Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Verenigingsnieuws

Eerste jaarboek voor Lourens Schuijtemaker

Op zaterdag 25 juni is het nieuwe jaarboek gepresenteerd in de Protestantse kerk in Wognum. Na het openingswoord van de voorzitter vertelde Lourens Schuijtemaker over zijn onderzoek naar de herkomst van een groep Hollanders die begin zestiende eeuw op uitnodiging van de Deense koning naar het eiland Amager in Denemarken emigreerde om daar de teelt van groenten en fruit naar een hoger plan te tillen. Lange tijd was onduidelijk waar deze mensen vandaan kwamen. Waren het Vlamingen, Waterlanders of Westfriezen? Lourens is tot de conclusie gekomen dat het Westfriezen waren uit het rechtsgebied van de stad Hoorn.
Lourens is in het dagelijks leven wiskundeleraar, maar heeft ook geschiedenis gestudeerd en publiceert veel over onze regionale geschiedenis. Het jaarboek van het Westfries Genootschap is een van de uitgaven waarin vanaf 2017 artikelen van zijn hand verschijnen.
Ook dit jaar bevat het jaarboek een artikel van hem: ‘Vele vaandels en een vliegende draeck: de Nederlandse Opstand in Koggenland’.
De vele artikelen die deze jonge schrijver in een betrekkelijk korte tijd heeft geschreven, waren voor de redactiecommissie en het bestuur aanleiding om Lourens te eren met het overhandigen van het eerste exemplaar van het jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw van 2022.
Voor uitgever Frenk Dieke en vormgever Marc Elsendoorn is dit alweer de tiende uitgave waaraan zij hebben gewerkt.
Ter afsluiting van het officiëeuml;le gedeelte van deze bijeenkomst werd een film vertoond over het voormalige veenriviertje de Kromme Leek.
In het kader van haar 25-jarig jubileum heeft Stichting De Cromme Leeck aan Stichting Projector gevraagd opnamen te maken van het stroomgebied van de Kromme Leek. Het is een van de oudste nog aanwezige landschapselementen in deze streek. De Kromme Leek loopt vanaf de Baarsdorpermeer langs Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West richting Medemblik in het oosten.

Lourens Schuijtemaker (links) heeft het eerste jaarboek in ontvangst genomen...
Lourens Schuijtemaker (links) heeft het eerste jaarboek in ontvangst genomen van voorzitter Jan Smit. (foto Frans Leek, Stichting Projector)

Volg de nieuwe eendaagse cursus Kennismaken met Westfriesland!

Het is vier jaar geleden dat het Westfries Genootschap de cursus Kennismaken met Westfriesland organiseerde. Het is hoog tijd om deze cursus opnieuw te geven. Er is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij het Westfriese landschap, de Westfriese Omringdijk en de stolpboerderijen centraal staan. In de cursus zijn de nieuwste inzichten over deze onderwerpen verwerkt.
De cursus wordt gegeven op zaterdag 19 november in horecacentrum De Hooghe Heeren, Herenweg 60 in Hoogwoud.

Programma
09.30 uur Ontvangst met koffie of thee en koek
10.00 uur Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap
10.05 uur Hoe Westfriesland vorm kreeg: bodem, landschap en eerste bewoning. Inleider Nico Bregman, gids bij IVN Natuureducatie.
11.05 uur Pauze
11.15 uur Land en water. Inleider Netty Zander, bestuurslid van het Westfries Genootschap en ambassadeur van de Westfriese Omringdijk.
12.15 uur Lunch
13.00 uur Stolpboerderijen. Inleider Dieuwertje Duijn, vrijwilliger bij Boerderijenstichting Noord-Holland en archeoloog bij Archeologie West-Friesland.
14.00 uur Afsluiting officiëeuml;le gedeelte
14.15 uur Informeel samenzijn. Daarbij wordt aan de deelnemers één drankje en een hapje aangeboden.
14.45 uur Einde informele deel

Voor wie is deze cursus bestemd?
Voor iedereen die belangstelling heeft voor Westfriesland. Niet alleen leden van het Westfries Genootschap worden uitgenodigd om deel te nemen, ook niet leden zijn van harte welkom.

Kosten en opgave
Voor de gehele cursus zijn de kosten € 25 per persoon inclusief alle consumpties.
U kunt zich opgeven door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeldt u daarbij a.u.b. de woorden Cursus Kennismaken en uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 14 november binnen te zijn. Vooraf aanmelden is verplicht.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat: 0229-217121 of contact@westfriesgenootschap.nl.

