Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 2 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Creatief Westfries

We magge weer!
Nei 'n verveulende toid van corôna-maatregele, met ofzeggings en ziekte, gane we weer met goeie moed an de veert. We worre weer vroegen om op te treden voor gezelskappe. Voor open optredens benne d'r voorberoidings. As je 'n optreden wulle, kè je infermere bai Wilma Groot (072-5740760 of tonwilma@quicknet.nl) of bai de groep zelf.

Optredens Folkloremarkte Skagen
De skroifgroepe trede weer op in Skagen van ien tot drie uur!
Dat beurt op 30 juni, 7, 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus en 1 september. D'r is vraie inloup; 'n koppie kè je deer ok kregge. Koik op de website www.westfriesefolklore.nl of bai de p.r.-kraam op 't ploin in welke zaal of we optrede die dage: 't is wisselend.

Naast de folklore-optocht, de dansers en de krame is 'r genog te doen voor 'n mooi Westfries daggie uit!

Dialect luistere
We deide ien keer in 't jaar 'n cd bai Skroivendevort, met opnames van stukkies van de skroivers zelf, anvuld met meziek. De techniek gaat vooruit, dat we make asens een mooie podcast, die je beluistere kenne op je mebiel via een app. Wanneer de podcast klaar is, is op dut mement van skroiven nag niet bekend. Dat hou de krante, de website en vezelf Skroivendevort in de gate!

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Stichting Creatief Westfries

Verskille

't Westfries wat of wai prate
hier binnen de Omringdoik,
is as je d'r goed nei koike
net niet overal geloik.

Ja, d'r benne wat verskille
en 't is krek zôas dat gaat
Deuze ofwoikings hoe kloin ok,
deer wort juist veul over praat.

'k Zel wat voorbeêlde hier geve:
'n Ursemmer die zoit street.
Nei, gien streit en ok gien straat 'oor.
Koik, voor hunnie is 't 'n weet'

'n Berkhouter die zoit démie,
as ie strakkies zegge wul.
Maar 'n Broeker die zoit asens.
Démie zoit 'm niet zôvul.

Ons dat hoor je Stroeters zegge.
Streekers zegge den weer oôs.
't Is 'n tikkie aars vezellef,
maar wat geeft dat ommers, joôs?

In Hougkarspel wort meist boot zoid.
In Hensbroek zegge ze boôt.
Maar weer je den weer van opwup',
overal zegge ze sloôt.

Ok de ou die geeft verskille
tussen oôst en tussen west.
Knoup zegge ze an de oôstkant,
knoop dat zoit den weer de rest.

Opperdoezers, 't is ampartig,
die prate 'n beetje Fries.
't Is gien huisie deer maar huiske
en gien alles maar allies.

Maar wie prate 't 't beste?
Vraag dat maar 's hier en deer?
Nôh, den is 't korte antwoord:
'Dat ben' wai 'oor,' keer op keer.

Overal klinkt 't 't mooiste
en deermee benne ze roik.
En dat are klinkt soms vreemdig
en gien mins heb ongeloik.

Tom Wester, Obdam

Reiscommissie

Na twee jaar uitstel gaat de reiscommissie op dinsdag 6 september - als alles goed gaat - met de bus naar Huis Doorn. Een prachtig huis met achttien kamers en een fraaie wandeltuin.

Na vertrek vanaf het P+R-terrein aan de Van Dedemstraat in Hoorn rijdt de bus rechtstreeks naar Huis Doorn. In de voormalige paardenstallen, die zijn omgetoverd tot restaurant, worden de koffie en thee met lekkers en de lunch geserveerd.

De in 1918 gevluchte Duitse keizer Wilhelm II kocht het huis, inclusief zestig hectare bos, van barones Ella van Heemstra, de moeder van Audrey Hepburn.
Tijdens een rondleiding horen we het verhaal over de ballingschap van de keizer en zijn geschiedenis. De keizer leefde weliswaar riant, maar hij was toch in zekere zin een ‘gevangene’. De fraai ingerichte vertrekken van Huis Doorn, die nog een mooie authentieke collectie meubilair bevatten, zijn de moeite van het bekijken waard. De inrichting geeft een goed beeld van de periode 1918-1942. Na de Tweede Wereldoorlog confisqueerde de Nederlandse Staat het landgoed als vijandelijk vermogen. Alleen het mausoleum met daarin het stoffelijk overschot van Wilhelm bleef in het bezit van de keizerlijke familie Hohenzollern.
Rond Huis Doorn is een prachtige tuin aangelegd in Engelse landschapstijl met waterpartijen, doorkijkjes en bruggen. Een wandeling is, voor hen die goed ter been zijn, zeker de moeite waard.

