Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » II. Hulpwetenschappen

Westfriese Gatenkaas - II.7 Archeologie

n.b. Zie ook III.2.

Bakker, J.A. en R.W. Brandt, Opgravingen te Hoogkarspel III; Grafheuvels en een terp uit de late bronstijd ten Z.W. van het Medemblikker Tolhuis (voorlopige mededeling). WFON, jrg. 33, 1966, p. 176-224, ill.

Bakker, J.A. en W.H. Metz, Opgravingen te Hoogkarspel IV; Het onderzoek in 1966 van vindplaats F ten Z.W. van het Medemblikker Tolhuis (voorlopige mededeling). WFON, jrg. 34, 1967, p. 202-228, ill.

Bakker, J.A., Ph.J. Woltering en W.J. Manssen, Opgravingen te Hoogkarspel V; Het onderzoek van vindplaats F in 1967 (voorlopige mededeling). WFON, jrg. 35, 1968, p. 193-199, ill.

Bakker, J.A., Archeologische objecten in Westfriesland Oost; prospectie bescherming en opgravingen in verband met ruilverkavelingen. Amsterdam, (1967). 12 p.

Bakker, J.A., Opgravingen te Hoogkarspel I; Het onderzoek van tumulus I en naaste omgeving. WFON, jrg. 26, 1959, p. 159-181, ill.

Bakker, J.A., Opgravingen te Hoogkarspel II; Grafheuvelresten bij tumulus I achter de Watertoren. WFON, jrg. 33, 1966, p. 168-176, ill.

Beekman, A.A., De zogenaamde terpen in de buurt van Schagen. Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, jrg. 51, 1934, p. 152-166, ill.

Belonje, J. en L. Melchior, Terpen in Westfriesland. Oudheidkundige Mededeelingen uit 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden, N.R., jrg. 10, 1929, p. 5-.

Brandt, R.W., Aardewerk uit enkele Bronstijdnederzettingen in West-Friesland. Archeologie en oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie (Assen, 1988), p. 206-207, ill.

Burck, P. du, Oudheidkundige vondsten en waarnemingen tijdens een bodemkartering en hun betekenis voor de bewonings en ontginningsgeschiedenis van de kop van Noordholland. Westerheem, jrg. 8, 1959 60, p. 90-103, ill. Anna Paulowna, Koegras, Zijpe.

Buurman, J., A middle bronze age corn stack at Twisk, province of North Holland. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 37, 1987 (Amersfoort, 1989), p. 7-37, ill.

Buurman, Janneke, Archaeobotanical investigations of a Middle and Late Bronze Age settlement at Westwoud (West-Friesland). Berichten van de R.O.B., vol. 43 (1998-99), p. 99-140.

Buurman, Janneke, The eastern part of West-Friesland in later prehistory: agricultural and environmental aspects. Z.pl., 1996. 223 p., ill. Proefschrift Leiden.

Buurman, J., Carbonized plant remains from a pre Roman Iron Age house site at Opperdoes, West-Friesland, The Netherlands. Vegetation History and Archaeology, jrg. 2, 1993, p. 69-78, ill.

Buurman, J., Economy and environment in Bronze Age West-Friesland, Noord Holland (from wetland to wetland). The exploitation of wetlands (Oxford, 1988), p. 267-292, ill.

Dekker, L.W. en M.D. de Weerd, Bodemvondsten en bodemopbouw in Midden West-Friesland. Boor en Spade, nr. 19, 1975, p. 39-53, ill.

Diederik, F., Archeologica: de archeologie van het noorden van Noord Holland in historisch en landschappelijk perspectief. Schoorl, 1989. 183 p., ill.

Diederik, F., Dorpen terp, een onderzoek naar een laat middeleeuwse woonplaats te Schagen. Westerheem, jrg. 32, 1983, nr. 4, p. 202-213, ill.

Diederik, F., Lagedijk, een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd te Schagen. Westerheem, jrg. 30, 1981, nr. 6, p. 220-244, ill.

Diederik, F., Tien jaar archeologisch onderzoek in Schagen en omstreken. Westerheem, jrg. 34, 1985, nr. 5, p. 197-218, ill.

Diederik, Frans: Schervengericht: een onderzoek naar inheems aardewerk uit de late derde en vierde eeuw in de Kop van Noord-Holland. Amsterdam, 2002. 168 p., ill.

Giffen, A.E. van, Grafheuvels uit de midden bronstijd met nederzettingssporen van de klokbekercultuur bij Oostwoud. WFON, jrg. 29, 1962, p. 199-209, ill.

Hogestijn, J.W.H. en P.J. Woltering, Het woiffie van Soibekarspel: een laat neolitisch vrouwengraf te Sijbekarspel. WFON, jrg. 57, 1990, p. 152-164, ill.

Jong-Lambregts, Nancy de, Peter Bitter en Lisette Verspay-Frank: Tussen Zwaard en Fortuin: opgravingen in Alkmaar 2002-2005. Alkmaar, 2007. 288 p., ill. (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie; 12).