Daliegaten bij de Oosterboekelweg in De Weere.
Daliegaten bij de Oosterboekelweg in De Weere. (foto Netty Zander)

Bouwhistorische Commissie

Schurenproject
Deze zomer werden twee schuren vastgelegd, één in Obdam en één in Oostwoud. De complete beschrijvingen met een keur aan foto's zijn te vinden op de website onder de knop Bouwhistorie. Hieronder het ingekorte verhaal over de schuur aan de Obdammerdijk 1 van de familie Wester.

Nieuwe schuur na brand
Deze schuur is gebouwd in 1939 nadat de vorige schuren verbrandden. Daarbij bleef het woonhuis, dat ervoor stond, gespaard. Opdrachtgever voor de nieuwe schuur was Marijtje Wester-van Schagen, de weduwe van Jan Wester. In 1949 nam haar zoon Cor het bedrijf over. Als gevolg van de ruilverkaveling beëeuml;indigde hij in 1971 zijn bedrijf. Anno 2022 zijn Tom en Gerda Wester eigenaar van de schuur en de ervoor staande woning die dateert uit 2001.

De westzijde van de schuur met de dubbele deur en in de gevel een rond raam.
De westzijde van de schuur met de dubbele deur en in de gevel een rond raam. (foto Ina Broekhuizen)

Beschrijving
De afmetingen van de schuur bedragen circa 8,45 meter bij circa 8,73 meter. De schuur was verdeeld in een koolboet, een veestal en een stookboetje. De muur tussen de koolboet en de stookboet is in de loop der tijd verwijderd.
Het schuine dak heeft een gordingkap met houten dakspanten afgedekt met eternit golfplaten. De verdiepingsvloer boven de werk/opslagruimte bestaat uit een houten balklaag met vloerhout. Boven de stal is een plafond met een onderkant van poreuze vochtopnemende platen.
In de stal zijn de koeschotten, de drinkbakken en de groep (weliswaar dichtgemaakt) bewaard gebleven. Er was hier plaats voor vier koeien en wat jongvee. Op de zolder werd het hooi bewaard, rechtsachter is een opening die uitkomt boven de stal. Hierdoor werd hooi voor de koeien naar beneden gegooid.

Varkensboetje als dank
Aan de oostzijde van de schuur is een varkenshok gemetseld. Nu is dat hok hoger opgetrokken en wordt het gebruikt als bergruimte. Tom Wester vertelt: „Kort na de oorlog werd de bouw van de Schippersbrug (Witte Brug), die in de oorlog stil was komen te liggen, hervat. Een stratenmaker, een zekere Stam, kwam in die tijd de bestrating van de opritten van de brug aanleggen. Hij at regelmatig mee aan tafel bij de familie Wester. Toen het werk klaar was, bouwde hij als dank dit varkensboetje met straatstenen die overgebleven waren van de brug-opritten.”

Zuidkant van de schuur met het later aangebouwde varkensboetje.
Zuidkant van de schuur met het later aangebouwde varkensboetje. Het was oorspronkelijk zo hoog als het gemetselde muurtje. (foto Ina Broekhuizen)

Peuk op de kooldars
In september 1939 verbrandden de oude schuren op deze plek. Er wordt verteld dat de brand ontstond doordat Dirk Langedijk, de vrijer van Neli Wester, tijdens een vrijpartij op de kooldars een brandende peuk weggooide.

Van de aanbesteding is een krantenbericht bewaard. Het timmerwerk werd gegund aan Jac. Bakker uit Obdam (ƒ 706), het metselwerk aan C. Mulder uit Obdam (ƒ 980). Uit de rekeningen blijkt dat het werk voortvarend aangepakt werd. Twee rekeningen van C. Mulder zijn gedateerd op december 1939, de rekening van Jac. Bakker is in februari 1940 voldaan. Een aparte opdracht werd gegeven aan een bedrijf in Enschede voor het maken van een betonnen stalplafond. Die rekening à ƒ 160 is betaald op 10 december 1939.