Kosten
Er is één minpunt. U weet, alles is duurder geworden, zo ook deze reis. Er moet 7,50 euro bijbetaald worden. Dit komt neer op totaal 62,50 euro per persoon.
Heeft u zich al voor deze reis opgegeven en besluit u om toch niet mee te gaan, meld dit dan bij de reiscoördinator, Thea Knijn. Zij heeft uw gegevens en zorgt ervoor dat het betaalde bedrag bij u terugkomt.
Had u zich al opgegeven en wilt u nog wel graag mee? Maak dan de extra 7,50 euro over op Ibannr: NL92 INGB 0002 7004 93 t.n.v. Reiscommissie voor Excursies GW-F.

Wilt u mee en heeft u zich nog niet opgegeven?
Mogelijkerwijs komen er plaatsen vrij. Hiervoor kunt u contact opnemen met reiscoördinator Thea Knijn, telefoonnummer 0229-230265.
We vertrekken om 8.30 uur. Iedereen die mee gaat wordt verzocht om (indien in bezit) zijn/haar Museumjaarkaart mee te nemen.

Goed nieuws
De reiscommissie is verheugd dat de reis naar Doorn, na twee jaar, eindelijk door kan gaan.
En we hebben nog meer goed nieuws. De reiscommissie is uitgebreid met een nieuw commissielid. Greet Hoffman-Weijtze komt ons team versterken. Wij heten haar van harte welkom in onze commissie!

Huis Doorn.

Wie komt het bestuur van het Westfries Genootschap versterken?

Het bestuur van het Westfries Genootschap zoekt versterking in de vorm van één of meer nieuwe bestuursleden. Niet alleen omdat er dit jaar een vacature ontstaat, maar ook omdat onze vereniging met nieuw elan de tweede eeuw van haar bestaan in wil gaan.
Het Westfries Genootschap wil nog meer dan vroeger naar buiten treden om nog meer mensen in aanraking te brengen met de rijke cultuurhistorie van ons gebied en om de schat aan kennis die de vereniging bezit verder te verspreiden.
Hiervoor wordt niet alleen gebruik gemaakt van traditionele communicatievormen zoals het jaarboek, het Vierkant en de website, maar ook van modernere middelen zoals social media. De vereniging richt zich op leden en niet-leden en op verschillende leeftijdsgroepen.
Wie meer wil weten over een bestuursfunctie binnen onze mooie vereniging, kan contact opnemen met Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap. Als u zelf geen bestuurslid wilt worden, maar u kent wel iemand van wie u denkt dat hij of zij geschikt is, dan wordt u uitgenodigd de naam van de mogelijke kandidaat aan de voorzitter door te geven (jansmitazn@planet.nl of 0227-548206). Het bestuur neemt dan contact met hem of haar op.

Nieuwe activiteiten

Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe activiteiten in het Timmermansgildehuis.
Deze activiteiten zijn voor leden GRATIS toegankelijk.
Bent u geen lid, maar wel geïnteresseerd in de activiteiten? Dan betaalt u 5 euro per activiteit.
Als u besluit lid te worden van het Westfries Genootschap, dan wordt de betaalde 5 euro eenmalig in mindering gebracht op uw contributie.

Filmavonden van Stichting Projector
Stichting Projector verzorgt filmavonden, met verschillende thema's.
Woensdag 5 oktober: de aanleg van de Westfrisiaweg
Woensdag 9 november: Hoorn door de jaren heen
U wordt om 19.30 uur ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Vervolgens verzorgt Stichting Projector een mooie filmavond en sluiten we om 21 uur af met een hapje en een drankje.
Er is beperkt ruimte, dus van tevoren aanmelden is noodzakelijk.

