belangstellenden op de hoogte te brengen.
Voor meer informatie en aanmelden: www.westfriesgenootschap.nl/Kap en Dek of bij Lies Smit, 0229-571909, of kap-en-dek@quicknet.nl.

Start cursus 2019-2020: vlnr. Ingrid Strijbis, Lisette Bart, Mirjam van Zutphen, Janine Dekker...
Start cursus 2019-2020: vlnr. Ingrid Strijbis, Lisette Bart, Mirjam van Zutphen, Janine Dekker, Tine Boelaars en Cobia van de Veen. (foto Lies Smit)

Creatief Westfries

Altemet loikt 't of de toid stil staat. Gien aktivitoite, gien optredens, vergare op ofstand. Dat gien nuws te melden. Maar ok al kenne wai op heden woinig zien leite, wai merke wel dat 't Westfries nag pittig leeft. Geregeld komme d'r vrage over hoe of zinne opsteld worre moete of over de skroifwoize van woorde.
Bevobbeld voor de tekst op een geboortekaartje of in een rouwadvertentie. Een toespraak op een verjaring van de ien of aar. Een naam voor op een boôt, een huis of voor een nuw biertje.
Creatief Westfries is heêl bloid met dut soort vrage, want zô kenne wai 'r an baidrage dat de skroifwoize oôze goedkeuring kregge ken. Met zo'n voiftig skroivers in oôs midden, kenne wai op alle vrage een antwoord geve.
Dat al wul je wat publisere in 't Westfries en bè je niet zeker over de menier van skroiven: effies een berichie nei 't Westfries Genoôtskap of nei Creatief Westfries en we helpe je graag.

Skroive lere in 't Kloine Klassie
Al hew je een Westfriese basis en loikt skroive in je oigen taal je wel wat, den kè je dat lere in 't skroifklassie van Ina Broekhuizen-Slot.
In oktober 2022 wul Ina met een nuw klassie an de veert. Voor anmelding kè je belle of maile nei Dilly Koetsier-Speets: 0228-561712 of bonsol@quicknet.nl.

Lekker fietsen of wandelen in eigen omgeving?

Op 25 juni komt ons jaarboek uit. Het boek wordt vanaf 29 juni door een fantastische groep vrijwilligers bij de leden bezorgd. Op veel van deze vrijwilligers kunnen wij al jaren een beroep doen.
Voor de bezorging van het aankomende jaarboek zoeken wij versterking, met name voor Enkhuizen, het gebied Purmerend/Zuidoost Beemster/Middenbeemster/Westbeemster/De Rijp/Graft/Grootschermer en het gebied Akersloot/Castricum/Uitgeest/Limmen.
Dus wilt u een wandeling of een fietsritje in uw eigen omgeving combineren met het bezorgen van een stapeltje jaarboeken, neem dan contact op met het secretariaat. Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur via 0229-217121 of contact@westfriesgenootschap.nl.

Oproep voor PR-vrijwilligers

Ter versterking van ons PR-team zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe achter de PR-kraam van het Westfries Genootschap te staan. Met deze kraam staan wij, behalve op onze eigen bijeenkomsten, op evenementen zoals de Kunst- en Cultuurmarkt in Hoorn en de Landbouwshow in Opmeer. Lijkt u het leuk om het Westfries Genootschap een paar keer per jaar te promoten en, samen met een ervaren kracht, spulletjes vanaf onze kraam te verkopen? Meldt u zich dan aan bij het secretariaat. Uw hulp is zeer welkom!

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.