Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Hulde aan Stichting De Westfriese Molens

Er is reden tot bezorgdheid over ons Westfriese landschap. Het staat onder druk door ingrepen voor bijvoorbeeld woningbouw en de energietransitie. Er zijn niet alleen zorgen over de onbebouwde omgeving, maar ook over de bebouwde omgeving. Monumenten verdwijnen door brand of sloop of worden aangetast door ondoordachte verbouwingen of verwaarlozing.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals de recente oplevering van de herbouwde molen Ceres in Bovenkarspel. Op oudejaarsavond 2019 is deze molen door brand grotendeels verwoest. Gelukkig bleek, door adequaat optreden van de brandweer, de constructie van wat na de brand was overgebleven voldoende sterk om als basis te dienen voor het herstel van de molen. Een veelomvattend en kostbaar werk.
Het project slaagde dankzij de inzet van het bestuur van Stichting De Westfriese Molens, deskundige molenmakers en andere bedrijven en veel enthousiaste vrijwilligers. Subsidies, sponsorbijdragen van bedrijven, giften van particulieren, de Bankgiroloterij Molenprijs en verzekeringsgelden zorgden ervoor dat de benodigde financiële middelen op tafel kwamen. Veel leden van het Westfries Genootschap stemden bij de verkiezing voor de Molenprijs op molen Ceres.
Na twee jaar hard werken was de molen weer maalvaardig. Op 18 maart jongstleden is de molen officieel heropend door Prinses Beatrix, de beschermvrouw van Vereniging De Hollandsche Molen. Zij deed dat samen met de 9-jarige Rens Hovenier, die met zijn skelter statiegeldflessen had ingezameld en zo 3300 euro bij elkaar bracht voor de restauratie van de Ceres.
De succesvolle acties voor het herstel van de Ceres tonen aan dat molens een warm plekje hebben in het hart van velen. Westfriesland mag zich gelukkig prijzen met het rijke bezit van een groot aantal molens en met Stichting De Westfriese Molens die zich als eigenaar van veertien daarvan (binnenkort vijftien) inzet voor het in een goede staat houden van haar bezit.
Hulde daarvoor!

Jan Smit, voorzitter

Molen Ceres aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel op de dag van de feestelijke heropening.
Molen Ceres aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel op de dag van de feestelijke heropening. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.