Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VI. Kerkgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VI.2 Voor de reformatie

Brom, G., Archivalia over de proosdij van Westfriesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 26, 1901, p. 95-133.

Corbellini, Sabrina: Sint Catharina, Maria in Nazareth en Sint Salvator: de vroege geschiedenis van de Derde Orde van Sint Franciscus in Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 3, p. 19-29, ill.

Drost, A., Geschiedkundig overzicht van het kruisherenklooster te Hoorn. Geschiedkundige Bladen, jrg. 2, 1906, p. 177-190.

Gallée, J.H., Middeleeuwse kloosterregels. II Het boek der statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn. Archief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, jrg. 10, 1895, p. 345-420. Tekstuitgave.

Gelder, H.E. van, Het geestelijk grondbezit en de steden van Hollands Noorderkwartier in de zestiende eeuw. De XXe eeuw, jrg. 10, 1904, dl. 1, p. 204-233.

Hofman, J.H., Bescheiden uit het laatst der 15e en begin der 16e eeuw. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 18, 1893, p. 294-320. Uit de recueils van brieven in het Rijksarchief Utrecht betreffende voornamelijk de proost van West-Friesland.

Nijdam, J.A., Redbad en Wulfram: kerstening van de Friezen in de zevende en achtste eeuw. Abcoude, 1994. 119 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Noordeloos, P., De eerste geloofsverkondigers in West-Friesland. Den Bosch, (1940). 77 p.

Noordeloos, P., De proostdij van West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 49, 1932, p. 41-110 en jrg. 50, 1933, p. 281-295, ill.

Noordeloos, P., Heffing van precariën in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 50, 1933, p. 415-446 en jrg. 51, 1934, p. 145-209.

Noordeloos, P., Inkomsten van geestelijken in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 64, 1957, p. 1-17.

Noordeloos, P., Kloosterlingen in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 61, 1946, p. 43-60.

Römer, R.C.H., Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Leiden, 1854. 2 dln., ill.

Vis, G.N.M., Cornelis Cooltuyn en Jan Arentsz.: de Reformatie in Enkhuizen en omstreken in de jaren 1555-1566. Steevast 1996, p. 45-57, ill.

Voets, B., De zeven getijden in Hollands Noorderkwartier. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 61, 1946, p. 61-79. Aan de kerken van Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik waren 7 getijden verbonden.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.