Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.9a Algemeen

Diederiks, H., Gevangenen en gevangenis te Hoorn in de negentiende eeuw. Criminaliteit in de negentiende eeuw (Hilversum, 1989), p. 83-94, ill.

Dil, G., 'De poldergasten van het Noordhollands kanaal': het leven en werken van de arbeiders die dit kanaal hebben gegraven en gebaggerd in de jaren 1819 tot 1825. Castricum, 1986. 52 p., ill. Scriptie UvA.

Gulden boek ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de R.K. vereeniging voor kinderbescherming in het arrondissement Alkmaar 1907 3 october 1957. (Alkmaar, 1957). 23, V p.

Haks, D., Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw; processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de en 18de eeuwse gezinsleven. Assen, 1982. XVI, 296 p., ill. Met bibliografie.

Heuvel, Daniëlle van den: Getrouwd met Jan Compagnie; Oost-Indiëvaarders en hun echtgenotes in Enkhuizen en omgeving (1700-1750). Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jrg. 23 (2004), nr. 1, p. 30-42, ill.

Heuvel, Daniëlle van den: 'Bij uijtlandigheijt van haar man': echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750). Amsterdam, 2005. 115 p., ill.

Hijma, B., 'Neutrale Bond' en 'Nederlandsch Boerencomité', 1930-1934: pogingen tot organiseren van Noordhollandse tuinders tijdens de crisisjaren. Holland, jrg. 18, 1986, nr. 2, p. 65-90, ill.

Laan, H.C., Ongerustheid in een rustig land; een studie over integratie problemen in Midden en Oostelijk West-Friesland in verband met de zich wijzigende structuur. Leuven, 1959. VII, 196 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Leuven.

Leonards, C., Het huis van Verbetering en Opvoeding te Alkmaar (1857-1884). Criminaliteit in de negentiende eeuw (Hilversum, 1989), p. 95-108, ill.

Loo, Frank van, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun armen en zieken. Zwolle, 2000. p. 369-392, ill.

Lootsma, S., 'Draeght elckanders lasten', bijdrage tot de geschiedenis der 'Zeevarende Beurzen' in Noord Holland. WFON, jrg. 3, p. 12-61; aanvulling jrg. 10, 1936, p. 70-73.

Lucieer Frankenhout Wit, M., Nò ja mekind, zo wazze ze nou, die West Friezen. Hoorn, 1979. 76 p., ill.

Neefjes, Kees: Avondlicht 75 jaar. Hoorn, 2002. 151 p., ill.

Nooy, M., Het Tucht en Verbeterhuis te Alkmaar. Hilversum, 1990. 16 p., ill.

Schutter, A. de, J.D. van Oort, Het Grootslag; een sociologische studie naar aanleiding van de toekomstige ruilverkavelingen. Wageningen, 1967. 142 p., ill. Met bibliografie.

Sociale atlas Noordholland. Haarlem, (1961 1965). 4 dln., ill.

Sprenger, J. en V. Vrooland, Dit zijn mijn beren!: een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Amsterdam, 1976. 85 p., ill.

Tien jaar Stichting voor jeugd en gezin (in het arrondissement Alkmaar). (Alkmaar, 1984). 30 p., ill.

Ubink, E., Het leven in de gevangenis: het Huis van Correctie te Hoorn. Roelofarendsveen, 1988. 169 p. ill. Doctoraalscriptie VU Amsterdam.

Vlis, Ingrid van der, m.m.v. Thijs Rinsema: Enkhuizen, in: Weeshuizen in Nederland: de wisselende gestalten van een weldadig instituut (Zutphen, 2002), p. 99-108, ill.

Voets, B., Van een vrij en frank volk. Hoe West-Friesland leefde in de 16e eeuw. WFON, jrg. 20, 1953, p. 41-52.

Vries, Herman, De arbeidersopstand te Kolhorn in 1844: een onderzoek naar de achtergronden van de werkstaking tijdens de drooglegging van de Waard en Groetgronden in Noord-Holland. WFON, jrg. 50, 1983, p. 68-91, ill.

Wever-Nierop, Marianne: Weesjongens uit Enkhuizen in dienst van de VOC: een onderzoek naar achtergrond weeshuizen, hun binding met de VOC en de aanmonstering van weesjongens, tevens een vergelijking met Hoorn. Zwaag, 2002. 100 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Wever-Nierop, Marianne: De weesjongens uit Enkhuizen in dienst van de VOC. Steevast 2002, p. 5-28, ill.

Zoon, Loek: 'Beter gegeven dan gelaten': de fiscale belangenbehartiging van Alkmaar en Hoorn 1540-1560. Holland, jrg. 38 (2006), nr. 1, p. 16-37.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.