Najaar 1941. Op de achtergrond is de nieuwe schuur te zien.
Najaar 1941. Op de achtergrond is de nieuwe schuur te zien. Links daarvan het woonhuis en daarvoor de Obdammerdijk. Vlnr. Willem Wester, knecht, persoon helemaal achteraan (onbekend), Jan Wester en Cor Wester. (foto familiebezit)

Teelt van pootaardappelen
Cor Wester teelde onder meer aardappelen, wortelen, ranonkels, anemonen en later ook tulpen. Nadat de koeien weg waren, werd de teelt van pootaardappelen hoofdzaak.
Zijn zoon Tom beschrijft hoe die teelt in zijn werk ging.
„Na het rooien werden de aardappelen in de schuur gestort. Er was nog geen betonvloer, maar aangestampte modder. Eerst werden er driehoekige latten rekwerken, model konijnen-ren, aansluitend op elkaar neergelegd. Hier door werd met een ventilator lucht geblazen om de aardappelen te drogen en droog te houden.”

„In de winter werd er gehort en gesorteerd. Bij het horten werden de groene en beschadigde aardappelen alsmede de modder en de kluiten eruit gezocht. Hierna werden de aardappelen gesorteerd in vier maten. Dit waren achtereenvolgens kriel, drielingen, volgelingen en bonken. De drielingen waren als poters het meest gewenst.”

„Volgens mijn vader gaven drielingen na op Malta gepoot te zijn enkele dikke eetaardappelen. De bonken gaven daarentegen heel veel kleine nakomelingen.
De volgelingen zaten er tussenin en de kriel werd als ik het goed heb niet als poter gebruikt.”

De hort met aardappels en daarvoor een greep.
De hort met aardappels en daarvoor een greep. (foto Tom Wester)

„Pa verkocht niet op voor, maar gokte liever op een mooie prijs. De zakken met aardappelen werden, als ze verkocht waren, naar het station in Obdam gereden en in een wagon geladen. Bij het station hadden de Obdammer tuinders gezamenlijk een opslagruimte met voor ieder een afgescheiden deel, dat men hut noemde. Hiervan maakte mijn vader ook gebruik.”

„Op het schilderij (zie volgende pagina) is pa met zijn trekkertje aan het bollenploegen. Hij heeft ook een hoekie Apeldoorns gehad. Dit trekkertje is een BMB. Eigenlijk zoiets als een Holder, maar het heeft geen aftak-as. Achter dit trekkertje kon de lichter aangebracht worden en konden de aardappelen die op ruggen stonden gelicht worden. Hierdoor lagen ze los in de modder.”

Met dank aan Karin, John, Ben, Louis en Tom Wester.

Cor Wester aan het bollenploegen, schilderij van zijn zoon John Wester.
Cor Wester aan het bollenploegen, schilderij van zijn zoon John Wester. (foto familiebezit)

Rectificaties

Op pagina 5 van het julinummer maartnummer van het Vierkant staat een artikel van de Bouwhistorische Commissie over bakkerij De Korenschoof in Spanbroek. Daarin wordt geschreven dat Jacco Bes de bakkerij runt. Dit is onjuist. De Korenschoof wordt gerund door Martijn en Jacco Bes, zonen van Jan Bes.

Op pagina 21 van het maartnummer julinummer van het Vierkant staat in de rubriek Erfstukken een foutieve tekst bij de foto. Dit moet zijn: De nieuwe woning in stolpvorm, de brongasketel blijft gehandhaafd. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Creatief Westfries

Optredens
Nei twei jare hewwe de skroiversgroepe weer optreden in Skagen vanwege de folkloremarkte. We zatte nou in de kerkzaal (Leijdekkerszaal) van de Grôte Kerk. Dat leek ok goed an te slaan, dat we doene dat komend jaar weer.

Skroiversklassie
As je nag wat beterder in 't Westfries skroive lere wulle, den kè je meedoen in 't klassie van Ina Broekhuizen. Anmelde deervoor ken bai Dilly Koetsier, 0228-561712 of bonsol@quicknet.nl.

Westfriese podcast.

Westfriese podcast
De cd die ien keer in 't jaar met de Skroivendevort meekomt wort gien meer maakt. Maar gien meleur, deervoor in de plaas is de podcast ‘Pratendevort’ kommen.
We vinde 't belangroik dat je 't Westfries hore bloive kenne. Dat deervan stane op de podcast stukkies uit Skroivendevort, Westfriese liedjes, 'n interview met een echte Westfries en 'n column. Je begroipe 't al, 't rooit 'r best op!
De eerste podcast is begin september verskenen. De tweide komt ien maand ternei: begin oktober. En deernei om de twei maande.
Al wul je 'm hore, den tik je in de browser in: https://anchor.fm/pratendevort. En den vezelf op enter drukke. Die browser, dat is 't invulvak bovenan op je computerscherm al zit je op internet. Den gaan je d'r rechstreeks nei toe.
Al hew je Spotify, den linksboven bai zoeke intikke: Pratendevort. Den kom je d'r ok.

