Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » I. Algemeen; Instellingen

Westfriese Gatenkaas - I.7 Boek- en persgeschiedenis

Diepen, A.M.M. van, Printen, vercoopen ende coopen: de Alkmaarse boekhandel 1500 1650. Amsterdam, 1988. 123 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Eichhorn, J. en M. Pigge, De Schager Courant 1887 1891: liberalen versus clericalen. De Kakelepost, jrg. 5, 1990, nr. 5, p. 22-24 en jrg. 6, 1991, nr. 1, p. 10-16, ill.

Gruys, J.A. en C. de Wolf, Boekdrukkers en boekverkopers te Hoorn tot 1700, in: Feestbundel: Forty three studies in bibliography presented to prof. Dr. Wytze Hellinga … (Amsterdam, 1980), p. 249-276.

Oud gediende, een, der pers (ps. van C.W. Bruinvis), De levensloop van een honderdjarige; geschiedenis van de Alkmaarsche Courant (1799-1899). 10 p.

Plasse, J. van der, De Alkmaarse krantenstrijd, 1945 1950. Tussen streek en randstad: Alkmaar in de twintigste eeuw (Zutphen, 1990), p. 121-149, ill.

Plasse, J. van der, De Alkmaarse krantenstrijd: (de ondergang van de Vrije Alkmaarder) door Et. E. Luctor (ps. van J. van der Plasse). Alkmaar, 1988. 76 p.

Salverda, K., Vrije Westfriese Krant: een illusie na een fusie: voorgeschiedenis en gevolgen van een persfusie: inventariserend onderzoek naar een principieel persproject. Amsterdam, 1983. 125, XIX p., ill.

Vijfentwintig jaar V(rije) H(oornse) C(ourant) 1945-1970. Hoorn, (1970). 28 p., ill.

Vries, P.J. de: Het Nieuws- en Advertentieblad voor de Stad Enkhuizen en Omstreken (1854-1856). Jaargang 1854. Steevast, jaaruitgave Vereniging Oud Enkhuizen, 2008, p. 42-59, foto, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.