Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.6 Ambacht, industrie, techniek

n.b. Hieronder ook zuivelindustrie.

Aker, C.M. e.a. (red.): En toen werd het hek gesloten: de geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland. Hoorn, 2002. 152 p., ill.

Bartstra, Douwe: Gasbronnen in Noord-Holland van 1895 tot heden. Middenbeemster, 2003. 139 p., ill.

Brautigam, J.G. e.a., Noordhollands Noorden nu en in de toekomst. Noord-Holland, jrg. 8, 1963, p. 198-220, ill. Betreft de industrialisatie van het Noorderkwartier.

Dekker, Ed, Venhuizer Jan Rood (1825-1901) eerste van zes generaties bakkers Rood. WFON, jrg. 63, 1996, p. 60-73, ill.

Fabrieken, bond, mensen: gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de Bond van op coöperatieve grondslag werkende zuivelfabrieken in Noordholland …; (door A. Kruithof). (Alkmaar, 1956). 80 p., ill.

Fruithof, Th., Schuitenmakerij in West-Friesland. Uit het Peperhuis, mededelingen van het Zuiderzeemuseum, 1976, p. 20-39, ill. Gevolgd door: De zeilen en hun makers, p. 40-45, ill.

Gootjes, P., Bedrijfseconomische beschouwingen over de structuur van de coöperatieve zuivelfabricage in Noord-Holland benoorden het IJ. Groningen enz., 1954. X, 159, XIV p., ill. Proefschrift Amsterdam G.U.

Gerrit Kaper en 60 jaar kaashandel in Noord-Holland; (door P. de Jong). Rijswijk, 1984. 44 p., ill.

Hoogland, Martien, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun handel en nijverheid. Zwolle, 199. p. 273-296, ill.

Hoorn des overvloeds: de bloeiperiode van het Noord-Hollandse slibaardewerk (ca. 1580-ca. 1650). Oosthuizen, 1997.

Keller, Vera: Cornelis Drebbel (1572-1633): fame and the making of modernity. Princeton, 2008. 581 p., ill. Proefschrift Princeton University.

Kouwenberg, L.J.N., Verdwenen molens in Noord-Holland. Schoorl, 1999. 112 p., ill.

Kranen, C., Over de ontwikkeling van de zuivelbereiding in West-Friesland, in het bijzonder over het ontstaan en de ontwikkeling van coöperatieve zuivelfabrieken. Fertelsels van de Styk Spain, orgaan van de Westfriese Styk, jrg. 10, 1947, afl. 4-7, p. 30-44.

Jonker, A., Ambachtelijk en artistiek: Westfriese huisschilders uit de 19e eeuw. Hoorn, (1989). 22 p., ill.

Nobel, V.J., “Aurora”-Opmeer: een zonsondergang. Hoorn, 1983. 148 p., ill.

Nobel, V.J., Noordhollands zuivelhistorie. WFON, jrg. 39, 1972, p. 81-100, ill.

Over de ontwikkeling van de zuivelbereiding in Noord-Holland, in het byzonder over het ontstaan en de ontwikkeling van coöperatieve zuivelfabrieken. (Alkmaar, 1924). 14 p.

Rijswijk, Hans: Deen 75 jaar trouw aan één winkelformule. WFON, jrg. 75, 2008, p. 61-71, ill., foto's.

Scheij, L.T.C., Van gezinsbedrijf tot grootindustrie; een en ander uit de geschiedenis der zuivelbereiding in Noordholland in het tijdperk 1870 tot 1940. (Warnsveld, 1954). 53 p.

Smit, Peter: Altijd bedrijvig. Zwolle, 2009. 60 p., foto's, ill. (West-Friesland Toen en Nu; 3).

Swart, Peter: 'Aen de minst aennemende besteedt': de bouw van admiraliteitsschepen door Enkhuizer aannemers 1700-1760. Steevast 2005 p. 5-23, ill.

Swart, Peter: Wij willen Haarlemmer bier! Bier, bierhandelaren en bierbrouwerijen in Medemblik. Oudheidkundige Vereniging Medenblick 16 (2007-2008), p. 13-27, foto's, ill., krt.

Vries, E.C. de: Cacaofabrieken in Enkhuizen. Steevast, jaaruitgave Vereniging Oud Enkhuizen, 2008, p. 71-80, foto's, ill.

Woude, A.M. van der, De Goldberg-enquête in het Departement van Texel, 1801. AAG bijdragen nr. 18, 1973, p. 95-250, ill. Aanwezigheid van industrieën in Noordhollandse plaatsen.

Zutt, Joop: Bakkerij Wil Beers, van het beste het lekkerste. WFON, jrg. 75, 2008, p. 27-37.

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.