't Makkelekste is 't om 'm te beluisteren via de website van 't Westfries Genoôtskip. Gaan op de website (www.westfriesgenootschap.nl) nei ‘Creatief Westfries’ toe. Koik den bai ‘De leste nuwtjes’ en klik an: Nuw Pratendevort: Podcast in 't Westfries.
Veul skik met luistere!

Tom Wester en Diny Kreuk voor stichting Creatief Westfries

De Westfriese beeldbank van Stichting Projector

De Stichting Projector heeft duizenden foto's in beheer en dat aantal groeit nog steeds. Het bestuur van de stichting boog zich na de coronacrisis over de vraag: ‘Waar doen we het eigenlijk voor?’. Het opslaan van al die beelden heeft alleen zin als geïnteresseerden – of dat nou leden van het Westfries Genootschap zijn of niet – die beelden kunnen bekijken.
Digitalisering lag dan ook voor de hand. Daarmee waren we al een heel eind op weg toen de hiervoor gestelde vraag aan de orde kwam. Je kunt beeldmateriaal wel digitaal opslaan, maar dan is het nog steeds moeilijk toegankelijk. Daar moet een systeem voor bedacht worden.
Een beeldbank, dat was de meest voor de hand liggende oplossing om die toegankelijkheid voor bepaalde groepen of misschien wel voor iedereen te realiseren.

We keken eens om ons heen en ontdekten dat er al veel beeldbanken bestaan. Veel historische verenigingen en musea hebben al een operationele beeldbank en het spreekt bijna voor zich dat vrijwel alle archiefdiensten er ook een hebben.
Nader onderzoek wees uit dat historische verenigingen vooral gebruik maken van het zogenaamde Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS), een systeem dat ontwikkeld is door Gerard van Nes.

Een aantal gesprekken met de heer Van Nes heeft ertoe geleid dat ook wij met ZCBS in zee zijn gegaan. Een belangrijke voorwaarde was wel dat we eerst een eigen website moesten hebben. Dat proces is inmiddels afgerond (www.stichting-projector.nl), zodat u alvast een kijkje kunt nemen hoe de nieuwe website eruitziet.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen om de beeldbank operationeel te maken, dat wil zeggen het selecteren van beelden, het beschrijven van beelden en het vullen van de beeldbank.

Hulp gezocht
Graag maken wij meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen.
Wij zoeken hulp bij het selecteren en het invoeren van het beeldmateriaal. Lijkt het u leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Neem dan contact op met het secretariaat van het Westfries Genootschap: contact@westfriesgenootschap.nl of 0229-217121.

Stichting Projector

De Westfriese beeldbank van Stichting Projector.

Workshops, lezing en filmavond

Dit najaar proberen we Westfriesland nog dichter bij de mensen te brengen. Hiertoe hebben we, naast de gebruikelijke bijeenkomsten, een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd.

Woensdag 12 oktober en 9 november van 10 tot 12 uur: workshop ‘Effies Klesse’
Wie praat 'r opheden nou nag Westfries? Oôs dialect raakt almeer onder 't peerd z’n buk en dat is bar noôslek. Somwoilen hoor je nag wel de klank, maar krek die uitdrukkings en gezegdes die oôs Westfries zô ampart make hoor je temet gien meer.
Begroôt dat jou ok? Meskien is den ‘Effies klesse in 't Westfries’ wat voor je. Met 'n groepie klesse, nei mekaar luistere, en van mekaar lere. Onder loiding van Stichting Creatief Westfries.

Woensdag 19 oktober en 16 november van 10 tot 12 uur: workshop ‘Hoe en wat in het Westfries’
Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op de achtergrond van het Westfriese dialect. Dit is een workshop van Stichting Creatief Westfries.

