Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Webwinkel » Boeken

Burgemeester Pieter Peereboom (1651-1735)

Burgemeester Pieter Peereboom (1651-1735) Het levensverhaal van Pieter Peereboom, een 18e-eeuwse regent-ondernemer uit Purmerend.
Geannoteerd en van een inleiding voorzien door Jack Otsen.
Stolphoevereeks XVII, uitgegeven onder auspiciën van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn.
Redactie: dr. A.J. Kölker en V.J. Nobel.

Voorwoord
Het was een verrassing voor alle bestuursleden toen de voorzitter, V.J. Nobel, op de vergadering van 16 februari 1988 een handgeschreven boek (netjes in perkamenten band) liet zien en mee kon delen dat dit werk ons door mevrouw J. Mol uit Alkmaar per legaat was toegekend. Nu is een legaat, meestal in de vorm van een som gelds, voor elke vereniging een teken van sympathie voor de doelstellingen van de betrokken vereniging. Deze schenking was echter nog duidelijker dan een geldbedrag, een blijk van waardering voor het werk van het Historisch Genootschap om het culturele erfgoed te bewaren en te beheren. Bovendien biedt deze schenking het bestuur de mogelijkheid om dit handschrift, dat bij gerucht wel bekend maar onvindbaar was, aan een bredere groep onderzoekers en geïnteresseerden ter hand te stellen.
Het is een uniek ego-document van een Noordhollandse regent die leeft in de tweede helft van de zeventiende en in de eerste decennia van de achttiende eeuw. Een autobiografie in dichtvorm naar het voorbeeld van Jacob Cats, in de volksmond ook wel 'Vadertje Cats" genoemd. Pieter Peereboom, burgemeester van Purmerend en door huwelijk gelieerd aan Hoornse patriciërsfamilies, speelde ook in West-Friesland zijn politieke rol mee.
Omdat dit werk aan ons Genootschap is geschonken, heeft het bestuur het als een taak gezien al onze leden de mogelijkheid te geven om van de inhoud van dit manuscript kennis te nemen. Het werk is echter te kostbaar om het alle belangstellenden zomaar uit te lenen. Vandaar dat het in beheer is bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn, welke ook onze oude archieven beheert. Een integrale uitgave met inleiding en toelichting bij ingewikkelde politieke situaties in die tijd is dus de beste oplossing.
Het Streekarchief Waterland was zo vriendelijk de transcriptie uit te typen, terwijl de heer Jack Otsen, docent geschiedenis aan het Don Bosco College te Volendam en al vele jaren onderzoeker van de historie van Purmerend, bereid was de tekst in te leiden en toe te lichten.
Westfriezen zijn nogal gek op gedichten. Welnu, hier bieden we u een levensverhaal op rijm aan van iemand die op latere leeftijd nog eens terugziet op zijn leven. Daardoor is een ons inziens belangrijk document ontstaan, dat inzicht geeft in de leef- en denkwereld van hogere kringen in de achttiende eeuw.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze verzen.
Namens de eindredactie van De Stolphoevereeks
Dr. A.J. Kölker

160 pag.
Prijs € 2,50, exclusief eventuele verzendkosten.
Definitief uitverkocht.

Alle prijzen zijn per stuk en exclusief eventuele verzendkosten.

Informatie, bestellen en afhalen: Contact.
Bestellingen kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar het Westfries Genootschap.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.