Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VII. Cultuurgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VII.5 Kunst

n.b. Hieronder ook monumenten.

Bakker, Cees: Cornelis, Bok (1777-1836): een opmerkelijke West-Friese kunstschilder en romanschrijver; auteurs Cees Bakker…e.a.; eindred. Jan Plekker. Midwoud, 2005. 136 p., ill.

Berg, H.M. van den, De monumenten van geschiedenis en kunst van Westfriesland, Tessel en Wieringen. 's Gravenhage, 1955. XXIII, 285, CXXXVI p., ill. Facsimile uitgave Arnhem, 1971.

Blankesteyn, H.R. e.a., Protestantse kerken in Noordholland. Noord Holland, jrg. 8, 1963, p. 101-124, ill.

Boer, Ypie de: 75 jaar Sinfonia in West-Friesland. Hoorn, 2004. 84 p., ill.

Bos, Harold, Volkert J. Nobel, Stolpboerderijen. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 10)

Brandts Buys, L., De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Arnhem, 1974. 593 p., ill.

Brozius, John R., Zoden aan de dijk Hoorn, 1998. 24 p., ill. (Uitgaven van de stichting Vrienden van het Westfries Museum, afl. 25). Betreft de verschillende onderkomens van de ambachten en het waterschap West-Friesland.

Brozius, John R.: Op de rede van Hoorn: de geschiedenis van de Hoornse zeeschilderskunst in de Gouden Eeuw. Hoorn, 2002. 23 p., ill.

Danner, H.S., Monumenten Inventarisatie Project Noord Holland: West-Friesland: regiobeschrijving, april 1992. Haarlem, 1994. 49 p., ill. Betreft 1850-1940.

Dorhout, U.G., Westfriesche poorten en poortjes, voorheen en thans. Het Huis Oud en Nieuw, jrg. 15, 1917/1918, p. 153-165 en 169-174, ill.

Goor, N.C. van, Noorderkwartier: regiobeschrijving, maart 1990, herziene versie, april 1991. Haarlem, 1992, 63 p., ill. (Monumenten Inventarisatie Project Noord Holland). Betreft 1850-1940.

Hamers, Jeanine, Allet Geertman en Frank Enninga: Boerenerven in West-Friesland: richt uw eigen 'wurft' in. Castricum, 2006. 38 p.

Hartog, Elisabeth den, "In wintertijt in Drechterlant", over sarcofaagdeksels, kerken en de Hollands-Friese oorlogen. Holland, jrg. 31 (1999), nr. 4/5, p. 210-218, ill.

Havermans, Olivier: De geschiedenis van de fotografie in West-Friesland. PHT Photohistorisch Tijdschrift, jrg. 24 (2001), nr. 2, p. 31-34, nr. 3, p. 59-61, ill.

Havermans, Olivier: De geschiedenis van de fotografie in West-Friesland III: Hoornse fotografen: drie generaties Huysen. PHT Photohistorisch Tijdschrift, jrg. 25 (2002), no. 1, p. 3-7, ill.

Hekker, R.C., De Noord Hollandse stolphoeve. Assen, (1944). 48 p., ill.

Janse, H., Houten huizen; een unieke bouwwijze in Noord Holland. Zaltbommel, 1970. 140 p., ill.

Janse, H., Stads en dorpskerken in Noord Holland. Zaltbommel, 1969. 159, 38 p., ill.

Kazimier, Gerben: West-Friezen in reliëf: het leven en werk van kunstenaar Gerard Lückens. WFON 71 (2004), p. 7-28, ill.

Kerk, De, te kijk; kerken in Noord Holland uitgebeeld; een aantal aspecten van de kerk in Noord Holland belicht ter begeleiding van de tentoonstelling … in de Grote of Nicolaaskerk te Monnickendam. (IJmuiden, 1975). 48 p., ill.

Kleij, E. van der, Noord Kennemerland: regiobeschrijving, augustus 1990. Haarlem, 1991, 53 p., ill. (Monumenten Inventarisatieproject Noord Holland). Betreft 1850-1940 (onder andere Alkmaar, Bergen en Schoorl).

Kok, Kees: Bondsjubileum: driekwart eeuw gezamenlijk muziekplezier. WFON, 68 (2001), p. 133-145, ill. Betreft de Provinciale R.K. Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen, opgericht in de Wogmeer.

Lee, J. van der, A.C. Bleijs, bouwmeester: een onderzoek naar het werk uit zijn Hoornse periode 1864-1879. Amsterdam/De Goorn, 1992. 2 dln., ill. Doctoraalscriptie VU Amsterdam.

Loosjes, A., Stadsgezichten en woonhuizen in Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar. Amsterdam, (1924). 72 p., ill.

Molens in Noord Holland; inventarisatie van het Noordhollands molenbezit; (onder red. van B.W. Colenbrander e.a.). Amsterdam, (1981). 264 p., ill. Met bibliografie.

Molens in Westfriesland; red. D. Barendregt e.a. Hoorn, 1991. 24 p. ill.

Noordeloos, P., Eenigenburg = Nuwendoorn. WFON, jrg. 27, 1960, p. 133-147, ill. Betreft de Westfriese kastelen in het algemeen.

Noordhollands molenboek; onder red. van A. Bicker Caarten e.a. Haarlem, 1964. 212 p., ill.

Numan, A.M.: Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200; een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie. Zutphen, 2005. 232 p., ill.

Out, A.A.M., Westfriese kerken in de Middeleeuwen. Alkmaar, 1990. 120 p., ill. Doctoraalscriptie Leiden.

Pronk met Pen en penseel, Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland; red.: L. Kooijmans, E.A. de Jong, H.M. Brokken. Amsterdam, 1997, 296 p. ill.

Renaud, J.G.N., Graaf Floris V als burchtenbouwer. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 8, 1957 58, p. 159-170.

Schilstra, J.J., L. Brandts Buys en C. de Jong, De stolp te kijk. Wogmeer, (1978). 124 p., ill.

Schilstra, J.J., L. Brandts Buys en C. de Jong, De stolp te kijk: de stolpboerderijen: toen, nu en straks. Wormerveer, 2004. 120 p., ill. Volledig herziene versie van de derde druk uit 1991.

Vink Sluis, M., Langs de oude Noordhollandse kerken; Waterland/West-Friesland/Texel. Baarn, (1976). 157 p., ill.

Visser, H.A., Molens in Noord Holland in oude ansichten. Zaltbommel, 1980. 160 p., ill.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; dl. 5, 1: de provincie Noordholland (uitgezonderd Amsterdam). Utrecht, 1921. VIII, 416 p.

Wit, Jaap N. de: Het boerenerfgoed rond Schagen. Schoorl, 2004. 144 p., ill.

Wit, Jaap N. de: De Kerkeplaats aan de Nes te Schagen. De Kakelepost, jrg. 19 (2004), nr. 4, p. 11-17, ill.

Wit, J.N. de: De boerderij van dolf en José Volten. De Kakelepost, jrg. 19 (2004), nr. 1, p. 16-18, ill.

Zilver van het Noorderkwartier tentoongesteld in het Westfries Museum Hoorn …; (door T. Mulder e.a.). (Hoorn, 1957). 85 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.