Woensdag 2 november van 10 tot 12 uur: workshop ‘Werk aan de winkel’
Is het Westfries bij u als ‘echte Westfries’ een beetje weggezakt, of wilt u als ‘import Westfries’ meer weten over het dialect dat u op feestjes, kermissen en verjaarfeesten hoort?
De workshop ‘Werk aan de Winkel’ is een interactieve workshop met veel opdrachtjes en oefeningen om het Westfries (nog beter) onder de knie te krijgen en is een initiatief van Stichting Creatief Westfries.

Woensdag 9 november van 19.30 tot 21 uur: Filmavond over Hoorn
Stichting Projector heeft uit het archief een selectie gemaakt uit historisch, maar ook recenter beeldmateriaal over Hoorn.

Vrijdag 11 november van 10 tot 12 uur: Stichting Westfriese Families, lezing over de familie Keesman
Peter Keesman vertelt over zijn familiegeschiedenis. Zie pagina 13 voor meer informatie.
Aanmelden voor deze activiteiten graag via:
contact@westfriesgenootschap.nl of 0229-217121 (dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur bereikbaar)

Voor leden van het Westfries Genootschap zijn deze activiteiten GRATIS te bezoeken (wel van tevoren aanmelden).
Wij vragen aan niet-leden een bijdrage van 5 euro per activiteit. Als u lid wordt van het Westfries Genootschap, dan wordt de betaalde 5 euro (eenmalig) verrekend met de contributie.

De workshop ‘Werk aan de winkel’ wordt gegeven door Jaap Meester van Stichting Creatief Westfries.
De workshop ‘Werk aan de winkel’ wordt gegeven door Jaap Meester van Stichting Creatief Westfries. (foto aangeleverd)

Jaarboek 2023

Beste Westfriese of Westfries,

Ok in 't Jaarboek van 't Westfries Genoôskip van 2023 magge we weer twuntig bladzaides met verhaaltjes, roimpies en liedjes vulle. En dat allegaar in oôs mooie Westfriese dialect.
Dat doene we graag, want wat maakt Westfriesland tot Westfriesland? Nôh, 'n hêleboel, maar oôs dialect staat op nummer ien vezelf.

Dat klim in de pen en skroif 'n mooi stukkie.
't Mag overal over gaan. 't Mag goinig of serieus weze. 't Mag in de toid trug gaan, van deuze toid weze en ok nag over de toekomst gaan, dat maakt allegaar niks uit.
Maakt 't niet langerder as aaref A-viertje, den is 'r voor are skroivers ok 'n plekkie.

't Moet vezelf wel in gnap Westfries in 't Jaarboek te staan komme, dat doen je best.
Maar al bekeert deer wat an, den skeurt de redactie je d'r wel deur. Dat doene we altoid in overleg met de skroiver vezelf.

We kenne op voorhand niet zegge of je stukkie plaast wort, want we kregge altoid meer binnen as dat 'r plek is, maar we leite 't wete.
We beware 't niet voor 't are jaar, maar beginne alle jare weer overnuw.

In jannewari gane we de stukkies uitzoeke, dat al wul je meedoen den vóór 31 jannewari insture.

Insture ken nei Martine Meester-van Groningen of Tom Wester.
Email-adresse: Martine83meester@hotmail.com of Westertom@hetnet.nl.

Alle jare weer kregge we hêle mooie stukkies binnen, dat we benne bar benuwd wat of 't deuze keer worre gaat.
Alvast merakelse bedankt en veul inspiratie!

Martine Meester en Tom Wester

Lezing over de familie Keesman bij Stichting Westfriese Families

Als een van de nieuwe activiteiten van het Westfries Genootschap organiseert Stichting Westfriese Families een lezing. Het onderwerp is ‘de familie Keesman van oorspronkelijk Barsingerhorn en Wieringerwaard’.

De lezing wordt gegeven door Peter Keesman uit Heiloo en is op vrijdag 11 november, 's ochtends van 10 tot 12 uur. De locatie is het Timmermansgildehuis, Dal 3-achter in Hoorn, het onderkomen van het Westfries Genootschap.
Leden van het Westfries Genootschap hebben vrij toegang. Nietleden betalen 5 euro entree. Mocht u besluiten lid te worden van het Westfries Genootschap, dan wordt de betaalde 5 euro verrekend met uw contributie.

Peter Keesman is een van de samenstellers van het boek ‘Keesmannen, de bierstekers rond Barsingerhorn en Wieringerwaard’. Dit familieboek verscheen in 2021 en telt 188 pagina's, exclusief bijlagen. Peter Keesman stelde het boek samen met zijn zussen Gonda en Hanneke.

