Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.3 Agrarische geschiedenis

n.b. Hieronder ook boerderijen (zie daarvoor ook VII.5, Brandts Buys).

Bakker, C. de, 'Alkmaarse exportveiling van land- en tuinbouwprodukten'. Alkmaar, 1990. 2 dln., ill.

Bakker, C. de, Honderd jaar draait de veilingklok in de Westfriese tuinbouw. WFON, jrg. 54, 1987, p. 19-32, ill.

Balk, J.Th., 't Hek staat open: het Westfriese erf op; Wijndel J.G. Jongens - fotografie. Wormerveer, 1989. 63 p., ill.

Barten, E., "… en rukte overal alles weg, waer zij trof…": de runderpest in Nederland, met nadruk op de Langedijk, in de 18de eeuw (1713-1784). Noord-Scharwoude, (1983). 69, XVI p., ill.

Beemster, Rob, Van Balticum tot Bakker: een onderzoek naar de graan- en broodvoorziening in Hoorn en Enkhuizen in de zeventiende en achttiende eeuw. Bovenkarspel, 1997. 105 bl. Doctoraalscriptie Utrecht.

Beemsterboer, P., De Westfriese tuinbouw na 1880. WFON, jrg. 32, 1965, p. 107-119, ill.

Benthem, R.J., Boerderijbeplanting in West-Friesland. WFON, jrg. 31, 1964, p. 102-115, ill.

Bison, M., 100 jaar veiling & tuinder 1887-1987. Beverwijk, 1986. 176 p., ill.

Boer, J. de, Het Westfriese leven rond 1860 op de boerderij; 2e verb. uitg. Medemblik, 1965. 128 p. 1e druk 1960.

Boon, Piet, De Flora in geuren en kleuren: het verhaal van de Westfriese Flora in Bovenkarspel, de hoofdstad van de kleibol. Bovenkarspel, 1993. 96 p., ill.

Dekker, Ed: Coöperatie “De Goede Verwachting”. De Overhaal, 2008, p. 37-45, ill.

Dekker, Ed, Westfriese tulpenbroeierij vertoont explosieve groei. WFON, 65 (1998), p. 94-101, ill.

Dekker, Ed, Westfriese zuivelhistorie. Van de 83 fabrieken is er nog 1 over. WFON, 65 (1998), p. 54-60, ill.

Entius, S., 100 jaar Broeker veiling: 350 jaar tuinbouw- en veilinggeschiedenis in de Langedijk. Broek op Langedijk, 1986. 95 p., ill.

Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nieuwe Drechterlandse veefonds …; (door J. de Jong). (Hoogkarspel, 1921). 14 p.

Flierman, J., Historie van de fruitteelt in West-Friesland. WFON, jrg. 41, 1974, p. 109-120, ill.

Gedenkboek ter herinnering aan het vijf en twintigjarig bestaan van het Noordhollandsch landbouwcrediet. Z.pl., (1912). 19, XXVII p., ill. Hoofdkantoor Alkmaar.

Gedenkboek tuinbouwbond Langedijker groenten centrale te Broek op Langedijk 1887 - 29 juli - 1937; (door B.P. Ytsma). (Broek op Langedijk, 1937). 115 p., ill.

Gedenkboekje aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Coöperatieve marktvereniging De Volharding voor Wognum, Nibbixwoud en omstreken. (Wognum, 1969). 23 p., ill.

Gedenkschrift betreffende Wouter Sluis …; (een verdienstelijk pionier op landbouwgebied); samengest. door D. Brander Tzn., H.B. Hylkema en L.T.C. Schey. Midden-Beemster, (1928). 77 p., ill.

Geel, Bas van en Marjolein van der Linden: Het middeleeuws milieuarchief van de Noord-Hollandse daliegaten. Westerheem, jrg. 54 (2005), no. 3, p. 114-120. Informatie over het middeleeuws agrarisch bedrijf in het gebied tussen Berkhout, Ursem en Schardam.

Geus, J.P., De Vroonlanden bij Alkmaar: beschrijving van de tot de Grafelijkheid behorende landerijen gelegen in de bannen van Sint Pancras, Koedijk, …, Kalverdijk en Hensbroek … van 1531-1724, deel I. Capelle aan den IJssel, 1986. X, 159 p., ill.

