Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » II. Hulpwetenschappen

Westfriese Gatenkaas - II.2 Genealogie, heraldiek en zegelkunde

Balk, J.Th., Noord Holland en zijn gemeenten (en gemeentewapens). Alkmaar, 1982. 100 p., ill.

Nieuwpoort, D., West-Friesland in wapens. WFON, jrg. 31, 1964, p. 30-45, ill. Over de afkomst van gemeentewapens.

Noord Holland met vlag en wapen; (catalogus van de tentoonstelling in) kasteel Radboud (te) Medemblik … (Muiderberg), 1971. 19 p. Betreft de overheidsheraldiek van Noordhollandse gemeenten.

Noordeloos, P., West-Friesland en zijn landzegels. WFON, jrg. 26, 1959, p. 5-17, ill.

Prins, E.C.M, De landschapszegels van West-Friesland omstreeks 1300. De Nederlandsche Leeuw, jrg. 75, 1958, p. 245-254, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.