Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 1 » Pagina 8-9

Voorjaarsstreekmiddag in Medemblik

Stoom, water en vuur!
Op zaterdag 14 mei vindt de Voorjaarsstreekmiddag plaats in het Nederlands Stoommachine-museum te Medemblik.
Tijdens de Westfriezendag van 2019 in Enkhuizen is de Westfrieslandprijs uitgereikt aan dit museum dat in 1985 onderdak vond in het voormalige stoomgemaal Vier Noorder Koggen. In zijn dankwoord nodigde directeur Harry de Bles ons toen uit om een kijkje in het museum te komen nemen. Dat hopen we dit jaar te doen onder begeleiding van Rob Bes en Jan Evers.
Rob Bes is de jongste medewerker van het museum en vierdejaarsstudent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt al jaren rondleidingen en demonstraties in het museum en is de samensteller van de tentoonstelling ‘Pompen voor de Polder’.
Jan Evers heeft nog gevaren met stoomschepen en is ook al jaren vrijwilliger bij het museum. Hij verzorgde onder andere de basisregistratie van de collectie en geeft rondleidingen, waarbij hij geregeld de persoon van James Watt naspeelt. Evers vertelt gepassioneerd over James’ ontdekking, maar legt ook uit dat hij die eer hoort te delen met andere uitvinders. Aan de orde komen de basisprincipes, de doorbraak van stoom in Nederland en specifiek de toepassing van stoom in het stoomgemaal Vier Noorder Koggen.
Uiteraard is het museum deze middag onder stoom en staan ook de dienstdoende stoker en machinist paraat om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U mag zelfs helpen met stoken en zo uw diploma als hulpstoker behalen!

Het Stoommachine-museum in Medemblik.
Het Stoommachine-museum in Medemblik. (foto Jan Smit)

Het programma
De ontvangst is in het bezoekerscentrum van het Nederlands Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk 4, 1671 HJ te Medemblik. Het telefoonnummer is 0227- 544732. Bij het museum is voldoende parkeergelegenheid.

13.00 uur: ontvangst met koffie of thee met koek
13.30 uur: opening door Jan Smit, voorzitter Westfries Genootschap
13.40 uur: voordracht door Rob Bes onder de titel ‘Pompen voor de Polder’
14.10 uur: pauze met thee of koffie
14.20 uur: vervolg voordracht
15.00 uur: rondleidingen door de tentoonstellingen ‘Pompen voor de Polder’ en ‘Nederland op Stoom’
16.15 uur: aanvang gezellig samenzijn met hapje en drankje
16.45 uur: afsluiting

Eventuele maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
Alle bezoekers aan de Voorjaarsstreekmiddag dienen zich te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Aanmelding en kosten
De kosten voor deze middag bedragen voor leden en hun partners 16 euro per persoon. Daarbij zijn inbegrepen de entree, tweemaal koffie of thee met koek, hapjes en één drankje. U kunt zich opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 6 mei binnen te zijn.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Als u een museumkaart heeft, wilt u die dan meenemen? Het tonen van de museumkaart geeft geen recht op korting, maar daarmee kunt u wel het museum steunen.

Niet-leden
Ook belangstellenden die geen lid zijn van het Westfries Genootschap kunnen deze middag bijwonen, mits zij uiterlijk 6 mei aangemeld zijn. Neemt u dus gerust iemand mee!

Stoomwals.
Stoomwals. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.