Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.11 Nutsvoorzieningen

Drinkwatergeschiedenis van West-Friesland. Z.pl., 1997. 33p., ill.

Halve, Een, eeuw PEN 1917-1967; vijftig jaar elektriciteit in Noord Holland; (door F.W.J. Straakenbroek, S.A. Korporaal en F.S. Zuydwijk). (Bloemendaal, 1967). 215 p., ill.

Hijmans, W., Van duin tot IJsselmeer; uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord Holland. Amsterdam, (1970). 124 p., ill.

Kouwenberg, L.J.N., Alkmaar verlicht; van pijpgas tot aardgas; de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853. Schoorl, 1982. 108 p.,ill.

Nobel, Volkert J., Schaalvergroting drukt ook haar stempel op nuts-voorzieningen. WFON, 66 (1999), p. 108-118, ill.

Vis, G.N.M., Van 'vulliscuyl' tot huisvuilcentrale: vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden. Hilversum, 1996. 144 p., ull.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.