Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.5 Visserij en jacht

Bremer, J.T., Drie eeuwen zoutharingvisserij te Enkhuizen 1550-1850. Enkhuizen, 1981. 25 p.

Dekker, P., De walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 1770-1803. WFON, jrg. 40, 1973, p. 28-90, ill. Bevat namenlijst van commandeurs en schepelingen.

Dorleijn, P., Geen moed vist ook; fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. (Bussum, 1977). 159 p., ill.

Dorleijn, P., Van gaand en staand want; de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee; I. (Bussum, 1982). 276 p., ill. Betreft Enkhuizen en Hoorn. Met bibliografie.

Hoek, P.P.C., Rapport over de visscherij in de Zuiderzee; uitgebracht aan het Collegie voor de zeevisscherijen. Leiden, 1889. 114 p.

Kranenburg, H.A.H., De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek. Amsterdam, 1946. VI, 230 p. Met bibliografie.

Redeke, H.C., Rapport over onderzoekingen betreffende de visscherij in de Zuiderzee ingesteld in de jaren 1905 en 1906. 's-Gravenhage, 1907. LXIV, 155, 51, 18, 22, 21 p., ill.

Schaper, A., De IJsselmeervisserij. Amsterdam, 1962. 164 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Visser, M.A.J., De Noordzeeharingvisserij te Enkhuizen in de 18e eeuw. Westfries jaarboek, 1e serie, deel 2, 1939, p. 1-71.

Ypma, Y.N., Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Amsterdam, 1962. 224 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Zuiderzee-visscherij, De; rapport eener commissie (vz. J.F. Neeb) tot onderzoek. Leiden, 1905. 266 p.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.