Verhalende reis
‘Keesmannen, de bierstekers’ beperkt zich niet tot een genealogische opsomming van namen en data. Het rijk geïllustreerde boek op A4-formaat is uitgegroeid tot een verhalende reis door de tijd. Op deze wijze komt het reilen en zeilen van de voorouders van de samenstellers beeldend tot leven, met veel aandacht voor hun directe leefomgeving.

Met zijn presentatie – royaal aangekleed met beelden – neemt Peter Keesman de bezoekers mee naar gezinnen waar de geur van chocolade is op te snuiven, naar koetsiers in het zondige Amsterdam, naar veldarbeiders in de zware klei, naar schippers die verre handelsreizen maakten en naar drie generaties handelaren in bier.

Een exemplaar van het boek ‘Keesmannen, de bierstekers rond Barsingerhorn en Wieringerwaard’ is aanwezig in de bibliotheek van Stichting Westfriese Families. Donateurs van Westfriese Families kunnen boeken uit de bibliotheek gratis lenen. Voor een overzicht van alle titels in de bibliotheek zie de website www.westfriesefamilies.nl.

Eigen ervaringen
Op de bijeenkomst van 11 november zijn koffie en thee gratis bij aanvang en in de pauze.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en om eigen ervaringen over familieonderzoek in te brengen.

De omslag van het familieboek.
De omslag van het familieboek. (foto Ed Dekker)

De langverwachte excursie van de reiscommissie

Dinsdag 6 september was het eindelijk zover, de reis naar museum Huis Doorn te Doorn waar de verbannen Duitse Keizer Willem II van 1920 tot zijn dood in 1941 woonde. Een imposant huis met een enorm park. Door de coronapandemie werd de reis viermaal uitgesteld.

De reis naar Doorn liep niet helemaal vlotjes vanwege files, maar dit werd goedgemaakt door de ontvangst in de Oranjerie met een smakelijk kopje koffie en appeltaart. Vervolgens gingen wij, verdeeld in drie groepen, het museum binnen. De rondleiders vertelden met verve over de geschiedenis van het huis en zijn bewoners. De rijk gemeubileerde kamers met de prachtige schilderijen en gevulde kasten waren een lust voor het oog. De gedrevenheid van de rondleiders was plezierig en informatief.
Na de rondleiding gingen we weer naar de Oranjerie waar de lunch genuttigd werd. Na de lunch kwam het bericht de Oranjerie dicht ging in verband met personeelstekort. Wij konden nog door het park een wandeling maken en dat was het dan.
Dat was niet de afspraak. Wij moesten improviseren, hoe nu verder? Gelukkig deed de chauffeur het voorstel naar de Pyramide van Austerlitz te gaan, waar een – vanwege de warmte zeer welkome – consumptie voor eigen rekening gebuikt kon worden.

De ‘Pyramide van Austerlitz’ is gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. In 1804 liet generaal Marmont de piramide bouwen door het Frans-Bataafse leger, als eerbetoon aan zijn vriend en voorbeeld Napoleon Bonaparte. Geïnspireerd door diens veldtocht naar Egypte, koos Marmont voor een piramide, bekroond met een obelisk.
Deze obelisk was van hout en raakte snel in verval. In 1894 werd een nieuwe obelisk gebouwd van steen, maar de piramide zelf werd nauwelijks hersteld. Medio 2000 is besloten het geheel, met het bos eromheen, te renoveren met als uiteindelijke resultaat dat de ‘pyramide’ onder de stenen obelisk weer zichtbaar is geworden.
De paden rond de piramide waren zanderig en rul, dit liep wat zwaar. Maar gelukkig kon men daar van bijkomen op het gezellige terras.
De terugreis ging voorspoedig, de bus reed min of meer zonder oponthoud naar Hoorn.

In 2020 begon de reiscommissie met 65 aanmeldingen voor deze reis. Nu, twee jaar later, hebben wij 27 afmeldingen moeten noteren, helaas.
Wij willen Thea Knijn hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij aan deze reis heeft gehad en hopelijk gaat een volgende reis iets makkelijker. Voor 2023 gaan wij vol energie aan de gang met een leuke en betaalbare reis. De nieuwe reisinformatie komt in de nieuwsbrief van december 2022.

Museum Huis Doorn.
Museum Huis Doorn. (foto Netty Zander)

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.