Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.5 Circa 1568 - circa 1795

Appel, L., De slag op de Zuiderzee. Monnickendam, (1973). 88 p., ill.

Beelaerts van Blokland, C.A.J., Historiam collegii Consiliariorum Commissorum (Gecommitteerde Raden) in Hollandia et Westfrisia. Lugduni Batavorum, 1838. 66 p. Disputatie Leiden.

Beeloo, A., Noord Holland en de Noord Hollanders in den vrijheidsoorlog tegen Spanje. Haarlem, 1852. XIV, 400 p.

Bossaers, K.W.J.M., "Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen": bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag, 1996. 263 p., ill. Proefschrift UvA.

Brouwer, D., De bestuursinrichting van West Friesche dorpen, 18e eeuw. WFON, jrg. 12, 1938, p. 173-181.

Damme, A. van, Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden in Holland en West-Friesland 1580-1807. Haarlem, 1904. 12 p.

Dekker, R.(M.), Holland in beroering: oproeren in de 17de en 18de eeuw. Baarn, (1982). 199 p., ill. Met bibliografie. Ook verschenen als proefschrift Amsterdam G.U.

Dresch, N.J.M., De rooftocht van Dirk Maartensz. van Schagen en zijn bende in 1568 in Noord Holland. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 46, 1925, p. 312-374.

Dresch, N.J.M., Rekening van Maerten Ruychaver, thesaurier in het Noorderkwartier, 1572-1573. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 49, 1928, p. 45-127.

Goede, A. de, De staten van West-Friesland. Fertelsels van de Styk Spain, orgaan van de Westfriese Styk, jrg. 8, 1945, p. 85 94.

Groot, J.C.C., Het schrikbewind van Sonoy in West-Friesland. Sint Bavo: Godsdienstig Weekblad van het Bisdom Haarlem, jrg. 17, 1914, p. 468-483.

Lavell, C., De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poëzie tot 1648. Schagen, 1986. 133 p., ill.

Lavell, C., De slag op de Zuiderzee: een vergeten geschiedenis gezien door tijdgenoten, geschiedschrijvers en dichters. WFON, jrg. 53, 1986, p. 43-68, ill.

Looijesteijn, H.L.J., 't Geslacht der vrome martelaar: Jan Jeroensz van der Laen en zijn nageslacht, ca. 1530-1747. Amsterdam, 1997.

Nierop, Henk van, Het verraad van het Noorderkwartier; oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand. Amsterdam, 1999. 343 p., ill.

Nijland, A.H., De slag op de Zuiderzee in 1573. Hoorn, 1873. 44 p.

Persman, J.R., De bestuursorganisatie in West-Friesland en het Noorderkwartier vanaf de eerste vergadering van de Staten van Noord Holland in 1573 tot 1795. WFON, jrg. 40, 1973, p. 136-160, ill.

Roorda, D.J., Partij en factie; de oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties. Groningen, 1961. XII, 268 p. Proefschrift Utrecht.

Storck, W., De Westfriezen in 1573. Groningen, 1846. 327 p., ill.

Thurkow, C.T.F., De Westfriese Admiraliteit. Enkhuizen, (1945). 51 p.

Vogels, F., West-Friesland in de geuzentijd. WFON, jrg. 14, 1940, p. 177-190.

Westfriese, Een, zeeman als slaaf in Barbarije: verslag van de belevenissen van Jan Cornelisz Dekker in Marokko, 1715-1743; met een inleiding van Piet Boon. Schoorl, 1987. 96 p., ill.

Witkamp, E.S., De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573. Hoorn, 1873. 15 p.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.