Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 2 » Pagina 10-11

Westfriezendag 2022 in de gemeente Koggenland en omgeving

Op zaterdag 3 september bent u van harte welkom op de Westfriezendag.
We ontmoeten elkaar in de Berkhouter kerk, Kerkebuurt 172 in Berkhout (telefoonnummer beheerder 06-20534839).
De huidige kerk is tot stand gekomen in 1888 op een plek waar al vele eeuwen een kerk heeft gestaan. De vroegste vermelding van een kerkgebouw op deze plek dateert uit 1384, maar vermoedelijk is de eerste kerk hier in de eerste helft van de veertiende eeuw gesticht. In de kerk bevindt zich een orgel uit in 1887/1888, gebouwd door de bekende orgelbouwers Gebroeders Van Dam uit Leeuwarden.
U wordt ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Hier vinden ook de vergadering en de lunch plaats. Op de agenda van de algemene ledenvergadering staan de gebruikelijke onderwerpen, waaronder de uitreiking van de Westfrieslandprijs.
Het ochtendprogramma wordt besloten met een feestelijk optreden van een aantal leden van muziekvereniging Volharding uit Berkhout.

Komt u in klederdracht?
Alle deelnemers aan de Westfriezendag die in klederdracht komen, worden uitgenodigd om gezamenlijk op de foto te gaan. Als u uw mailadres achterlaat, krijgt u deze foto toegestuurd.

Excursies
Na de lunch trekken we erop uit. Er zijn drie excursies waar u uit kunt kiezen. Overal wordt tweemaal koffie of thee met koek geserveerd. Voor alle excursies geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende deelname. Ook is er bij sommige excursies sprake van een maximum aantal deelnemers. U wordt daarom verzocht een eerste en een tweede keuze op te geven.

Borrel na afloop van de excursies en het afsluitende diner
Na de excursies kunnen we niet meer in de kerk terecht. De borrel en het diner in de vorm van een lopend buffet vinden daarom plaats in partycentrum De Ridder, tegenover de kerk (telefoonnummer 0229-551522).

Excursie A: Etersheim
Met de bus rijden we naar het unieke culturele erfgoed van de Etersheimer polder. Daar bezoeken we eerst het schooltje van Dik Trom uit 1880. Op deze school werd lesgegeven door schoolmeester C. Joh. Kievit, de beroemde schrijver die niet alleen de boeken over Dik Trom schreef, maar ook veel andere jeugdboeken. In het museum wordt verteld over het schoolgebouwtje en de schrijver.
Na het bezoek aan het museale schooltje gaan we lopend naar de Etersheimer Braak. Onderweg wordt verteld over het landschap en de geschiedenis van Etersheim. De Etersheimer Braak is het laagste punt van Noord-Holland, 6.60 meter onder NAP. In bezoekerscentrum De Breek worden koffie en thee geserveerd. Op de bovenverdieping kunnen de bezoekers genieten van het uitzicht op het diepe landschap. Bij de Etersheimer Braakmolen bevindt zich ook het nieuwe minimuseum voor archeologie De Waterwolf. Hier worden voorwerpen getoond die archeologen bij de recente dijkversterking en in de omgeving hebben gevonden.
De afstand tussen de school en de molen is ongeveer achthonderd meter. Deelnemers aan deze excursie moeten goed ter been zijn. Geadviseerd wordt om de kleding af te stemmen op het weer en goede wandelschoenen aan te trekken.

Excursie B: Oudendijk
Met de bus gaan we naar Oudendijk. Daar bezoeken we eerst biologische melkveehouderij Koe & Co van Brigit Bakels. Het bedrijf aan de Dorpsweg is tevens een kleinschalige zorgboerderij.
Vervolgens gaan we lopend naar het ongeveer negenhonderd meter verderop aan de Beetskoogkade gelegen voormalige stoomgemaal Beetskoog uit 1877 dat in 1910 voorzien is van een Brons dieselmotor. Daar wordt verteld over de historie en de werking van het gemaal en wordt uitleg gegeven over de hier aanwezige waterpomp en de motor en over de peilbemaling in Noord-Holland. In het gemaal worden ook de koffie en de thee geserveerd. Deelnemers aan deze excursie moeten goed ter been zijn. Ook hier wordt geadviseerd om de kleding af te stemmen op het weer en goede wandelschoenen aan te trekken.

Excursie C: Spierdijk
Met een door een tractor getrokken huifkar rijden we van Berkhout naar de André Hoeve in Spierdijk. Dit is een melkveehouderij annex zorgboerderij. Op het bedrijf worden koffie en thee geserveerd. Daarna krijgen we een rondleiding met een uitleg over de activiteiten. Bezienswaardig is vooral de zogenaamde Conostal. Deze is voorzien van een skybox. Er is een boerderijwinkel waar Beemster kaas en streekproducten verkocht worden. Bij het ontwerp en de bouw van deze stal is veel aandacht besteed een goede landschappelijke inpassing, duurzaamheid en dierenwelzijn. Zorgvuldig omgaan met het milieu stond en staat voorop. Deze stal was in 2021 een van de vijf genomineerde gebouwen voor de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland en kwam als tweede uit de bus.

Museumgemaal Beetskoog bij Oudendijk.
Museumgemaal Beetskoog bij Oudendijk. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.