Geus, J.P., De Vroonlanden bij Alkmaar: alfabetische lijst van mede-eigenaren, pachters, kopers, e.d. van de Vroonlanden gelegen in de bannen van Sint Pancras, Koedijk, … en Hensbroek van 1531-1724, deel II. Capelle aan den IJssel, 1987. 212 p.

Gezondheid; (jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Holland). (Alkmaar, 1971). 87 p., ill.

Goede, A. de, Iets over Westfriese hooistekersregelingen. Ons Eigen Volk, jrg. 2, 1941, p. 127-139.

Groeneveld, J., Het Geestmerambacht: van vaar- naar rijpolder. Veranderend Nederland: een halve eeuw ontwikkelingen op het platteland (Maastricht enz., 1985) p. 154-165, ill.

Groot, N., Het Westfriese geslacht Groot (stam Straetsman); stamboom en geschiedenis vanaf ca. 1650 tot heden. (Heinkenszand, 1982). 132 p., ill. Met hoofdstukken over godsdienst- en tuinbouwgeschiedenis van Andijk en Enkhuizen.

Groot, N., Tuinzaadteelt en -handel in West-Friesland: ontwikkelingen in 60 jaar. WFON, jrg. 51, 1984, p. 135-150, ill.

Growing a hundred years; S(luis) en G(root) 1867 - 1967. (Enkhuizen, 1967). 54 p., ill. Betreft een zaadteelt en -handel.

Hekker, R.C., Nieuwe bouwstoffen voor de geschiedenis van de Noordhollandse boerderij. Speelwagen, jrg. 6, 1951, p. 203-212, ill.

Honing, Y. van der en S.J. Langeraar, De ontwikkeling van het veevoedkundig onderzoek bij het Rijkslandbouwproefstation 'Hoorn' en het Instituut voor Veevoedingsonderzoek sinds 1890. Jaarverslag IVVO (Lelystad, 1990) p. 27-43, ill.

Hoogland, M., Coöperatievorming in West-Friesland aan het begin van deze eeuw: verschillen in ontwikkeling bij protestanten en katholieken. Holland, jrg. 24, 1992, nr. 3, p. 160-176, ill.

Kapitein, A., Veemarkt in Schagen. (Schagen, z.j.). 256 p., ill.

Keuken, Jan: De vergeten Vereeniging uit Winkel. Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 26, 1996, p. 1-7, ill. Betreft de "Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier".

Koenis, Piet, Van vaarpolder naar rijpolder. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 14)

Kroon, C., Gerrit/Wijntje Stapel en fam(ilie). WFON, jrg. 43, 1976, p. 87-101, ill.

Kroon, C., Onze Zwartbonte: 100 jaar rundveefokkerij in Noord-Holland. Oostwoud, 1997. 182 p. ill.

Lodewijk, T., Goud op de klei; (50 jaar Bloembollenveilingvereniging West-Friesland). (Bovenkarspel, 1969). 186 p., ill.

Merens, A., Contracten betreffende de levering van Westfriesch vee naar Boston (Nrd. Amerika) in 1635. Economisch-Historisch Jaarboek, jrg. 19, 1935, p. 97 115. Nabetrachting in jrg. 22, 1943, p. 20 25.

Na vijf-en-twintig jaar; de groenteveiling te Broek op Langedijk voorheen en thans; 1887-1912; door de tuinbouwvereeniging Groentecultuur. (Broek op Langedijk), 1912. 37 p., ill.

Nobel, V.J., Honderd jaar Paasvee in Schagen. Schagen, 1993. 80 p., ill.

Nobel, Volkert J., Van bullestiek tot Delta: dik 200 jaar rundveeverbetering in West-Friesland. WFON, 65 (1998), p. 66-81, ill.

Nobel, V.J., Verdwenen water, gewonnen melk: Groneman - Groenhoven - Frans stam. (Hoorn, 1968). 130 p., ill. Betreft de veehouders- en veefokkersfamilie Groneman.

Nobel, Volkert J., West-Friesland op de schop. WFON, 65 (1998), p. 19-32, ill. Bewerking van concept Van J.G.I. van Beek uit 1983.

Nobel, Volkert J.,: Kermis in 1924: niet overal op zondag. WFON 71 (2004), p. 44-45.

