Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Boer, Cees de (1896-1977)

Boer, Cees de (1896-1977)
bron: WFON 35 (1968)

Bakker en... hoeder van een stukje West-Fries erfgoed

Geboren te Westwoud op 28 januari 1896 als zoon van Jan de Boer en Anna Overman.
Overleden te Wognum op 4 juni 1977, 81 jaar oud.

Cees de Boer werd bakker te Wadway in 1930, nadat hij door heel West-Friesland bij diverse bazen had gewerkt, o.a. bij bakker Raat in Medemblik. Tot in 1965, het jaar dat hij als bakker stopte, stookte hij zijn oven met takkenbossen. Met recht een ambachtelijke bakker. Naast de traditionele ontbijtkoek, speculaas, koekbeschuit en roggebrood, stond hij bekend als de maker van "Abrahams". Wanneer een bekend persoon vijftig jaar was geworden, werd er vaak een Abraham besteld. Bij voorkeur bij Cees de Boer. Zo'n Abrahampop van koek werd voorzien van een toepasselijk rijmpje, in crème opgespoten.

Behalve bakker, was hij een echte volksman. Deze graag geziene dorpsfiguur was jarenlang actief als secretaris van de vereniging "Volksvermaak" en regelde daardoor veel festiviteiten voor de gemeenschap in Wadway. Vervulde talloze malen de rol van ceremoniemeester op bruiloften en partijen. Zong dan steevast zijn lied: "Mensch, durf te leven", van de Langedijker componist Dirk Witte.

Hij vervulde tal van secretariaten van belangenorganisaties. Werd benoemd tot erelid van de Wognumse Middenstand. Ook was hij een van de oprichters van loterijvereniging "Armoe zoekt list". Daarnaast was hij een verwoed verzamelaar van allerlei West-Friese voorwerpen uit het verleden. In Museumboerderij West-Frisia te Hoogwoud staat een deel van zijn verzameling, o.a. een kaaspers, twee arrensleeën, servies- en linnengoed. Tevens verzamelde hij allerlei krantenartikelen met West-Friese historische wederwaardigheden, maar ook albums vol met oude portretjes van Westfriezen en Westfriezinnen.

Vermaard was zijn grote verzameling bakkerijspullen met de collectie koek- en speculaasplanken. De collectie bakkerijspullen vormt thans de basis van het Bakkerijmuseum te Medemblik. Daarmee werd Cees de Boer onbewust de grondlegger van dit museum. De familie Spil-de Boer (schoonzoon en dochter) beheren dit stukje cultureel erfgoed.

In 1967 ontving Cees de Boer voor zijn culturele activiteiten het ere-diploma van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans Westfries Genootschap geheten. Hij kreeg voor al zijn bemoeienissen de titel van president van de Republiek Wadway. Vertegenwoordigde in die hoedanigheid de gemeenschap van Wadway bij de officiële opening van het theaterkerkje aldaar door de toenmalige kroonprinses Beatrix. Wadway bestond in 1967 uit 18 huizen , een kerk en 65 inwoners en was toen nog onderdeel van de gemeente Wognum. Na de gemeentelijke herindeling van 1979 hoort Wadway bij de gemeente Opmeer. De titel van President van de Republiek Wadway stamt uit de tijd van de Bataafse Republiek, toen Wadway in navolging van andere dorpen zich losmaakte van de "Stede Wognum" en zich vervolgens uitriep tot de Republiek Wadway. Dat duurde echter kortstondig, maar in de gemeenschap van Wadway bleef deze titel voortleven.

Literatuur:
P.Th. van Kampen, "Bai Kees de Boer is alles even lekker!", in:WFON, 35-ste jaarbundel, 1968.
Jan de Bruin, "Onder de vleugels van de stad", in WFON 59-ste jaarbundel, 1992.
Ed Dekker, Cees de Boer, president van West-Friesland, in de rubriek Westflinge, NHD, Dagblad voor West-Friesland, 20 sept. 2006.
Theo en Marga Spil, Cees de Boer........ Wie kent hem niet, Uitgeverij Pirola, Schoorl, 2006.

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat.

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.