Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Webwinkel » Boeken

Verdwenen water, gewonnen melk

Verdwenen water, gewonnen melk Stolphoevereeks VI, uitgegeven onder auspiciën van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' door U.-M. 'West-Friesland' te Hoorn.

Voorwoord door C.N. Laan Dzn. vice-voorzitter Ned. Rundvee Stamboek; voorzitter Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland.

Overtuigd van de grote waarde, dat belangrijke feiten en de invloed van bepaalde personen of families in ons hedendaags leven en bestaan voor ons nageslacht worden bewaard en blijven voortleven, heb ik met grote waardering kennis genomen van de inhoud van 'Verdwenen water, gewonnen melk': Groneman, Groenhoven, Frans-stam.
Duidelijk komt hierin immers tot uiting het grote door hen gestelde ideaal om agrarisch Noord-Holland naar een hoger niveau te brengen op grondslag van de levensregel 'Kennis is macht'.
De namen Groneman-Groenhoven zijn in agrarische kringen, en zeker in die van de veehouderij en veefokkerij, een begrip geworden. Een grote kennis van zaken, gepaard met eenvoud, idealisme, strijdvaardigheid en doorzettingsvermogen, hebben in ruime mate hun resultaten voor het hedendaagse geslacht afgeworpen.
Door kennis te kunnen nemen van de grote schat van gegevens, welke evenals zovele andere dingen van historische waarde, zorgvuldig op 'Groenhoven' wordt bewaard is het de schrijver mogelijk geweest de "Groneman-geschiedenis" op een zeer lezenswaardige manier vast te leggen om haar op deze wijze - mede ter lering - voor het nageslacht te bewaren.
Grote bewondering en waardering heb ik voor haar, die momenteel met liefde en enthousiasme de traditie èn het werk van de familie voortzet: mej. Anna Petronella Groneman.
Dat zij de moeilijke taak, het instandhouden van het familiewerk waarin zo veel idealisme en kennis ligt opgesloten, weet voort te zetten verdient zeker onze hoge waardering.
Van harte hoop ik daarom dat zeer velen kennis zullen nemen van de geschiedenis en het werk, dat deze pioniersfamilie voor de agrarische bevolking in het algemeen, maar die van Noord-Holland in het bijzonder, heeft verricht.
Voorts hoop ik van ganser harte dat het mej. Groeman zal mogen gelukken de zware taak, die zij geheel vrijwillig op zich heeft genomen, te volvoeren: namelijk het begrip Groneman-Groenhoven nog lang te doen voortleven.
Berkhout, najaar 1967.
Door Volkert. J. Nobel, 1967, 130 pag.

Prijs: € 2,50, exclusief eventuele verzendkosten.

Alle prijzen zijn per stuk en exclusief eventuele verzendkosten.

Informatie, bestellen en afhalen: Contact.
Bestellingen kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar het Westfries Genootschap.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.