Noordeloos, P., Begin en eerste ontwikkeling van de zaadteelt en zaadhandel in Oostelijk Drechterland. WFON, jrg. 27, 1960, p. 102-113.

Openingsrede; (door P. van Foreest) en verslag der verrichtingen van de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, bij gelegenheid van haar vijf-entwintigjarig jubileum …; (door G. Wonder). Hoorn, 1896. 63 p.

Rapporten met betrekking tot de bodemgesteldheid van de Wieringermeer en van den Andijker proefpolder. 's-Gravenhage, 1929. VI, 309 p., ill.

Rapporten met betrekking tot de onderzoekingen in den Andijker proefpolder gedurende de eerste vier cultuurjaren … 's-Gravenhage, 1932. XI, 338 p., ill.

Renes, J. m.m.v. K. Wagenaar, Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Schagerkogge. Wageningen, 1986. 77 p., ill.

Rietsema, C., Rapport over de moeilijkheden in den Noordhollandschen tuinbouw. 's-Gravenhage, 1937. 50 p., ill.

Ruilverkaveling Westwoud. Z.pl., (1999). 72 p. ill.

Rijkslandbouwproefstation, Het, te Hoorn; (door B.R. de Bruijn). (Hoorn, c. 1911). 11 p.

Slot, F., 10 jaar Waarborginstituut voor de tuinbouw in Noord-Holland 1954-1964. (Haarlem, 1964). 72 p., ill.

Stapel, K.P., Over Westfriese rundveefokkers. WFON, jrg. 31, 1964, p. 116-128, ill.

Timmer, Maarten: C. Koster & Zoons en de Landbouwcrisiswet van 1933. WFON 75 (2008), p. 8-26.

Timmer, Maarten, Tuinders, bollenbouwers en saetluyden. Zwolle, 2010. 60 p., ill. krt. (West-Friesland Toen en Nu; 8)

Timmer, Maarten, Turkse allochtoon van Chinese komaf ingeburgerd. WFON, jrg. 77 (2010), p. 41-53, ill. foto's.

Twaalf en een half jaar Proefboerderij Noord-Holland; (door P.N. Roele). (Schagen, 1966). 31 p., ill.

Twintig jaar K.I.; (door J.J. Oudejans en C. de Waal). (Sijbekarspel, 1968). 46 p., ill.

Vereeniging, De, tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier en de zuivelbereiding in haar werkgebied; (door L.T.C. Schey). (Warnsveld, 1956). 57 p.

Verhandeling van landereyen; en byzonder in de provincie van Holland en West-Vriesland, als mede in Zeeland. Leeuwarden, 1739. 118 p.

Vijfenzeventig jaar Hoorn; jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Instituut voor veevoedingsonderzoek Hoorn; (door A.M. Frens, N.D. Dijkstra, J. Dammers e.a.). (Hoorn, 1965). 72 p., ill.

Vijf en twintig jaar verenigingsleven; (door S. Zeeman). Z.pl., (1921). 27 p. Betreft de Langedijker groenten-centrale.

Vijftig jaar boter-kaascontrôle in Noord-Holland. (Alkmaar, 1970). 31 p., ill.

Vijftig jaar veilingvereniging de Noordermarktbond te Noord-Scharwoude …; (door L. Mallekote). (Noord-Scharwoude, 1963). 128 p., ill.

Waal, D. de: De Drieban: van varen naar rijden: ruilverkaveling De Drieban. Venhuizen, 2004. 111 p., ill.

Wichers, A.J., Voorkeuren voor voorlichting; verslag van een onderzoek naar de voorlichtingspatronen voor tuinbouwbedrijf en huishouden in de Streek. Wageningen, 1959. 137 p., ill.

Wit, Jaap de, Ach Lieve Tijd West-Friesland; twintig eeuwen Westfriezen en hun boeren. Zwolle, 1999. p. 201-224, ill.

Wit, Aat: Leven en werken in de polders van de Niedorperkogge tot 1970 en de ingrijpende veranderingen daarna. Informatieblad, nr. 7 (2006), p. 3-14.

Wit, Aat: Openbare verlichting in de voormalige gemeenten Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel. Informatieblad, nr. 46 (2006), p. 29-37.

75 jaar Holland Flowers Festival, Midwoud 2008, 116 p. ill., foto's.

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.