Workshops Westfries van Stichting Creatief Westfries
Voor mensen die minder met het Westfriese dialect bezig zijn maar er meer over willen weten.
Elke eerste, tweede en derde woensdag van de maand geeft Stichting Creatief Westfries een workshop over het Westfriese dialect. Een quiz, een voordracht, muziek, het komt allemaal voorbij. Er zijn drie verschillende workshops te volgen.

De eerste workshop ‘Werk aan de Winkel’ is een interactieve workshop met veel opdrachtjes en oefeningen om het Westfries (nog beter) onder de knie te krijgen.
Werk aan de Winkel vindt elke eerste woensdag van de maand plaats: 7 september, 5 oktober en 2 november.

De tweede workshop is ‘Effies Klesse’, inmiddels een oude bekende. Spreek je geen Westfries (meer), maar zou je dat wel graag af en toe doen, dan kan je bij deze workshop terecht.
Elke tweede woensdag van de maand wordt er gepraat in het Westfries over de meest uiteenlopende onderwerpen. Effies Klesse vindt plaats op 14 september, 12 oktober en 9 november.

Tijdens de workshop ‘Hoe en Wat in het Westfries’ wordt dieper ingegaan op de achtergrond van het Westfries. Hoe en Wat in het Westfries vindt plaats op elke derde woensdag van de maand: 21 september, 19 oktober en 16 november.

U wordt bij alle workshops om 10 uur ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Vervolgens verzorgt Stichting Creatief Westfries deze leerzame workshop en sluiten we om 12.00 uur af met een hapje en een drankje.
Er is beperkt ruimte, dus van tevoren aanmelden is noodzakelijk.

Taxatiemiddag met Hans van Kampen
Wie denkt bijzondere kunstwerken of voorwerpen te hebben liggen, staan of hangen, kan terecht bij ons bestuurslid Hans van Kampen om deze te laten taxeren en het verhaal achter het meegebrachte voorwerp te horen.
Zondag 18 september zit hij op de benedenverdieping van ons Timmermansgildehuis in Hoorn om u te ontvangen. Elke bezoeker mag maximaal drie voorwerpen meebrengen.
Om drukte te vermijden, wordt deze dag met tijdsloten gewerkt. Heeft u een voorwerp dat u aan de deskundige blik van Hans van Kampen wil laten onderwerpen, dan kunt u een tijdstip kiezen dat u schikt. U kunt de volgende tijden reserveren:
tussen 12 en 13 uur, tussen 13 en 14 uur, tussen 14 en 15 uur, en tussen 15 en 16 uur.

Lezing van Stichting Westfriese Families
In november en februari geeft Stichting Westfriese Families een lezing over een interessante familiegeschiedenis. Meer informatie over wanneer deze lezingen plaatsvinden en wat het onderwerp zal zijn, wordt bekend gemaakt in het Vierkant van oktober.

Voor alle activiteiten geldt:
- van tevoren aanmelden
- gratis toegang voor leden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
- niet-leden betalen een bijdrage van 5 euro per activiteit
Om zoveel mogelijk mensen van deze activiteiten gebruik te laten maken, kunt u zich voor maximaal twee activiteiten tegelijk inschrijven. Wilt u meer activiteiten bijwonen? Dan kunt u zich weer aanmelden als u één of geen activiteiten meer ingepland heeft staan. De activiteiten (behalve de taxatiemiddag) vinden plaats in de mooie vergaderzaal op de eerste verdieping van ons Timmermansgildehuis aan het Dal 3-achter te Hoorn. Deze ruimte is alleen met een trap bereikbaar. Voor mensen die slecht ter been zijn is onze vergaderzaal helaas niet toegankelijk.
Aanmelden kan door het sturen van een mailtje naar contact@westfriesgenootschap.nl of door te bellen naar het secretariaat 0229-217121 (di t/m vr van 9 tot 12 uur).

Werken aan een nieuw Westfries Museum

Vanaf 1 januari 2023 gesloten
De monumentale panden van het Westfries Museum verzakken. Overal in het museum zijn scheuren zichtbaar. Recent moest de zeventiende-eeuwse houten spiltrap stevig onder handen genomen worden omdat die door de verzakking volledig uit z'n verband was geraakt. Hoog tijd dus om actie te ondernemen.

