Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.8 WO II (1940-1945)

Adviescommissies in het Districts militaire commissariaat Hoorn G 06. (Hoorn, 1945). 40 p. Bevat gegevens over de zuiveringscommissies in West-Friesland.

Drama, Het, van Rustenburg en Houtlust; 11 october 1944 11 october 1976. Z.pl., (1976). 8 p., ill.

Geschiedschrijving Militair Gezag district Hoorn. (Hoorn, 1945). 30 p.

Grooff, Niek Jan (samenst.): De bevrijding van Schagen en omstreken, mei 1945, in foto's, documenten en andere materialen. Schagen, 2005. 160 p., ill.

Hoven, Janneke te, en Ruud Spruit: Onderduik in West-Friesland: herinneringen van joodse kinderen en hun redders. Midwoud, 2009. 84 p., ill. Boek, met interviews op dvd.

Kooij, I., N. J. Grooff, Schagen en omstreken van mobilisatie tot bevrijding. Hulst, 1993. 95 p. ill.

Mannen, De, van overste Wastenecker; de geschiedenis van de B.S. in Noord Hollands Noorderkwartier. Den Helder, 1947. 253 p., ill. Betreft de Binnenlandsche Strijdkrachten.

Neerincx, M., Nationaal socialisme en fascisme in Onze Courant 1933-1939: een onderzoek naar de houding van een regionaal katholiek dagblad ten aanzien van … ontwikkelingen in Duitsland en Italië. Amsterdam, 1984, 109 p. Doctoraalscriptie Amsterdam VU.

Om nooit te vergeten; 50 V.(rij) N.(ederland) bulletins voor West-Friesland 1944 '45. Hoorn, (1947). 102 p., ill.

Verzet in West-Friesland: de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940 1945; onder red. van Jan van Baar e.a. Schoorl, 1990. 192 p., ill.

Vries, P.J. de, Kroniek van een knokploeg in oostelijk West-Friesland. WFON, jrg. 61, 1994, p. 115-139, ill.

Vries, P.J. de: Het IJsselmeerflottielje I: oorlog op het IJsselmeer (1939-1940). Steevast, 2009, p. 56-71, foto's, krt.

Vries, P.J. de: Het IJsselmeerflottielje II: de sleepboten. Steevast, 2009, p. 72-79, foto's.

Vries, Pieter-Jan de, Sporen van strijd. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill. krt. (West-Friesland Toen en Nu; 7)

West-Friesland in de jaren 40/45: schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland. Hoorn, 1983. 80 p., ill.

Wiering, Pzn., J., Een episode uit het verzet in West-Friesland. WFON, jrg. 18, 1946, p. 157-168. De auteur, wonend aan de Zwaagdijk onder Nibbixwoud, was medewerker aan het droppingsveld 'Olivier'.

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.