Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.2 Demografie

Bouma, L., Bodemgebruik en bevolkingsgroei in West-Friesland. Tijdschrift voor Economische Geschiedenis, jrg. 21, 1930, p. 6-.

Brouwer, D., De bevolking van West-Friesland in 1795 en 1936. WFON, jrg. 12, 1938, p. 133-139.

Dillen, J.G. van, Summiere staat van de in 1622 in de provincie Holland gehouden volkstelling. Economisch-Historisch Jaarboek, jrg. 21, 1937-39, p. 167-189.

Kok, F.J.F., Het Westfriese katholieke veehoudersgezin: een demografische analyse aan de hand van genealogieën over de periode 1820-1910. Amsterdam, 1989. 87 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Renooij, Willem: Een kachel op de prairie: familie [Koelemaij] uit Hoogkarspel in 1897 aan de wieg van stadje Nederland in Texas. WFON, 68 (2001), p. 123-132, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.