Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » I. Algemeen; Instellingen

Westfriese Gatenkaas - I.8 Streekbeschrijvingen

n.b. Hierin ook verzamelingen van afbeeldingen.

Arkel, G. van en A.W. Weissman, Noord Hollandsche oudheden. Amsterdam, 1891-1905. 7 dln., ill.

Balk, J.T., De paden op, de lanen in; een dagje uit in het Noorderkwartier. (Alkmaar, 1979). 72 p., ill.

Balk, J.T., Een groet uit Noord Holland; een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw. Amsterdam, (1977). 159 p., ill.

Balk, J.T., Kleine mensen, grote mensen; meisjes en jongens, vrouwen en mannen in het Noorderkwartier. (Alkmaar, 1980). 72 p., ill.

Balk, J.T., Water, vriend en vijand; het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier. (Alkmaar, 1978). 72 p., ill.

Boomkamp, Gijsbert, De stadt Alkmaer met haare dorpen: een beschrijving uit 1740 van historisch erfgoed in Noord-Holland; ingel., uitg. en hertaald door de Werkgroep Oud Schrift van het Regionaal Archief Alkmaar. Wormer, 2010. 336 p., ill.

Boon, Piet, Tussen Hondenhemel en Munnickay: schetsen uit de geschiedenis van Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes. Andijk, 1986. 167 p., ill.

Bouman, J., Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord Holland. Purmerende, 1863. 105 p., ill. Heruitgave Purmerend, 1977.

Brieffies, Pim: Tussen Dracht en Evendeel: schetsen uit de historie van Hoogkarspel, Blokker en Westwoud. Midwoud, 2003. 127 p., ill.

Broekhuizen-Slot, Ina en Volkert J. Nobel: Typisch Westfries. Zwolle, 2009. 60 p., ill., foto's (West-Friesland Toen en Nu; 2).

Brouwer, D., Reizen in vroeger tijd in West-Friesland. WFON, jrg. 14, 1940, p. 160-169.

Burgher van Schoorel, D., Een kleyn cronyxken, waer in vertoont wordt hoe over eenige hondert jaren veel steden en dorpen by en om Wieringen waren …; en veel oude geschiedenisse die op verscheyden plaetsen zijn voorgevallen. Enchuysen, (c.1679). 15 p.

Enkhuizen en het Grootslag: twee schilderijen bekeken. Enkhuizen, 1994. 72 p., ill.

Hart, Het, van Nederland; steden en dorpen rond de Zuiderzee; 2e druk; door P.M. Bosscher, G.D. van der Heide, D. van der Vlis e.a. (Bussum, 1973). 228 p., ill. Met bibliografie. 1e druk 1973.

Havard, H., Verleden en heden; een togt langs de kusten van de Zuiderzee. Haarlem, 1875. 411 p., ill. Oorspronkelijke titel: La Hollande pittoresque; voyage aux villes mortes du Zuiderzee, 1874.

Heide, G.D. van der. De Watersteden. 's Gravenhage, (1979). 48 p., ill. Betreft Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. (Zutphen), 1987. 160 p., ill.

Komen, H., Verborgen verleden: dertien eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein in West-Friesland en Noord Kennemerland. Zuid Scharwoude, 1982. 63 p., ill.

Komen, Henk, Droge voeten op vrije grond: de geschiedenis van West-Friesland en Kennemerland in vogelvlucht. Heerhugowaard, 2001. 223p. ill.

Loosjes, A., Kerken en godshuizen (in) Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Alkmaar, Edam, Monnikendam, Naarden, Weesp en Haarlem. Amsterdam, (1925). 96 p., ill.

Loosjes, A., Wereldlijke openbare gebouwen in Noord Holland. Amsterdam, (1923). 72 p., ill.

Mens, J., Door het land van Radbout, Coen en Paludanus. Wormerveer, (c. 1948). 31 p., ill. Verscheen eerder in De Speelwagen, 2e jaargang (1947).

Nieuwenkamp, W.O.J. en J.G. Veldheer, Oude Hollandse steden aan de Zuiderzee. Haarlem, 1897. 49 p., ill.

Nieuwpoort, D., West-Friesland in vogelvlucht. WFON, jrg. 31, 1964, p. 75-101, ill.

Ooijevaar, Piet: De streek waar ik woon: Langedijk, Harenkarspel en omgeving. Schoorl, 2001. 160 p., ill.

Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland, en Westvriesland .. ; (door H.F. van Heussen); uyt het Latijn vert. en met aantn. opgehelderd door H. v(an) R(ijn). Leiden, 1721. 2 dln. in 1 band, ill.

Paludanus, R., Oudheid en natuurkundige verhandelingen, meestal betreklyk tot Westvriesland, of het Noorderkwartier. Leyden, 1766. VI, 279 p., ill. Vier verhandelingen m.b.t. Texel, het huidige Anna Paulowna en de Wieringerwaard.

Purmerend, Hoorn, Enkhuizen, Stavoren, Hindeloopen. Rotterdam, (1898). 16 p., ill. Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 4.

Reis door Noord-Holland in 1800 gedaan door de gebroeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad; ingel. en geann. door P. van Schaik, A.E.L. van IJzendoorn en W.M. Zappey. Edam, 2000. 38 p., ill. (Uitgaven van de kring van "Vrienden van de Hondsbossche"; 16).

Reisboek voor Noordholland boven het Noordzeekanaal en de Waddeneilanden. Alkmaar, (c. 1950). 256 p., ill.

Roselaar, J., Van Vlie tot Amstel; een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Hollands Noorderkwartier. Westzaan, (1954). 156 p., ill.

Schilstra, J.J., Dit land boven het IJ. (Hoorn, 1964). 128 p., ill.

Schilstra, J.J., Dit land boven het IJ. (Hoorn, 1966). 142 p., ill.

Schilstra, J.J., Dit land boven het IJ; (4e druk). Hoorn, (1972). 256 p., ill.

Sjerps, M.J., Langs oude dijken en terpen rondom Schagen, Sint-Maarten, Barsingerhorn, Harenkarspel, Eenigenburg en Warmenhuizen. Schagen, 1979. 72 p., ill.

Veranderend, Het, gezicht van Noord Holland; beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas; (onder redactie van M. Kranenburg Lycklama à Nijeholt e.a.). Amsterdam, (1976). 158 p., ill.

Westfriesch prentenboek met 77 afbeeldingen. Enkhuizen, (1911). 48 p.

Wijker, W., Onze omgeving; uit de kroniek; van Huisduinen tot St. Pancras en van Petten tot Winkel; (2e iets gewijzigde druk). (Schagen, 1977). 136 p., ill. 1e druk 1899.

Wit, A., Niedorp in historisch perspectief: de voormalige gemeenten Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel in vroeger tijden. Zaltbommel, 1993. 207 p., ill. Vervolg van 'Historie van de Niedorpen en Winkel' uit 1982.

Wortel, Th., Oude reizigers in West-Friesland. WFON, jrg. 4, 1930, p. 52-62.

Zwaan, J., Oude tekeningen vertellen over: De zeven steden van Hollands Noorderkwartier. Alphen aan den Rijn, 1969. 86 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.