Gelukkig zag de gemeenteraad van Hoorn de noodzaak hier ook van in en gaf in september vorig jaar groen licht voor een ingrijpende restauratie, verbouwing en vernieuwing van het museum, waarmee een investering van liefst 18 miljoen euro gemoeid is.
Voor dit geld worden de funderingen van de monumentale gebouwen hersteld, worden de panden verduurzaamd en toegankelijk gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van een rolstoel. Bovendien wordt het museum uitgebreid met het buurpand Roode Steen 15 en de daarachter gelegen fraaie tuin, waardoor het nieuwe Westfries Museum een derde groter zal worden.
Met elkaar een heel omvangrijke operatie, al was het maar omdat alle 32.000 objecten in de collectie van het museum verhuizen naar een nieuw extern collectiecentrum. De huidige depotzolders worden expositieruimten.

Westfries Museum.

De restauratie en verbouwing maken ruimte voor verbetering van de publieksfaciliteiten en vernieuwing van de presentatie van de collectie. Zo krijgt het museum een heel nieuwe en ruim opgezette entree met winkel, horeca, presentatieruimte, garderobe en toiletten, en toegang tot de museumtuinen. Dit deel van het museum, een echte ontmoetingsplek in het hart van de stad, wordt gratis toegankelijk.
Wie een kaartje voor het museum koopt, komt terecht in een volledig nieuw ingericht museum. Met een prachtige tijdelijke expositieruimte in een nieuwe kelderruimte onder de entree en een grote educatieve werkplaats voor kinderen en schoolklassen op de tweede verdieping.
De collectie wordt gepresenteerd in liefst dertig ‘wonderkamers’, stuk voor stuk theatertjes met een heel eigen sfeer waarin één thema centraal staat. Met elkaar vertellen ze het bijzondere verhaal van de cultuurgeschiedenis van Westfriesland in de zeventiende eeuw, die een aanloop kende in de zestiende eeuw en een lange uitloop had in de achttiende eeuw.

Westfries Museum.

In de presentatie worden oud en nieuw gecombineerd. Er zijn historische objecten te zien naast hedendaagse kunstobjecten die reflecteren op het thema van de ruimte. Wat de ruimten met elkaar gemeen hebben, is dat ze ‘verwondering’ oproepen. Door het thema, de verrassende verbinding met het heden of de oogstrelende presentatie. Vandaar ook de naam ‘wonderkamers’. De Griekse filosoof Plato zei het immers al: Verwondering is het begin van alle kennis. Wie zich verwondert wordt geraakt, wordt nieuwsgierig en wil meer weten.
En dat is precies wat het nieuwe museum wil bereiken. En daarbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de ‘dode hoeken’ in ons zicht op het verleden. Aan thema's die schuren, of die tot nu toe over het hoofd zijn gezien.
Bij dit alles wordt het kind niet met het badwater weggegooid en houdt het museum zijn geheel eigen en bijzondere sfeer en uitstraling.

Westfries Museum.

Het museum is al volop bezig met de voorbereiding, maar is dit jaar nog gewoon open. Op 1 januari 2023 sluit het museum tijdelijk de deuren voor het publiek. Dan begint de ontruiming en gaat vervolgens de aannemer aan de slag. Als alles volgens planning verloopt, gaat het geheel vernieuwde museum tegen de zomer van 2025 weer open.

Tijdens de sluiting blijft het museum actief. Het neem zijn intrek in de Statenpoort. Onder het motto ‘Het museum gaat dicht, de stad gaat open’ stelt het museum niet alleen dit prachtige monumentale complex open voor publiek, maar maakt het ook tot een boeiend beginpunt van je eigen ontdekking van de cultuurgeschiedenis van Hoorn.

Voor meer informatie over het project WFM 2025: kijk op de website van het museum, www.wfm.nl. Daar is ook het projectplan te vinden met informatie over en impressies van het nieuwe Westfries Museum.

Ad Geerdink, directeur

Westfries Museum.

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.