Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2022 » Nummer 3 » Pagina 15

Najaarsstreekmiddag

zaterdag 5 november

Op de Najaarsstreekmiddag besteden we dit jaar aandacht aan het landschap.
André Bouwens geeft een inleiding onder de titel: ‘Het Geestmerambacht. Over wadden, geesten, venen en ruilverkaveling’. Hij is een van de leden van de werkgroep die zich bezighoudt met het project ‘Metamorfose van het Westfriese landschap’.
De middag wordt afgesloten met een optreden van de Skroifgroep Langedoik.

Plaats van samenkomst
We komen bij elkaar in Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 in Oudkarspel. Telefoon: 0226-753063.

Openstelling Regthuis
Deelnemers aan de Najaarsstreekmiddag kunnen voorafgaand aan het middagprogramma een bezoek brengen aan het Regthuis, Dorpsstraat 861 in Oudkarspel. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het Regthuis is een exposite te zien van de Stichting Langedijker Verleden. Het thema is: ‘Bruggen en paden in de Langedijk’. De expositie is in de bovenzaal die uitsluitend via een trap bereikbaar is.
Bezoekers van de expositie dienen daarom goed ter been te zijn.

Programma
12.00 uur mogelijkheid expositie in het Regthuis te bezoeken
13.00 uur zaal Het Behouden Huis open en ontvangst met koffie, thee en koek
13.30 uur opening door voorzitter Jan Smit
13.35 uur lezing André Bouwens deel 1
14.20 uur pauze met koffie en thee
14.45 uur lezing André Bouwens deel 2
15.30 uur optreden Skoifgroep Langedoik
16.15 uur afsluiting en aanvang gezellig samenzijn met een hapje een drankje
16.45 uur einde Najaarsstreekmiddag

Aanmelding en kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 15 per persoon. Daarbij is inbegrepen tweemaal koffie of thee met koek, één drankje en een hapje. Aanmelden is verplicht. U kunt dat doen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeldt u daarbij a.u.b. het woord Najaarsstreekmiddag en duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 1 november binnen te zijn.

Het Regthuis in Oudkarspel.
Het Regthuis in Oudkarspel. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.