Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Neuvel, Anton (1842-1924)

Neuvel, Anton (1842-1924)
bron: St. Oud Wervershoof

Priester-pionier in Scandinavië

Geboren te Andijk (parochie Wervershoof) op 22 juli 1842. Overleden te Kopenhagen op 23 februari 1924.
Werd op 27 maart 1875 te Rome tot priester gewijd. Acht jaar werkte hij in Noorwegen en daarna vanaf 8 december 1883 in de Deense hoofdstad Kopenhagen (1% katholiek) als zielzorger van het St. Jozef-ziekenhuis en in de latere jaren tot aan zijn dood als stichter en pastoor van de H. Sacramentskerk met parochieschool. Als erkentelijkheid voor zijn pioniersarbeid ontving hij de benoeming tot Geheimkamerheer van de Paus.

Literatuur:
Honderd jaar St. Werenfriduskerk Wervershoof.

Gegevens aangeleverd door: Stichting Oud Wervershoof.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.