Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » I. Algemeen; Instellingen

Westfriese Gatenkaas - I.7 Boek- en persgeschiedenis

Diepen, A.M.M. van, Printen, vercoopen ende coopen: de Alkmaarse boekhandel 1500 1650. Amsterdam, 1988. 123 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Eichhorn, J. en M. Pigge, De Schager Courant 1887 1891: liberalen versus clericalen. De Kakelepost, jrg. 5, 1990, nr. 5, p. 22-24 en jrg. 6, 1991, nr. 1, p. 10-16, ill.

Gruys, J.A. en C. de Wolf, Boekdrukkers en boekverkopers te Hoorn tot 1700, in: Feestbundel: Forty three studies in bibliography presented to prof. Dr. Wytze Hellinga … (Amsterdam, 1980), p. 249-276.

Oud gediende, een, der pers (ps. van C.W. Bruinvis), De levensloop van een honderdjarige; geschiedenis van de Alkmaarsche Courant (1799-1899). 10 p.

Plasse, J. van der, De Alkmaarse krantenstrijd, 1945 1950. Tussen streek en randstad: Alkmaar in de twintigste eeuw (Zutphen, 1990), p. 121-149, ill.

Plasse, J. van der, De Alkmaarse krantenstrijd: (de ondergang van de Vrije Alkmaarder) door Et. E. Luctor (ps. van J. van der Plasse). Alkmaar, 1988. 76 p.

Salverda, K., Vrije Westfriese Krant: een illusie na een fusie: voorgeschiedenis en gevolgen van een persfusie: inventariserend onderzoek naar een principieel persproject. Amsterdam, 1983. 125, XIX p., ill.

Vijfentwintig jaar V(rije) H(oornse) C(ourant) 1945-1970. Hoorn, (1970). 28 p., ill.

Vries, P.J. de: Het Nieuws- en Advertentieblad voor de Stad Enkhuizen en Omstreken (1854-1856). Jaargang 1854. Steevast, jaaruitgave Vereniging Oud Enkhuizen, 2008, p. 42-59, foto, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.