Klok, H.J., Taak en methode van de zgn. archeologische streekbeschrijving (=landesaufname) II. Westerheem, jrg. 23, 1974, p. 195-213, ill. Betreft de polder Het Grootslag.

Mensch, P.J.A. van en G.F. IJzereef, Animal remains from a bronze age settlement near Andijk, Province of North Holland. Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 25, 1975, p. 55-68, ill.

Modderman, P.J.R., Bijzettingen en bewoningssporen uit de bronstijd te Zwaagdijk, gem. Wervershoof. WFON, jrg. 31, 1964, p. 209-229, ill. + bijlagen van Butler p. 230-242, ill. en Clason p. 243-254, ill.

Modderman, P.J.R., Een periodenheuvel uit de Midden Bronstijd op het bullenland te Hoogkarspel. WFON, jrg. 41, 1974, p. 251-259, ill. Betreft afgraving prehistorische grafheuvel te Hoogkarspel op perceel achter de watertoren.

Pals, J.P., B. van Geel en A. Delfos, Palaeoecological studies in the Klokkeweel bog near Hoogkarspel (prov. of Noord Holland). Review of Paleobotany and palynology, jrg. 30, 1980, p. 371-418, ill.

Pasveer, J.M., H.T. Uytterschaut, Twee Laat Neolithische skeletten uit Noord Holland: een fysisch anthropologisch onderzoek. Westerheem, jrg. 41, 1992, nr. 6, p. 268-275. Betreft te Sijbekarspel en Hoogwoud opgegraven skeletten.

Regteren Altena, J.F. van, J. Buurman en G.F. IJzereef, Het Valkje, gem. Bovenkarspel: opgraving van nederzettingssporen uit de Midden en Late Bronstijd en van sporen van de Middeleeuwse landinrichting. Jaarverslag ROB 1979, p. 24-34.

Regteren Altena, J.F. van, Nieuwe opgravingen van een neolitische nederzetting te Zandwerven, gemeente Spanbroek. WFON, jrg. 25, 1958, p. 144-159.

Roep, Th.B. en J.F. van Regteren Altena, Paleotidal levels in tidal sediments (3800-3635 BP); compaction, sea level rise and human occupation (3275-2620 BP) at Bovenkarspel (NW Netherlands). Tide influenced sedimentary environments and facies (Dordrecht, 1988), p. 215-231, ill.

Runia, L.T., The chemical analysis of prehistoric bones: a paleodietry and ecoarchaeological study of Bronze Age West-Friesland. Oxford, 1987.

Schermer, A., Geestmerambacht; beschrijving van vondsten en waarnemingen gedaan tijdens de herverkaveling in de jaren 1956-1960 in hoofdzaak aangaande de vroege middeleeuwen. WFON, jrg. 35, 1968, p. 213-228, ill., jrg. 36, 1969, p. 172-190, ill; jrg 38, 1971, p 144-160, ill; jrg 40, 1973, p 245-264, ill,; jrg 42, 1975, p 236-237, ill.

Therkorn, L.L., The excavation at Schagen Lagedijk, 1978. Archeologie en oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie (Assen, 1988), p. 186-205, ill.

Venne, Aleike van de: Poken en stoken, brouwen en koken: archeologie en geschiedenis van 100 ambachtelijke ovens. Amsterdam, 2008. 272 p., ill. (AWN-reeks; 4). Bevat gegevens over ovens in o.a. Alkmaar en Hoorn.

Vries Metz, W.H. de, Luchtfoto archeologie in Oostelijk West-Friesland: mogelijkheden en resultaten van archeologisch Remote Sensing in een verdwijnend prehistorisch cultuurlandschap. Amsterdam, 1993. 343 p., ill. Proefschrift UvA.

Waals, J.D. van der e.a., De zool van tumulus XIII bij 'de Ark', gemeente Wervershoof. WFON, jrg. 28, 1961, p. 53-96, ill.

Wiese, W.F.G., De verspreiding der archeologische gegevens van West-Friesland in verband met de morfogenese. Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, jrg. 73, 1956, p. 23-42, ill.

Wiese, W.F.G., Een onvoltooide speurtocht; tien jaar Archeologische Werkgroep West-Friesland. WFON, jrg. 31, 1961, p. 13-29, ill.

Wiese, W.F.G., Recente vondst van een vuurstenen sikkel te Enkhuizen, gevonden door archeologische inventarisatie in West-Friesland en: Twee vuurstenen sikkels bij Enkhuizen. Westerheem, jrg 3, 1954, p. 87 en 94-95, ill., jrg 4, 1955, p. 5 en jrg 5, 1956, p. 64-66, ill.

Woltering, P.J. e.a., Early Medieval Noord-Holland surveyed: the Hollands Noorderkwartier sheet: Early Middle Ages of the Archaeological map of the Netherlands, Berichten van de R.O.B., vol. 43 (1998-99), p. 361-370.

IJzereef, G.F., Bronze age animal bones from Bovenkarspel; the excavation at het Valkje. Amersfoort, 1981. 228 p., ill. Tevens verschenen als proefschrift Amsterdam G.U.

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.