Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Schilstra, Johan J. (1915-1998)

Schilstra, Johan J. (1915-1998)
bron: ALT W-F 19

Vader van de Westfriese Omringdijk

Geboren te Apeldoorn op 28 februari 1915. Overleden te Bergen op 9 februari 1998.
Leraar Engels. Hoeder van het Noord-Hollandse en in het bijzonder van het Westfriese landschap. Beschermheer van dijken, molens en stolpen. Bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (nu Westfries Genootschap). Lid Provinciale Staten van Noord-Holland. Op 3 maart 1983 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland op initiatief van Johan Schilstra als statenlid de Westfriese Omringdijk als eerste provinciaal monument op de Provinciale monumentenlijst te zetten. Vrijetijds-historicus. Publiceerde tal van boeken over waterschapsgeschiedenis. Bekendste boek: In de ban van de Dijk: de Westfriese Omringdijk (1987).

Publicatie(s):
Dit land boven het IJ, Uitg. en drukkerij “West-Friesland”, Hoorn 1964. Uitgegeven onder auspiciën van het Historisch Genootschap “Oud West-Friesland” Stolphoevereeks III
In de ban van de dijk, de Westfriese Omringdijk, Uitg. Mij. West-Friesland i.s.m. het Westfries Genootschap, Hoorn, 1974. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van het Genootschap.
Wie water deert, Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969. Meijer Pers n.v. Wormerveer.

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.